تجزیه-سنی-مطالبان-پخش-مویرگی

تجزیه سنی مطالبات در پخش مویرگی

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ نویسنده: نگار مطلبی

تجزیه سنی در پخش مویرگی، بیشتر برای حسابهای دریافتنی یا مطالبات شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد.با کمک این روش می توان درباره مطالبات مشکوک الوصول دید کلی یافته و تصمیمات درستی اتخاذ نمود. حتی درباره ادامه همکاری و یا قطع همکاری با مشتریانی که مطالبات معوق دارند، تصمیم گیری کرد.

اهمیت استفاده از تجزیه سنی در پخش مویرگی

اگرچه پخش مویرگی حاشیه سود پایینی دارداما امروزه شرکتهای مختلفی به صورت پخش مویرگی کار می کنند. آنها
با توجه به حاشیه سود این نوع پخش با کمک روش هایی مانند تجزیه سنی، سعی میکنند امور مالی خود را مدیریت نموده و از سوخت شدن مطالبات خود جلوگیری کنند.
به همین دلیل شرکت هایی مانند مبنا که نرم افزار حسابداری عرضه می نمایند، در نرم افزارهای خود، امکان استفاده از تجزیه سنی را فراهم نموده اند.در همین راستا‌جهت توضیح مزایای استفاده از این روش در شرکت هایی که با سیستم پخش مویرگی کار می کننددر ادامه توضیحاتی داده خواهد شد.
البته لازم به ذکر است قبل از پرداختن به تجزیه سنی، باید درباره پخش مویرگی‌مطالب مختصری بیان گردد.

تجزیه سنی در پخش مویرگی چیست؟

در روش تجزیه سنی مطالبات حسابهای دریافتی لیست می شوند سپس بر اساس زمان سررسیدطبقه بندی شده
و مبلغ مطالبات مشکوک الوصول برآورد‌ می گردد.باید قبول کرد هر چه قدر زمان بیشتری از زمان سررسید مطالبه گذشته باشد و پرداختی انجام نشده باشد، احتمال وصول شدن طلب کمتر است. بدین ترتیب با کمک روش تجزیه سنی می توان برآوردی از کل مبلغ غیر قابل وصول به دست آورد. در همین راستا روش تجزیه سنی را باید روش بسیار مفیدی برای برآورد مطالبات مشکوک الوصول و اعتبارسنجی مشتریان دانست.

هدف تجزیه سنی

تجزیه سنی در حقیقت عمر مطالبات را از زمان سررسید، مورد توجه قرار می دهد؛ یعنی اگر سر رسید فاکتور مشتری ۲۰ خرداد بوده و اکنون ۲۰ مرداد می باشد و هنوز وصول نشده در گزارش تجزیه سنی بدهکاران ارائه می گردد.با توجه به قراردادن امکان تهیه چنین گزارشی در بعضی از نرم افزارهای حسابداری‌اکنون تهیه آن راحت است.

گزارشات تجزه سنی

در گزارش تجزیه سنی مبدا بررسی تاریخ سررسید می باشد.طبق سررسیدهاگروه بندی انجام می گیرد.مثلا فاکتورهایی که از سررسید آنها ۳۰ روز گذشته در یک گروه قرار می گیرنداز ۳۱ روز تا ۶۰ روز نیز گروه بندی دیگری انجام می گیرد و از 60 روز به بعد نیز گروه دیگری تشکیل می شود. سپس با اعمال محاسباتی مطالبات مشکوک الوصول برآورد می شود.
دراین میان لازم به ذکر است‌مطالبات مشکوک الوصول طبق روش هایی‌ماننددرصدی از میزان حسابهادریافتی‌درصدی از میزان فروش هایی که نسیه انجام روش تجزیه سنی و روش بررسی موردی محاسبه می شود.

محاسبه هزینه مطالبات مشکوک الوصول

قطعا همگان این حقیقت را قبول دارند که تاخیر در پرداخت مطالبات، می تواند برای هر شرکتی که با سیستم پخش مویرگی کار می کند، خطرناک باشد.زیرا سرمایه جاری شرکت کاهش و در نتیجه گردش مالی نیز کاهش می یاید.
لذا کاملا طبیعی است به تاخیر و تعجیل تسویه حساب های مشتریان و یا تعویق تسویه حساب ایشان توجه گردد.یعنی مشوق هایی در نظر گرفته‌ شود که مشتری را به سمتی هدایت می نماید که در تسویه حساب، تعجیل داشته باشد، نه اینکه اسنادی مانند چک خود را برای تاریخ بعد ازسررسید دهد و تاخیر در تسویه داشته باشد ویا اصلا چک خود را در تاریخ سررسید پاس نکند.

