MIS

سیستم اطلاعات مدیریت

شرکت مبنا برای رفع نیازهای بخش دولتی ،سیستم mis را ارئه کرده است. این سیستم نیاز به وارد کردن اطلاعات توسط فایلهای اکسل را از بین برده که در این صورت اطلاعات و داده ها توسط کاربران مختلف  وارد سیستم می شوند و خروجی هایی از جمله گزارش ها و جداول مختلف و یا چارتهای اطلاعاتی برای استفاده مدیران فراهم می کند.که گزارش گیری و کنترل و نظارت را  آسان تر کرده و افزایش صحت اطلاعات را به دنبال دارد. از برجسته ترین مشتریان این سیستم شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی هستند که اطلاعات مربوط به تولید آب، لوله گذاری آب و … را می توانند وارد این سیستم کرده و در تصمیم گیری ها از خروجی های این سیستم بهره مند شوند. در سالهای اخیر این سیستم برای دفاتر بهداشت نیز توسعه یافته است.که شامل آیتم های کیفی نیز خواهد شد.این نرم افزار تا بحال برای ۷۰ شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. از دیگر کاربرد های این سیستم ، سیستم مدیریت منابع انسانی می باشد.که اطلاعاتی نطیر اسامی پرسنل، قراردادها ،میزان حقوق و دستمزد و …می توانند وارد سیستم شوند. بانک اطلاعات مدیران و داشبردهای مدیریتی و نقشه ها نیز از جمله کاربردهای مورد استفاده از این سیستم برای بخش دولتی می باشند.