نرم افزار لجستیک و زنجیره تامین چیست؟

برای درک کاربرد نرم افزار لجستیک و زنجیره تامین توجه به منشاء و خاستگاه اصلی آن در مفاهیم نظامی اهمیت دارد. امروزه لجستیک از مفاهیم کاربردی و استراتژیک در حوزه تجاری کسب‌و کارهای اقتصادی است و با اصطلاحات مختلفی مانند «لجستیک و تدارکات» و «مدیریت زنجیره تأمین و پشتیبانی» در زمینه فرآیند ذخیره‌سازی، جابجایی و … ادامه خواندن نرم افزار لجستیک و زنجیره تامین چیست؟