راهکار نرم افزار مبنا برای تجزیه سنی مطالبات

در همین راستا در نرم افزارهایی که مبنا برای شرکت های پخش مویرگی درنظر گرفته تعیین مهلت دریافت برای مطالبات است.

 • تاریخ سررسید فاکتور تعیین می شود
 • کاربر بر اساس اعتبارمشتریان تعداد روز تسویه را می تواندانتخاب نمایدحتی تعداد روز پیش فرض را می توان درنظر گرفت.بدین ترتیب تسویه با فاکتور در ارتباط می شودو گزارشات فاکتورهای معوق گرفته شده و پیگیری می گردد.

در این نرم افزار کاربر می تواندبازه زمانی را جستجو نموده و فاکتورهای باز را بیابد.زیرا تا وقتی که فاکتور تسویه نگرددفاکتور بسته نمی شود.
لازم به ذکر است وقتی بدهکاران در روش تجزیه سنی گروه بندی می شوند برای هرگروه تعویقی درصد زیانی‌ درنظر گرفته می شود تا هزینه مطالبات مشکوک الوصول برآورد و در نهایت شرکت های پخش مویرگی هزینه مطالبات مشکوک الوصول در هرگروه را باهم جمع می کنند.

اعتبارسنجی مشتریان با کمک روش تجزیه سنی نرم افزار مبنا

استفاده از تجزیه سنی مطالبات در شرکت های پخش مویرگی‌ نشان می دهد که شرکت ها با کمک مبالغ مشکوک الوصول از یک سو در مدیریت مالی میتوانند موفق عمل کنن واز سوی دیگرمی توانند بر اساس آن مشتریان خود را اعتبار سنجی کنند.بدین ترتیب در کنترل سود و زیان خود بهتر عمل می کنند.
باید قبول کرد همیشه درصدی از مطالبات سوخت می گردند بنابراین در هنگام برنامه ریزی برای خرید و هزینه ها باید به مبلغ مطالبات مشکوک الوصول دقت کرد.همچنین وقتی هرماه گزارشات معوقات گرفته می شود مشتریان بدحساب به خوبی شناسایی شده و اعتبار دهی به ایشان تحت تاثیر قرار خواهد گرف.
لذا شرکت با توجه به میزان معوقات مشتریان خودمی تواند روشهای تشویقی را برای افراد خوش حساب و یا افرادی که سریعتر تسویه می کنند درنظر بگیرد.

راهکار دیگر نرم افزار مبنا برای تجزیه سنی مطالبات

درهمین راستا در نرم افزار مبنا پخش مویرگی میتوان هم

 • درصد جریمه برای مشتریانی که دیرتر از موعد مقرر تسویه می کننددر نظرگرفت
 • همچنین برای کسانی‌که پای بار تسویه‌می نمایند تخفیفاتی قرار داد
 • در این نرم افزار این امکان وجود داردکه برای مشتریان سقف اعتباری را درنظر گرفت تا اگر از تعداد مشخصی بیشتر فاکتور باز داشته باشند امکان فروش نسیه وجود نداشته باشد.

البته در آخر باید متذکر شد باید شرکت های پخش وضعیت بازار و فعالیت رقبا را نیز در نظر داشته باشند. آنها بر اساس ماهیت کالایی که توزیع میکنند، شرایط بازار و نحوه عملکرد رقبا، می توانند موارد تشویقی و تنبیهی قرار دهند.

اصطلاحات فروش و پخش مویرگی را بهتر بشناسید

تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۴۰۰ نویسنده: نگار مطلبی

فرآیند فروش و پخش مویرگی مجموعه‌ای از فرآیندهای به‌هم‌پیوسته است که در آن تولیدکننده‌ها، محصول نهایی خود را با حذف واسطه‌ها به دست متقاضیان و مشتریان می‌رسانند.در این فرایند به‌ظاهر ساده افراد مختلفی با مجموعه‌ای از وظایف و عملکردها حضور دارند که همگی در کنار هم ساختار یک شرکت فروش و پخش مویرگی را تشکیل می‌دهند. در این مقاله مهم‌ترین بخش‌های یک شرکت فروش و پخش مویرگی را معرفی و با وظایف هریک از آن‌ها آشنا می‌شویم.

