ابرها در راهند

راه حل های ویژه مبنا در روزهای دورکاری

شرایط پیچیده کنونی به واسطه پاندمی کرونا شرکت ها را در تنگنای تصمیمات سخت و راه حل های نوآورانه و جدید قرار داده است، که خود سبب تغییرات فرهنگی بسیاری، در روش های کاری موجود، شده است. دورکاری که زمانی بسیار دور از ذهن و غیربهره ور تصور می شد، در مدت زمان کوتاهی به راه حل اصلی شرکت ها، برای عبور از بحران تبدیل شد. و البته این دورکاری ماندگار است.

مبنا راه حل ویژه ای برای دورکاری به شرکت های مشتری ارایه داده است

نرم افزار یکپارچه تحت وب

بسته نرم‌ افزاری تجاری، فرایند محور، تخصصی تحت وب و مختص صنعت پخش می‌باشد ،که برای کمک به سازمان‌ها برای فعالیت در محیطی یکپارچه و به صورت Real Time ارایه گردیده است. قابلیت تحت وب بودن این نرم افزار کمک می کند کلیه ذینفعان سازمان، همزمان و از راه دور و بی واسطه به انجام عملیات روزانه خود بپردازند. برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

نرم افزار یکپارچه ابری

یک استراتژی موثر و مفید برای دوطرف درگیر یعنی کارفرما و کارمند به حساب می‌آید، که سبب کاهش هزینه هایی چون فراهم نمودن سرویس خدماتی، مهیا کردن محیط و لوازم و ادوات مورد نیاز شده و همچنین محدودیت جذب نیروی کار متخصص در یک محدوده جغرافیایی مشخص را برداشته و امکان جذب نیرو با تخصص بیشتر را از سراسر کشور و یا منطقه بوجود می‌آورد. برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

سامانه تخصصی سفارش از شرکت های پخش

این سامانه با برقراری ارتباط بین داروخانه و شرکت های پخش سبب کاهش حضور فیزیکی نیروهای انسانی در محل مشتری شده و در مناطقی که پوشش ویزیتوری به سختی قابل انجام است، از طریق این سامانه به صورت خودکار صورت گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.