مشارکت در توسعه نرم افزار MabnaERP

یکی از نیازهای بسیار مهم شرکت های توزیع و پخش مویرگی متناسب سازی نرم افزار در قالب تیم زیر مجموعه شرکت است. مهمترین مزیت این موضوع سرعت توسعه درخواستهای سازمان است

برخی از این نقاط ضعف عبارت است از :

در صورت توسعه نرم افزار توسط واحد IT شرکت به صورت کامل علاوه بر ایرادات فوق، وابستگی به نیروی انسانی نیز به این موارد اضافه می شود.

گامی برای پیشرفت در توسعه نرم افزار

شرکت مبنا علاوه بر ارایه API ها که در جهت توسعه های جانبی به شرکت های مشتری کمک می کند نسبت به ارایه یک راه حل جدید با عنوان مشارکت در توسعه اقدام کرده است. در این راه حل تیم توسعه شرکت پخش می تواند پس از تعریف نیاز در تیم محصول و توسعه نیاز از نظر جامعیت و ارتباط با هسته اصلی نرم افزار به توسعه نرم افزار از طریق درگاه های امن بپردازد.

توسعه هر یک از نیازها در روند طراحی محصول قرار گرفته و مراحل زیر را طی می نماید:

۱. تحلیل نیاز و عمومی سازی
۲. طراحی
۳. طراحی رابط کاربری پیشنهادی
۴. شرکت در جلسات Planning
۵. توسعه محصول
۶. شرکت در جلسات Daily
۷. کنترل کد
۸. تست
۹. انتشار نسخه
۱۰. کنترل کیفی

مزایای روش مشارکت در توسعه به شرح زیر است :

یکپارچگی زیر سیستم تولید شده با محصول اصلی

قابلیت پشتیبانی از زیرسیستم تولید شده در بروزرسانی های بعدی

کنترل و نظارت کدهای جدید توسط واحد فنی شرکت مبنا

عدم تولید زیرشاخه از سورس اصلی نرم افزار دریافت سایر امکانات نسخه اصلی

انعطاف در توسعه محصول

سرعت بالا در توسعه محصول

افزایش دانش تیم IT

عدم وابستگی با تیم IT