شرکت‌های پخش مویرگی در تقسیم‌بندی ساختاری

شرکت پخش مستقل:

یک شرکت فروش و پخش مویرگی مستقل، هم‌زمان با چندین برند کار می‌کند و فعالیت اصلی آن‌ توزیع کالاهای چندین شرکت فعال است.

شرکت فروش پخش مویرگی غیرمستقل:

شرکت‌های پخش مویرگی غیرمستقل، به‌طور اختصاصی و در زیرمجموعه یک هلدینگ یا شرکت‌ بزرگ تولیدی، فعالند. این شرکت‌ها صرفاً توزیع محصولات تولیدی شرکت مادر را بر عهده دارند. شرکت‌های فروش و پخش مویرگی همچنین از نظر اندازه نیز به شرکت‌های کوچک محلی، متوسط و پخش سراسری تقسیم می‌شوند.

سمت‌های سازمانی در شرکت‌های پخش مویرگی

ویزیتور و بازاریاب

ویزیتور زیر نظر واحد فروش و بازاریاب زیر نظر واحد بازاریابی شرکت کار می‌کنند. این دو در عملکرد کاملاً باهم متفاوت‌اند. فردی که ویزیتور را دارد، سفارش‌ها را دریافت می‌کند و در امر بازاریابی و انجام برنامه‌ها و استراتژی‌های فروش ایفای نقش نمی‌کند. عمده توان و تلاش او صرف ارتقای عدد فروش شرکت می‌شود. در مقابل او بازاریاب قرار دارد که زیر نظر واحد بازاریابی و دقیقاً در جهت انجام طرح‌های تبلیغاتی بررسی وضعیت بازار و ارائه تحلیل دقیق از آن و همچنین ارزیابی وضعیت سایر رقبا در بازار گام برمی‌دارد.

سوپروایزر

ویزیتوری که ارائه آموزش اولیه تعدادی از ویزیتورهای جدید شرکت را بر عهده دارد سوپروایزر می‌نامند. او آماده‌سازی نیروهای تازه‌نفس شرکت و ارتباط بین آن‌ها و سرپرست فروش را مدیریت و کنترل می‌کند. او موظف به آموزش برخی از سرفصل‌های فروش اعم از چگونگی ارتباط‌گیری با مشتری و استفاده از زبان گفتاری درست و رعایت اصول اولیه ارتباط عمومی به ویزیتورهای جدید است. معمولاً سوپروایزر مبلغی بابت حق مسئولیت یا پورسانتی از فروش نیروهای تحت نظرش را از شرکت دریافت می‌کند.

 سرپرست فروش

سرپرست فروش، صرفاً وظیفه سرپرستی تیم‌های کاری تحت نظر خودش را به عهده دارد و به مناطق عملیاتی فروش مستقیماً سرویس نمی‌دهد. منطقه‌بندی و مسیر بندی مشتریان، تقسیم مناسب آن‌ها بین ویزیتورها، بودجه‌بندی برای هر منطقه و ارزیابی روزانه نیروها و مقایسه عملکرد آن‌ها با بودجه تخصیص‌ یافته از وظایف سرپرست فروش است. او موظف به کنترل عملکرد نیروهای زیرمجموعه خودش و جلوگیری از انحراف در روند کاری و فرآیندهای فروش و پخش است.

سرپرست منطقه

در شرکت‌های بزرگ پخش و توزیع «سرپرست منطقه» مسئولیت کنترل و مدیریت چندین منطقه جغرافیایی را بر عهده دارد. او اختیار عمل بیشتری نسبت به رده‌های پایینی شرکت دارد و در صورت صلاحدید، امکان تغییر سرپرست‌های فروش را داراست. سرپرست منطقه به دلیل گستردگی حوزه فعالیتش در چند منطقه جغرافیایی می‌تواند بهترین تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها را از وضعیت بازار به مدیران بالادست خود و واحدهای فروش و بازاریابی ارائه کند.

راننده (توزیع‌کننده)

وظیفه دریافت بار از انبار و تحویل به مشتری و تسویه بار دریافتی با واحد حسابداری را بر عهده دارد. کار راننده، به‌هیچ‌وجه رانندگی و پیدا کردن بهترین مسیر رسیدن به مقصد نیست چراکه او در قبال سایر مسئولیت‌های توزیع و پخش مثل جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، تصادف، خرابی خودرو و نظافت و چیدمان مناسب کالا و.. پاسخ‌گوست.

