کارگاه های آموزشی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در مرداد ماه ۹۸ به شرح زیر است:

  • ۲ مرداد ماه آموزش زیر سیستم انبار ERP

  • ۹ مرداد ماه آموزش زیر سیستم فروش ERP

  • ۱۶ مرداد ماه آموزش زیر سیستم توزیع و تعریف بخشنامه ERP

  • ۲۳ مرداد ماه آموزش زیر سیستم های فروش نقشه ،هدف گذاری ،سهمیه بندی ERP

  • ۳۰ مرداد ماه آموزش زیر سیستم های خزانه داری و سهمیه بندی ERP

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در تیر ماه ۹۸ به شرح زیر بوده است:
چهارشنبه ۵ تیر ماه انبار وب  |    چهارشنبه ۱۲ تیر ماه فروش وب |    چهارشنبه ۱۹ تیر ماه حسابداری و خزانه داری وب  |    چهارشنبه ۲۶ تیر ماه حسابداری برنا

در صورت تمایل به شرکت کارشناسان مربوطه در این دوره ها با توجه به محدودیت فضا

لطفا حضور خود را به شرکت مبنا اعلام نمایید.

۰۲۱-۴۳۳۰۲

02143302