هفت زیرسیستم مورد انتظار از یک نرم افزار توزیع و پخش مویرگی

نرم افزار فروش یکی از تفاوت های عمده نرم افزار های تجربه شده در حوزه توزیع و پخش مویرگی با نرم افزار های مالی عمومی در حوزه نرم افزار فروش می ...

ادامه مطلب
ویزیت علمی چیست؟

ویزیت علمی چیست؟ در سده گذشته اعصار مختلف فروش محصول را گذرانده ایم. از عصر تولید تا عصر فروش و امروز در عصر بازاریابی هستیم. در این عصر معرفی محصول و ...

ادامه مطلب
جشن آغاز همکاری مجموعه مبنا و شرکت نیکان درمان یکتا

موفقیت پایان نمی پذیرد، زمانی که دانه های خود را در جای درست کشت کنید. جشن آغاز همکاری مجموعه مبنا و شرکت نیکان درمان یکتا مبنا ارائه دهنده نرم افزار ...

ادامه مطلب
جشن آغاز همکاری مجموعه ی مبنا و دارو گستر محک

موفقیت پایان نمی پذیرد، زمانی که دانه های خود را در جای درست کشت کنید.

ادامه مطلب
پخش مویرگی چیست؟

پخش مویرگی چیست؟ ماهیت و مزایای پخش مویرگی یک کانال توزیع زنجیره ای از کسب و کارها یا واسطه ها است که از طریق آن یک محصول یا خدمات عبور می کند ...

ادامه مطلب
شرکت توزیع دارویی پوراپخش

درباره پوراپخش شرکت توزیع دارویی پوراپخش به عنوان حلقه واسط بین تامین کنندگان و مشتریان نقش بسزایی را عهده دار است که در این ارتباط شرکت توزیع دارویی پوراپخش که یکی ...

ادامه مطلب
kick Off دارو گستر محک

آغاز همکاری دو مجموعه دارو گستر محک و مبنا

ادامه مطلب