MabnaERP یک بسته نرم‌ افزار تجاری فرآیند محور و تخصصی تحت وب صنعت پخش است که هدف آن یکپارچگی اطلاعات و برقراری جریان داده ها بین تمامی واحدهای سازمان پخش مویرگی در ستاد مرکزی و شعب از جمله حوزه مالی، منابع انسانی، فروش و پخش مویرگی و مدیریت ارتباط با مشتریان و… است که به سازمان برای فعالیت در محیطی یکپارچه از نظر اطلاعاتی، فرایندی، اطلاعات محور و به صورت Real Time و به لحظه کمک شایانی می کند.