نرم افزار تحت وب مالی و اداری

زیر سیستم حسابداری مالی

– امكان تعريف كدينگ حسابها تا ۶ سطح

– امكان تعريف كدينگ تا ۲۵ رقم

– امکان تعریف حسابهای تفصیلی بصورت شناور

– امکان تعریف ماهیت حسابها

– ثبت اسناد بصورت قطعي و موقت

– تكنيكهاي كارآمد جهت سهولت ورود سند

– امكان مقايسه حسابها در ادوار مختلف

– پيش بيني نقدينگي بر اساس حسابها و اسناد دريافتني /پرداختني با امكان انتخاب بانكها و حسابهاي مختلفي كه در محاسبه نقش دارند

– امكان حركت از تراز به دفتر و از دفتر به سند و برگشت مجدد به دفتر و تراز

زیر سیستم حقوق و دستمزد

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد بخش قابل توجهی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد، ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید.
از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و انعطاف پذیری و یکپارچگی را فراهم نماید. از این رو سیستم حقوق و دستمزد مبنا ،تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

زیر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

در نگاه تعاملی به مدیریت ارتباط با مشتری، CRM از تکنولوژی برای مدیریت مرزهای سازمان، چه در رابطه با مشتری وچه شرکای تجاری استفاده میشود و هر نوع داده و اطلاعاتی که از مرزهای سازمان عبور میکند توسط این سیستم مدیریت میشود. هدف این سیستم ایجاد ارزش برای مشتریان و همکاران سازمان است.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به اقدامات، استراتژی‌ها و تکنولوژي‌هایی گفته می‌شود که شرکت‌ها برای مدیریت و تجزیه و تحلیل تعاملات‌ شان با مشتری‌ در طول چرخه‌ی حیات او و با هدف بهبود ارتباطات تجاری وافزایش فروش به کار می‌گیرند.

زیر سیستم انبار و فروش

– امكان تعريف اطلاعات ويزيتور از جمله منطقه , مسير و مشتري
– امكان تعريف مشخصات مشتري وگروههاي مشتريان و تعيين سقف اعتبار براي هر مشتري
– امكان تعريف شركت هاي طرف قرارداد
– امكان تعريف انواع مختلف تخفيف (ريالي – درصدي ) براي كالا يا مشتري يا سفارش
– امكان ثبت سفارش (پيش فاكتور فروش ) براي مشتري با كنترل هاي ويژه انبار و تعيين تخفيف ريالي يا درصدي روي سفارش
– صدور فاكتور و حواله ي انبار از روي برگه هاي ثبت سفارش بر اساس بازه ي زماني يا برگه سفارش خاص
– ارتباط با سيستمهاي انبار ,مالي ,بدهكاران و بستانكاران ..
– امكان تعريف اهداف فروش در سطوح مركز، نمايندگي ، ويزيتور
– كنترل عمليات فروش از طريق مديريت از جمله بلوكه كردن كالا و مشتري, جايزه كالا , فرجه و پورسانت ويزيتور

آسان سازی فرایندها همراه با بهبود کیفیت و کارآیی کسب و کار

MabnaERP ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
به جای نگهداری پایگاههای داده و صفحات گسترده جداگانه، نرم افزار MabnaERP ، گزارش گیری و اتوماسیون یکپارچه را فراهم می کند که در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎراﻳﻲ بیشتر ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي را به دنبال دارد.

MabnaERP، دارای یک پایگاه داده مشترک است که از کاربردهای(توابع) مورد استفاده ی واحدهای تجاری مختلف، پشتیبانی می کند. در عمل، به این معناست که کارکنان در دپارتمان های مختلف – برای مثال حسابداری و فروش – می توانند به اطلاعات یکسانی برای نیازهای خاص خود تکیه کنند.