 سرپرست توزیع

سرپرست توزیع نیز وظیفه سرپرستی و هدایت تیم‌های توزیع را بر عهده دارد. ارتباط هماهنگ با واحد فروش و انبار با هدف تنظیم بهترین مسیرها برای تحویل ایمن سفارش‌ها، اعلام کسری کالاها و چگونگی زمان‌بندی عملیات توزیع و ایجاد تعادل در مناطق توزیع و همچنین کنترل اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و ارائه گزارش‌های موردنیاز مدیران از مهم‌ترین وظایف یک سرپرست توزیع است.

تحصیل‌دار

با حجیم شدن میزان مطالبات شرکت‌ها استخدام تحصیل‌داری که زیر نظر واحد حسابداری فعالیت کند، ضروری است. او برگه‌های مطالبات را جمع‌آوری می‌کند آن‌ها را همراه با وجوه نقد و چک‌های دریافتی به حسابداری تحویل می‌دهد.

انواع روش‌های پخش مویرگی

فروش گرم

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در صنعت پخش به نحوه ویزیت و ارسال کالا به خریدار بر می‌گردد. درصورتی‌که هم‌زمان با ویزیت خرده‌فروش، کالا به او تحویل داده شود، شیوه «فروش گرم» رخ‌داده است.

فروش سرد

درصورتی‌که بعد از فرایند ویزیت و دریافت سفارش حداقل بعد از گذشت یک روز، کالا تحویل داده شود عملیات فروش به شیوه «فروش سرد» انجام‌ شده است. برای کالاهای تند مصرفی که تاریخ انقضای کوتاه و یا حجم کمی دارند مثل لبنیات، آب‌معدنی، دوغ و.. فروش گرم استفاده می‌شود.

https://mabna.net/اهمیت-و-جایگاه-نرم%E2%80%8Cافزار-فروش-و-پخش-مو/

انواع عملیات در فرآیند فروش و پخش مویرگی

منطقه بندی

در منطقه‌بندی، مشتری‌ها را بر اساس ویژگی‌های مشترکی به‌ویژه مناطق جغرافیایی دسته‌بندی می‌کنند. مهم‌ترین مزیت منطقه‌بندی را می‌توان ایجاد نظم در فرایند ویزیت و توزیع کالا به چندین مشتری در یک منطقه دانست. در این فرایند، مشتریان بر اساس شهر و سپس در مناطق مختلف که عموماً برگرفته از مناطق شهرداری هستند در مسیرهای مختلف دسته‌بندی می‌شوند.

 رصد لیست تسویه

در لیست تسویه، جزئیات عملیات توزیع به‌طور منظم در ستون‌های مشخصی تحت عنوان مبلغ سفارش، نقد دریافتی، مبلغ چک، شماره و تاریخ چک، مبلغ تخفیف، مبلغ مرجوعی و شماره قبض مرجوعی و توضیحات ثبت می‌شوند.

این لیست به‌عنوان سند تسویه بار تحویلی به هر راننده (توزیع‌کننده) است و باید در واحد خزانه‌داری شرکت پخش دقیقاً کنترل شود تا در صورت تساوی جمع ستون مبلغ سفارش با بقیه ستون‌ها، مجوز صدور حواله بعدی برای توزیع‌کننده، صادر شود.

وصول مطالبات (معوقه)

در زمانی که کالا تحویل مشتری می‌شود و مشتری پرداخت وجه آن را به تعویق می‌اندازد با مطالبات و یا معوقات مواجهیم. داشتن فهرستی از مشتریان بدهکار به تفکیک و پیگیری مرتب آن به بهبود چرخه عملیات فروش و توزیع کمک می‌کند.

 سنجش کارایی

شاخص «کارایی» از تقسیم عملکرد واقعی بر برنامه از پیش تعیین‌شده (بودجه عملیاتی) به دست می‌آید که یکی از شاخص‌های ارزیابی کارکنان فروش است. این ارزیابی در سطوح مختلفی از قبیل ریال، مقدار، وزن و .. به دست می‌آید. این شاخص در محاسبه و اختصاص پاداش به کارکنان نیز لحاظ می‌شود.

