پخش مویرگی آرایشی بهداشتی با MabnaERP

گردش مالی بسیار زیاد صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور ایجاد شبکه‌ای بزرگ از واردکنندگان لوازم آریشی و بهداشتی از نقاط مختلف جهان و همچنین تولیدکنندگان داخلی و پخش‌کنندگان را به دنبال داشته است.  سود هنگفت این صنعت با آورده مالی زیاد همچنین زمینه‌ساز فعالیت بسیاری از افراد سودجو و توزیع اجناس تقلبی و … ادامه خواندن پخش مویرگی آرایشی بهداشتی با MabnaERP