تفاوت بین BPM و ERP چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ نویسنده: shahin

مدیریت فرآیندهای کسب و کار رویکردی است که بر دریافت و بهبود فرآیندهای کسب و کار تمرکز دارد تا یک سازمان کارآمدتر شود. چنین چیزی را می توان ابتدا با دریافت (capture) فرایندهای پی در پی موجود در یک سازمان شروع و سپس قدم ها(مراحل انجام فرآیندها) را روی نقشه های فرآیند ثبت کرد. در نتیجه شما می توانید ببینید که ناکارآمدی ها و تنگناها در کجا رخ می دهند. این بینش به شما امکان این را می دهد تا تغییراتی آگاهانه در هر فرآیند را برای کاهش هزینه ها و بهبود کارایی کلی ایجاد کنید.