زنجیره تامین چیست؟

زنجیره تامین چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ نویسنده: مدیریت سایت

در زندگی امروز اساساً هیچ چیزی بدون زنجیره تامین وجود نخواهد داشت. صدها میلیون شغل در سراسر جهان با فعالیت‌های زنجیره تامین مرتبط هستند. از کالاهای مصرفی ارزان قیمت گرفته تا تجهیزات جراحی و منابع حیاتی، همه چیز از طریق یک زنجیره تامین، مهیا می‌شود. با وجود اینکه مدیریت زنجیره تامین در هسته اقتصادهای جهانی قرار دارد، اما بسیاری از شرکت‌ها هنوز زنجیره‌های تامین خود را با فرآیندها و ابزارهای ۵۰ سال پیش، اداره می‌کنند.

تعریف زنجیر تامین چیست؟

زنجیره تامین به عنوان فرآیند تولید و فروش کالاهای تجاری، شامل همه مراحل از تامین مواد اولیه و ساخت کالا تا توزیع و فروش آنها تعریف می‌شود. امروزه مدیریت موفقیت آمیز زنجیره تامین یک ضرورت حیاتی برای شرکت‌هایی است که امیدوار به حضور در بازارهای رقابت هستند. 

یک زنجیره تامین کارآمد و بهینه برای انجام سفارشات مشتریان بسیار مهم است. زنجیره تامین اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش دهد و چرخه تولید را سریع‌تر کند. عملیات زنجیره تامین، توسعه محصول، منبع‌یابی، تولید، تدارکات، فروش و توزیع و موارد دیگر را پوشش می‌دهد.

عملکرد عملیات زنجیره تامین چیست؟

بدون عملکرد بهینه در عملیات زنجیره تامین، شرکت‌ها با خطر کاهش مشتریان و از دست دادن مزیت رقابتی مواجه می‌شوند. می‌دانیم که زنجیره‌های تامین کارآمد به صورت یک فرآیند بازگشت موثر عمل می‌کنند. یعنی اگر مشتریان از نحوه رسیدگی به درخواست‌های خود راضی باشند، ۷۱٪ بیشتر به مشتریان بازگشتی تبدیل می‌شوند.

مدیریت بهینه عملیات زنجیره تامین از پیچیدگی مدل‌های تامین مواد اولیه، فرآیندهای چندوجهی تولید و انبارهای پراکنده و متعدد ناشی می‌شود. اهمیت مدیریت زنجیره تامین فقط ایجاد کارآمدترین فرآیند ممکن نیست، بلکه برای کاهش خطرات و اطمینان از اجرای روان همه اجزای کسب و کار نقش حیاتی دارد.

چرا مدیریت زنجیره تامین اینقدر اهمیت دارد؟

در بحران سال ۲۰۲۰، کسب‌وکارها در سراسر جهان به اهمیت زنجیره تامین واقف شدند. زمانی که همه‌گیری کرونا موجب شد که تامین منابع اولیه مختل شود و تولیدکنندگان قادر به تهیه مواد ضروری نبودند. در آن شرایط هم شرکت‌ها و هم مصرف‌کنندگان ارزش زنجیره‌های تامین انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر را درک کردند. 

اکنون شرکت‌ها نگاهی دقیق‌تر به زنجیره‌های تامین جهانی و فناوری‌های مرتبط با آن دارند، تا بتوانند اقداماتی در جهت تثبیت کسب‌وکار خود انجام دهند. از سوی دیگر تحقیقات نشان می‌دهد در آینده صنعت پخش مویرگی و زنجیره تامین نرم‌افزارها و فناوری‌های اطلاعاتی نقش مهمی در ثبات صنایع مختلف بازی می‌کنند.

چه چیزی در گذشته و حال زنجیره تامین جهانی متفاوت بود؟

در دهه‌های گذشته، زنجیره‌های تامین جهانی برای بهره‌گیری از دستمزدهای پایین‌تر و مواد خام ارزان‌تر موجود در برخی کشورها ایجاد شد. در حال حاضر، جهان از بسیاری جنبه‌های مهم تغییر کرده است. سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای اغلب به‌طور غیرقابل پیش‌بینی در حال تغییر هستند و آینده سیاسی نامشخص است. 

از سوی دیگر مشتریان می‌خواهند در مورد منشأ و پایداری محصولاتی که می‌خرند، اطلاعات بهتری داشته باشند. اطلاعاتی مانند مواد خام، بسته‌بندی و سوخت‌های مورد استفاده برای رساندن کامیون تحویل به درب ورودی، از آن جمله‌اند. 

خوشبختانه، تکنولوژی نیز در حال تغییر است. زنجیره‌های تامین مدرن از کلان داده‌های تولید شده در تمام حلقه‌های زنجیره برای ساده‌سازی تولید و ساخت استفاده می‌کنند. در عین حال، فناوری‌های جدید در حال توسعه راه‌حل‌های زنجیره تامین خانگی هستند.

