کارگاه های آموزشی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در آذر ماه ۹۸ به شرح زیر است:

  • چهارشنبه ۶ آذرماه:آموزش زیر سیستم انبار نرم افزار MabnaERP

  • چهارشنبه ۱۳ آذر ماه : آموزش زیر سیستم فروش و توزیع نرم افزار

  • چهارشنبه ۲۰ آذرماه:آموزش زیر سیستم های بخشنامه ،تخفیفات، فرجه ،اعتبارات، الزام فروش نرم افزار MabnaERP

  • چهارشنبه ۲۷ آذرماه:آموزش زیر سیستمهای نقشه ، هدف گذاری ، سهمیه بندی نرم افزار MabnaERP

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در آبان ماه ۹۸ به شرح زیر بوده است:

  • ۱ آبان ماه آموزش نرم افزار برنا زیر سیستم های انبار و فروش

  • ۸ آبان ماه تشکیل نخواهد شد

  • ۲۲ آبان ماه نرم افزار برنا زیر سیستم های انبار و فروش (توزیع، ترویج، برنامه ریزی فروش، هدف گذاری، سهمیه بندی، نقشه)

  • ۲۹ آبان ماه نرم افزار برنا زیر سیستم های حسابداری و خرانه داری

در صورت تمایل به شرکت کارشناسان مربوطه در این دوره ها با توجه به محدودیت فضا

لطفا حضور خود را به شرکت مبنا اعلام نمایید.

۰۲۱-۴۳۳۰۲

02143302