ویدیوهای آموزشی نرم‌افزار برنا

خزانه داری

با توجه به گستردگی عملیات توزیع و پخش، پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار برنا ویژه صنعت پخش مویرگی است.

درخواست دمو