بیایید تجربه مدیریت کسب و کارمان را متحول کنیم

به عنوان یک رهبر بازار در نرم افزار های کاربردی شرکتها در صنعت توزیع، مبنا به تمام شرکتها با هر اندازه ای ، برای عملکرد بهتر کمک می کند .
از دسکتاپ تا تلفن همراه، مبنا به افراد و سازمان ها کمک می کند تا با کارآیی بیشتر کار کنند و از دیدگاه های تجاری برای ماندن در قله رقابت به طرز موثری استفاده کنند.
برنامه های کاربردی و خدمات مبنا بیش از ۱۰۰۰ مشتری را قادر می سازد تا به صورت سودآوری عمل کنند، به طور مداوم سازگاری و رشد پایدار داشته باشند.
در مبنا ماموریت ما توانمندسازی هر شخص و هر سازمانی است تا موفقیت بیشتری را کسب کند.

برخی از مشتریان مبنا

مبنا از دیدگاه بزرگان صنعت پخش (پوراپخش)