راهنمای انتقال اطلاعات به دوره مالی جدید(مختص مشتریان ویندوز) دانلود راهنما

کارگاه های آموزشی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

نرم افزار پخش مویرگی نرم افزار فروش و پخش نرم افزار فروش مویرگی نرم افزار فروش و پخش مویرگی نرم افزار توزیع مویرگی نرم افزار فروش و توزیع نرم افزار توزیع و پخش نرم افزار فروش و توزیع مویرگی نرم افزار مدیریت ویزیتور نرم افزار پخش پیش ویزیت نرم افزار پخش گرم پخش مویرگی فروش و پخش مویرگی نرم افزار پخش مواد غذایی نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی نرم افزار پخش دارو نرم افزار پخش لبنی نرم افزار پخش نوشیدنی

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در بهمن ماه ۹۸ به شرح زیر است:

  • چهارشنبه ۲ بهمن ماه: خزانه داری و حسابداری برنا

  • چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه: به استقبال بهار می رویم – انبارگردانی و بستن دوره مالی در MabnaERP

  • چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه: به استقبال بهار می‌رویم – انبارگردانی و بستن دوره مالی در برنا

  • چهارشنبه ۷ اسفند ماه: به استقبال بهار می رویم  – انبارگردانی و بستن دوره مالی در MabnaERP (لغو شد)

به استحضار می رساند برنامه آموزشی زیر سیستم های نرم افزار مبنا در دی ماه ۹۸ به شرح زیر بوده است:

  • چهارشنبه ۴ دی ماه: زیر سیستم حسابداری MabnaERP

  • چهارشنبه ۱۱ دی ماه: زیر سیستم‌های خزانه داری و تحصیلداری MabnaERP

  • چهارشنبه ۱۸دی ماه: زیر سیستم‌های حقوق و دستمزد MabnaERP

  • چهارشنبه ۲۵ دی ماه: زیر سیستم‌های گزارشات پرکاربرد MabnaERP

در صورت تمایل به شرکت کارشناسان مربوطه در این دوره ها با توجه به محدودیت فضا

لطفا حضور خود را به شرکت مبنا اعلام نمایید.

۰۲۱-۴۳۳۰۲

02143302