کاربرد نرم افزار پخش مویرگی در صنایع غذایی

کاربرد نرم افزار پخش مویرگی در صنایع غذایی با توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری رونق گرفت و موجب تسریع و کاهش ‌هزینه‌های توزیع در این حوزه شد. صنایع غذایی را شاید بتوان نخستین صنعتی دانست که بهر‌ه‌برداری از سیستم توزیع و پخش مویرگی را آغاز کرد. سیستمی که به سرعت و با حذف واسطه‌ها به موفقیت رسید … ادامه خواندن کاربرد نرم افزار پخش مویرگی در صنایع غذایی