اجزای اساسی مدیریت زنجیره تامین کدامند؟

بررسی اجزای اساسی زنجیره تامین و نوع ارتباطی که با هم دارند روش مناسبی برای شناخت دقیق‌تر مفهوم زنجیره تامین و اهمیت آن است. برخی اجزای اساسی آن به شرح زیر است: 

۱- برنامه‌ریزی زنجیره تامین چیست؟

برنامه‌ریزی زنجیره تامین، فرآیند پیش‌بینی تقاضای محصول و سپس هماهنگی تمامی حلقه‌های زنجیره تامین برای ارائه آن است. علاوه بر پیش‌بینی و برنامه‌ریزی تقاضا، برنامه‌ریزی عرضه، برنامه‌ریزی نیاز مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و برنامه‌ریزی فروش و پخش مویرگی هم از بخش‌های مهم فرآیند برنامه‌ریزی هستند. در مدیریت زنجیره تامین مدرن، این طرح‌ها معمولاً همه به یک طرح تجاری واحد و یکپارچه متصل می‌شوند.

۲- مدیریت لجستیک چیست؟

مدیریت لجستیک عبارت است از حمل و نقل و ذخیره‌سازی کالا از ابتدای زنجیره تامین. این فرآیند شامل حمل و نقل کالاهای خام، کالاهای تولید شده، تحویل محصولات نهایی به فروشگاه‌ها یا مشتریان و حتی خدماتی مانند بازگرداندن و بازیافت محصولات می‌شود. عملکردهای تجاری مدیریت لجستیک شامل مدیریت حمل و نقل ورودی و خروجی و مدیریت ناوگان می‌شود. حتی می‌توان گفت مدیریت انبار، کنترل موجودی و خدمات مشتریان هم از بخش‌های مدیریت لجستیک است.

مدیریت زنجیره تامین چیست؟
مدیریت زنجیره تامین چیست؟

۳- فناوری تولید چیست؟

اولویت بزرگ تولید در مدیریت زنجیره تامین این است که تولید و فرآیندها را تا حد امکان منحصربفرد نگه دارد. در عین حال مهم است که کیفیت، پایداری و رضایت مشتری حفظ شود و مرتبا بهبود یابد.

سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT) در زنجیره تامین می‌توانند کلان داده‌ها را برای ساده‌سازی و خودکارسازی فرآیندهای تولید جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند. فناوری چاپ سه‌بعدی هم براساس تقاضا می‌تواند کمبود و مازاد را از بین ببرد. ماشین‌های هوشمند نیز می‌توانند سفارشی‌سازی انبوه را با صرفه اقتصادی انجام دهند. 

۴- مدیریت چرخه عمر محصول چیست؟

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM)، فرآیند مدیریت یک محصول در کل چرخه عمر آن است. این فرآیند از ایده‌پردازی، مهندسی، طراحی تا ساخت، خدمات و نهایتا دفع (یا بازیافت) را شامل می‌شود. سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) این فرآیندها را گرد هم می‌آورند. این سیستم‌ها همکاری در سطح سازمانی را تسهیل می‌کنند و ستون فقرات اطلاعات محصول را در طول چرخه عمر آن فراهم می‌کنند.

۵- مدیریت دارایی سازمانی

مدیریت دارایی سازمانی فرآیند مدیریت و نگهداری دارایی‌های فیزیکی در سراسر زنجیره تامین است. این فرآیند از روباتیک کارخانه تا ناوگان تحویل را شامل می‌شود. امروزه حسگرهای اینترنت اشیا، اتصال ماشین به ماشین (M2M) را متحول می‌کنند.

این فناوری‌های جدید کارایی، زمان کار، ایمنی و نگهداری پیشگیرانه و پیش‌بینی را بهبود می‌بخشند. برخی از دارایی‌های متصل حتی می‌توانند تعمیرات یا خرابی‌ها را پیش‌بینی کنند و تعمیر و نگهداری را روی خود انجام دهند.

۶- تدارکات زنجیره تامین چیست؟

تدارکات، فرآیند به دست آوردن مواد، کالاها و خدمات برای رفع نیازهای تجاری است. تضمین کیفیت و ارزش آن کالاها و مذاکره در مورد قیمت‌های منصفانه هم بخشی از فرآیند تدارکات است. یک چالش بزرگ برای تیم‌های تدارکات و منابع، پیش‌بینی حجم دقیق سفارش است. زیرا هم کمبود و هم مازاد آن می‌تواند به کسب‌وکار آسیب برساند.

