نمایشگاه شیرینی و شکلات 1398 و حضور پر رنگ مبنا

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ نویسنده: shahin

نمایشگاه شیرینی و شکلات ایران، رویدادی بین المللی است که هر ساله میزبان تعداد زیادی از فعالان این حوزه بوده و یکی از معتبرترین و معروف ترین نمایشگاه های این صنعت در خاورمیانه محسوب می شود. مبنا نیز امسال با هدف معرفی قابلیت های جدید نرم افزار پخش مویرگی خود در این رویداد تخصصی شرکت خواهد کرد.
هدف مبنا از شرکت در این نمایشگاه، کمک به شرکت های پخش این حوزه است تا قادر باشند به کمک ابزارهای قدرتمند MabnaERP و Borna فرآیندهای مالی، انبارداری، فروش و توزیع خود را به صورت منظم و یکپارچه با صرف زمان و هزینه کمتر مدیریت نمایند.
نمایشگاه شیرینی و شکلات
MabnaERP سیستم جامعی است ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ دارد. به کمک این نرم افزار، کارکنان در کل سازمان می توانند به اطلاعات یکسانی برای نیازهای خود دسترسی یابند که این اطلاعات در لحظه به روزرسانی می شوند؛ به این ترتیب هزینه های سازمان به صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت.
Borna یک راهکار نرم افزاری کاربردی برای شرکت های کوچک و متوسط است که با هزینه ای کم، نیازهای شرکت به صورتی جامع به کمک نرم افزاری تحت ویندوز پاسخ داده خواهد شد. یکی از قابلیت های این نرم افزار امکان انتقال اطلاعات آن به سیستم جامع تر MabnaERP در صورت رشد و ارتقا سازمان است. به این ترتیب کلیه اطلاعات مربوط به شرکت بدون هیچ تغییر و آسیبی به صورت کامل به نرم افزار تحت وب مبنا ERP منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است نمایشگاه شیرینی و شکلات امسال از تاریخ 22 لغایت 25 شهریور در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد و اطلاعات تکمیلی در خصوص غرفه مبنا به زودی اعلام می گردد.