نرم افزار مبنا ویژه پخش مواد غذایی

ارائه خدمات مناسب و قابل قبول به مشتریان مختلف در صنایع مختلف، تنها با استفاده از تجربه بدست آمده از سالها فعالیت در کنار پرسنل متخصص و ابزار مناسب مقدور است و در این راه شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار ، راه طولانی ای را طی نموده. تا شناحت کامل و کافی از صنایع مختلف و مشتریان بزرگ بدست آورد . برآورده کردن خواسته های ایشان ، این امکان را برای گروه مبنا فراهم کرده تا با ارائه راهکار های جامع و تخصصی ، پاسخگوی کلیه نیازهای مشتریان خاص باشد.

 پخش مویرگی مواد غذایی

در صنعت پخش مویرگی مواد غذایی، مهمترین شاخص ایجاد تمایز، سرعت توزیع است.

پیچیدگی های بسیاری در یک شرکت پخش و توزیع مواد غذایی وجود دارد. به دلیل حجم بالای عملیات روزانه در عمل کنترل های غیر مکانیزه بی معنی بوده و جایگاهی ندارد. اشتباه کوچکی در نرم افزار توزیع و پخش مویرگی در محاسبات قیمت، پروموشن، تخفیفات ریالی، اعتبارات و مانده بدهی مشتریان منجر به ضرر و آسیب های جبران ناپذیری به شرکت توزیع کننده کالا خواهد شد. به همین دلیل استفاده از یک نرم افزار آزموده شده(Best Practice) در حوزه صنعت پخش مویرگی بسیار اهمیت دارد.

علاوه بر پشتیبانی از حجم عملیات بسیار گسترده در شعب مختلف یک شرکت توزیع و پخش مویرگی، سرعت عملیات توزیع نیز اهمیت بسیاری دارد. جلوگیری از خطاهای انسانی و تدقیق داده های ثبت شده نیز بخش دیگری از وظایف ذاتی نرم افزار پخش مویرگی است.

مدیریت شعب در نرم افزار پخش مویرگی مواد غذاییمدیریت شعب

پشتیبانی از حجم عملیات گسترده

قابلیت چند انباره

با توجه به گستردگی عملیات توزیع و پخش در کشور، پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار MabnaERP ویژه صنعت پخش مویرگی غذایی است.

برخی از مشتریان مبنا

مبنا از دیدگاه بزرگان صنعت پخش (پوراپخش)

مقالات مرتبط