سیستم‌های جدید مدیریت زنجیره تامین و نرم افزارهای ERP پخش و فروش مویرگی یادگیری ماشین را در خود جای می‌دهند. این ابزارها با تجزیه و تحلیل پیش‌بینی موجب حذف حدس و گمان در خرید می‌شوند.

درخواست دموی نرم افزار فروش و پخش مویرگی

درخواست دمو نرم افزار فروش و پخش مویرگی
درخواست دمو نرم افزار فروش و پخش مویرگی

مزایای مدیریت زنجیره تامین چیست؟

۱. افزایش بهره‌وری: 

سیستم‌های مدیریت دارایی سازمانی با روش‌های نگهداری پیش‌بینی‌کننده به سازمان‌ها را کارآمدتر می‌کنند. این سیستم‌ها می‌توانند گلوگاه‌ها را برطرف کنند، گردش کار را بهبود بخشند و بهره‌وری را افزایش دهد. فرآیندهای خودکار و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به معنای تسهیل حمل‌و نقل و تحویل سریعتر است.

۲. کاهش هزینه‌های زنجیره تامین: 

استفاده از تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده به حذف «حدس زدن» پرهزینه کمک می‌کند و ذخایر مازاد و کمبودهای پرخطر را کاهش می‌دهد.

اینترنت اشیا موجب مدیریت هوشمند دارایی‌ها شده و کارآمدترین و مفیدترین گردش کار ممکن را برای هر موقعیتی ارائه می‌دهد. این فناوری پیش‌بینی دقیق‌تری را برای کمک به کاهش کامیون‌های نیمه‌پر، مسیرهای تحویل ناهماهنگ و مدیریت ناکارآمد ناوگان ارائه می‌دهد.

۳. چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر در زنجیره تامین: 

روندها و تغییرات بازار می‌تواند به طور ناگهانی اتفاق بیفتد. بنابراین مهم است که چابکی سازگاری با هر موقعیتی را داشته باشید. سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین انعطاف‌پذیری را در اختیار شما قرار می‌دهند.

داده‌های لحظه‌ای و تحلیل‌های هوشمند می‌تواند به مدیران زنجیره تامین کمک کند تا ماشین‌ها و کارکنان را برای جریان‌های کاری بهتر بکار بگیرند. بازخورد مشتری هم می‌تواند بلافاصله شنیده شود و براساس آن عمل شود. موجودی‌های مجازی و فرآیندهای انبار هوشمند، عرضه و تقاضا را در یک راستا نگه می‌دارند.

۴. بهبود کیفیت محصول: 

ارتباط مستقیم بازخورد مشتری با تیم‌های تحقیق و توسعه به این معنی است که طراحی و توسعه محصول کاملاً مطابق با نیازهای مشتری باشد. تیم‌های تحقیق و توسعه و تولید می‌توانند از اطلاعات یادگیری ماشینی و تجزیه و تحلیل آن برای پاسخگویی به خواسته‌های مشتری و بهبود طراحی محصولات استفاده کنند.

۵. خدمات بهتر به مشتریان: 

بهترین سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) مشتری محور هستند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پاسخگو و سازگار باشند. در این شرایط مدیریت زنجیره تامین SCM مدرن به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا بازخوردها و روندهای مشتریان را از مرحله طراحی و ساخت تا آخرین نقطه تدارکات و تحویل پیاده‌سازی کنند.

تکامل مدیریت زنجیره تامین چگونه رخ می‌دهد؟

برای چندین دهه، مشارکت مشتری در زنجیره تامین تنها در انتهای کار انجام می‌شد. اینکه محصولات از کجا آمده‌اند، از چه چیزی ساخته شده‌اند و چگونه به فروشگاه رسیده‌اند، چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت. اما امروزه، شفافیت و پایداری زنجیره تامین برای مصرف‌کنندگان یک نگرانی حیاتی است. مانند توانایی کنترل کامل بر نحوه و مکان خرید و گزینه‌هایی که انتظار دارند در طول مسیر داشته باشند.

برای رشد و رقابت در بازار امروز، نرم‌افزارهای مدرن زنجیره تامین مانند نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی، باید قادر به جمع‌آوری و تفسیر تمام داده‌های تولید شده و ضبط شده در کل زنجیره تامین باشد. 

