چگونه یک سیستم ERP مناسب و کارآمد انتخاب کنیم؟

مراحل انتخاب یک سیستم ERP مناسب و کارآمد متناسب با ساختار اداری شرکت‌های بهره‌بردار ممکن است متفاوت باشد. اما با وجود این تفاوت‌ها، فرآیند انتخاب نرم‌افزار ERP را می‌توان به طور کلی صورت‌بندی و تدوین کرد. تعریف یک سیستم ERP نتایج اصلی انتخاب سیستم ERP مزایای استفاده از نرم‌افزار ERP تاثیر سیستم ERP در بهره … ادامه خواندن چگونه یک سیستم ERP مناسب و کارآمد انتخاب کنیم؟