جهت هماهنگی و شرکت در جلسات آموزشی با تلفن: ۴۳۳۰۲-۰۲۱ داخلی ۳۲۹ در تماس باشید.