#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش:حسابداری تحت وب مبنا

موضوعات مطرح شده در جلسه آموزشی ۲۷ تیر


• نحوه تعریف کدینگ حسابها تا۷ سطح
• نحوه تعریف کدینگ تا ۵۰ رقم
• نحوه تعریف حسابهای تفصیلی بصورت شناور .
• نحوه تعریف ماهیت حسابها.
• نحوه ثبت اسناد بصورت قطعی و موقت .
• تکنیکهای کارآمد جهت سهولت ورود سند.
• مقایسه حسابها در ادوار مختلف.
• نحوه ثبت و ردگیری اطلاعات مانند چک ,‌فیش , فاکتور تحت عنوان اقلام باز.
• نحوه حرکت از تراز به دفتر و از دفتر به سند و برگشت مجدد به دفتر و تراز.
• نحوه ادغام اسناد حسابداری
• جستجوی درختی حسابها.
• نحوه صدور سند افتتاحیه و اختتامیه.
• نحوه ارسال گزارشات به …, HTML ,Word ,Excel
• نحوه ارسال و دریافت اسناد مابین دوره های مالی.
• پیش بینی نقدینگی بر اساس حسابها و اسناد دریافتنی /پرداختنی با امکان انتخاب بانکها و حسابهای مختلفی که در محاسبه نقش دارند .
• ابزار نگهداری اطلاعات تعدادی روی هر حساب مانند کالا , ارز و ....... .
• عدم نمایش برخی از اسناد در تراز و دفاتر.

نرم افزار فروش و پخش مویرگی
نرم افزار فروش و پخش مویرگی
شاهین نوعی

نویسنده شاهین نوعی

شاهین نوعی

پست های ارسالی توسط شاهین نوعی

نظر بدهید

هفده + هفت =

02143302