جشن آغاز همکاری مجموعه ی مبنا و دارو گستر محک

موفقیت پایان نمی پذیرد، زمانی که دانه های خود را در جای درست کشت کنید.

ادامه مطلب

پخش مویرگی چیست؟

پخش مویرگی چیست؟ ماهیت و مزایای پخش مویرگی یک کانال توزیع زنجیره ای از کسب و کارها یا واسطه ها است که از طریق آن یک محصول یا خدمات عبور می کند ...

ادامه مطلب

شرکت توزیع دارویی پوراپخش

درباره پوراپخش شرکت توزیع دارویی پوراپخش به عنوان حلقه واسط بین تامین کنندگان و مشتریان نقش بسزایی را عهده دار است که در این ارتباط شرکت توزیع دارویی پوراپخش که یکی ...

ادامه مطلب

kick Off دارو گستر محک

آغاز همکاری دو مجموعه دارو گستر محک و مبنا

ادامه مطلب