آموزش نرم افزارهای مبنا

جلسات آموزشی کلیه ی نرم افزارهای مبنا

چهارشنبه ی هر هفته در مجموعه ی مبنا جلساتی جهت آموزش نرم افزارهای آن در نظر گرفته شده است که کلیه ی قسمت های نرم افزار در این جلسات به صورت رایگان آموزش داده می شود.

توجه داشته باشید جهت هماهنگی و شرکت در این جلسات آموزشی با تلفن: ۴۳۳۰۲_۰۲۱ داخلی: ۳۲۹ و خانم برزگر در تماس باشید.

 بخش های درنظر گرفته شده جهت آموزش ، از طریق کانال تلگرام و یا اینستاگرام مبنا منتشر خواهند شد.