کارگاه های آموزشی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در شهریور ماه ۹۸ به شرح زیر است:

  • ۶ شهریور ماه آموزش خزانه داری و تحصیلداری ERP

  • ۱۳ شهریور ماه حسابداری ERP

  • ۲۰ شهریور ماه بین التعطیلین برگزار نمی شود.

  • ۲۷ شهریور ماه فرآیند توزیع پیش فاکتور و فاکتور

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در مرداد ماه ۹۸ به شرح زیر بوده است:
۲ مرداد ماه آموزش زیرسیستم انبار ERP
۹ مرداد ماه آموزش زیرسیستم فروش ERP
۱۶ مرداد ماه آموزش زیرسیستم توزیع و تعریف بخشنامه ERP
۲۳ مرداد ماه آموزش زیرسیستم های فروش نقشه، هدف گذاری، سهمیه بندی ERP
۳۰ مرداد ماه آموزش زیرسیستم های خزانه داری و سهمیه بندی ERP

در صورت تمایل به شرکت کارشناسان مربوطه در این دوره ها با توجه به محدودیت فضا

لطفا حضور خود را به شرکت مبنا اعلام نمایید.

۰۲۱-۴۳۳۰۲

02143302