با  MabnaERP، کارکنان به اطلاعات دقیق و به لحظه دسترسی دارند که منجر به تصمیم گیری های بهتر و سریعتر می شود. علاوه بر این، نرم افزار MabnaERP فرآیندها و سیستم های اضافی را بین می برد و  به طور چشمگیری هزینه های کلی یک کسب و کار را کاهش می دهد.

راهکاری برای همه

بنگاه های تجاری در هر اندازه ای می توانند از مزایای یک نرم افزار MabnaERP بهره مند شوند. این موضوع باعث می شود که کسب و کارهای کوچک، بزرگ و متوسط از سیستم های مبتنی بر کاغذ و صفحات گسترده اکسل، به سمت اتوماسیون مدرن ERP که شامل برنامه ریزی دیجیتال و تجزیه و تحلیل ابزار تولید است،حرکت کنند.

راهکار ویژه صنایع مختلف

با رشد تجارت و معاملات، سیستم شما می تواند به طور مستقیم از طریق مدیریت منابع، صرفه جویی در وقت و افزودن ارزش، شما را در بهبود بهره وری تان یاری کند،. نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ستون فقرات هر صنعتی در امور نظارت، پیگیری، ردیابی و ارتباط فعالیت های تجاری و تولیدی در سراسر کسب و کار است.MabnaERP می تواند در صنایع مختلف از جمله تولید، خرده فروشی، منابع انسانی، فولاد، بانکداری، داروسازی، داروخانه ها،و صنایع پخش اجرا شود. MabnaERP ورودی داده های تکراری را حذف و داده های به روز و دقیق را برای همه کاربران ارائه می کند.

انعطاف پذیری

کسب و کارهای رو به رشد، مجبور به ایجاد یک ساختار تکه تکه متشکل از چندین برنامه جداگانه بودند که مسئولیت رسیدگی به امور مالی، موجودی، فروش، حقوق و دستمزد و غیره را برعهده داشتند. با این حال، پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر، فرصت مناسبی را برای راهکار های یک کسب و کار ، فراهم کرده اند. ERP یک شرکت را چابک تر و انعطاف پذیر تر می کند تا با تغییرات، بهتر وفق یابد.

امنیت

MabnaERP ، از اطلاعات حساس، از طریق تلفیق سیستم های چندگانه امنیتی در یک ساختار واحد، محافظت می کند.MabnaERP می تواند امنیت داده را بهبود بخشد. یک “سیستم کنترل مشترک”، سازمان ها را مطمئن می کند که داده های کلیدی شرکت در معرض خطر قرار نمی گیرند.

امروز به MabnaERP مهاجرت کنید.

شفافیت: به جای اینکه هر بخش دارای سیستم اطلاعاتی خاص خود باشد، تمام اطلاعات مربوطه می توانند توسط همه بخش ها به اشتراک گذاشته شوند و قابل دسترسی باشند. این امر، نیاز به وارد کردن مجدد داده ها را حذف کرده که می تواند منجر به خطاهای کمتر، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های منابع انسانی شود.

 

 

بهره وری: با شفافیت بیشتر در فرایندهای تجاری جاری، کارکنان می توانند بر مدیریت ظرفیت های افزایش یافته کسب و کار، متمرکز شوند. این موضوع، در تحول جنبه های مختلف کسب و کار و غلبه بر چالش های رشد ، کمک بسزایی می کند.

تصمیم گیری: داده های به موقع ارائه شده توسط این سیستم می توانند برای بازاریابی، مدیریت و حسابداری مفید باشد و سازمان را قادر به تصمیم گیری به موقع کرده و ضایعات را کاهش می دهد. تیم ها می توانند موانع یا مسائل احتمالی را که ممکن است بر سطوح بهره وری تاثیرگذار باشند ، شناسایی کنند.
یک تصویر کلی و جامع از عملیات، رهبران کسب و کار را در تصمیم گیری موثر و سریع و پاسخ گویی به تغییرات محیطی، یاری می کند.

مقالات مرتبط