برنامه آموزش های آتی :

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار MabnaERP در شهریور ماه به شرح زیر است:

  • زیر سیستم فروش ۷ شهریور ماه
  • زیر سیستم توزیع و خزانه داری ۱۴ شهریورماه
  • زیر سیستم حسابداری و ساخت قالب سند ۲۱ شهریور ماه

در صورت تمایل به شرکت کارشناسان مربوطه در این دوره ها با توجه به محدودیت فضا، لطفا حضور خود را به شرکت مبنا اعلام نمایید.

۰۲۱-۴۳۳۰۲

};