برای استفاده کامل از این داده‌ها به فناوری‌های جدیدی نیاز است. باید تبدیل داده به اطلاعات در زمان واقعی انجام شود. استفاده از این اطلاعات برای خودکارسازی فرآیندها و گردش‌های کاری زنجیره تامین به روشی هوشمندانه و چابک اهمیت زیادی دارد. در حالی که نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که تغییرات اقتصادی، رویدادهای غیرمنتظره و تقاضاهای مشتریان به سرعت در حال تغییر است.

سیستم‌های فروش و پخش مویرگی مبتنی بر داده و فناوری، مدیریت زنجیره تامین را متحول می‌کنند. آنها نوع جدید و پاسخگوی زنجیره‌های تامینی را می‌سازند که برای موفقیت در سال‌های بعد از ۲۰۲۰ کارایی دارند.

فناوری‌های جدید در زنجیره تامین کدامند؟

بسیاری از فن‌آوری‌های جدید و نوظهور وجود دارند که باعث تحول زنجیره تامین دیجیتال می‌شوند. هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به طور فزاینده‌ای در مدیریت زنجیره تامین مورد استفاده قرار می گیرند. اینترنت اشیا، محاسبات ابری، نرم‌افزار هوش تجاری، تجزیه و تحلیل‌های پیش‌بینی کننده و بلاک‌چین از آن جمله‌اند.

فناوری‌های سخت‌افزاری مانند روبات‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین، چاپ سه بعدی، واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) که انقلاب صنعتی چهارم را ایجاد کرده‌اند، مدیریت زنجیره تامین را متحول خواهند کرد.

روندهای جدید در مدیریت زنجیره تامین چیست؟

تاثیر ویروس کرونا بر زنجیره تامین

در سال ۲۰۱۹، هیچ کس نمی‌توانست موج هرج و مرج و اختلالی را که در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم را پیش‌بینی کند. ما نمی‌توانستیم بدانیم، اما مطمئناً می‌توانستیم بهتر آماده باشیم. کسب‌وکارها در سراسر جهان زنگ هشداری از کوید۱۹ دریافت کردند که به آن‌ها نشان داد که برخی از فرآیندهای زنجیره تامین چقدر آسیب‌پذیر و قدیمی هستند. 

کسب‌وکارهایی که هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل هوش تجاری را در سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) خود گنجانده‌اند، می‌توانند تصمیم‌های هوشمندانه بگیرند. آنها در صورت وقوع شرایط غیرمنتظره سریعاً سازگار می‌شوند و انعطاف‌پذیری خود را بهبود می‌بخشند.

اثر آمازون

گستردگی شبکه انبار و تکمیل آمازون به آن‌ها این امکان را داده که خدمات توزیع در روز سفارش یا روز بعد از آن را ارائه دهند. بنابراین اکنون مشتریان سرعت تحویل یکسانی را از همه خرده‌فروشان آنلاین درخواست می‌کنند.

اثر آمازون تأثیر عمده‌ای بر مدیریت زنجیره تامین (SCM) دارد. بازسازی مورد نیاز برای همسویی با این انتظارات، نیاز به شبکه‌های انبار گسترده‌تر و فرآیند هوشمندانه فروش و پخش مویرگی دارد.

زنجیره تامین سبز

گنجاندن شیوه‌های سبز در مدیریت زنجیره تامین می‌تواند همه چیز را در چرخه تولید و توزیع تغییر دهد. از طراحی محصول و تامین مواد گرفته تا تولید، تدارکات، تحویل و حتی آنچه در پایان عمر با محصولات و تجهیزات انجام می‌شود، شامل این تغییرات خواهد بود. چرخه زنجیره تامین، نه تنها به دنبال بازیافت، بلکه استفاده مجدد از چیزهایی مانند پلاستیک و قطعات الکترونیکی در محصولات دور ریخته شده است.

مشاوره رایگان

شفافیت زنجیره تامین

در سال ۲۰۲۰، مشتریان بیش از هر زمان دیگری از اقتصاد جهانی آگاه هستند. آنها تمایل دارند که قدرت خرید خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که رویه‌ها و سیاست‌های زنجیره تامین آنها اخلاقی است.

فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین و حسگرهای ردیابی برای ایجاد شفافیت و پایداری زنجیره تامین استفاده می‌شوند. از منبع اخلاقی مواد خام و نیروی کار مورد استفاده در تولید گرفته تا سوخت در کامیون تحویل، مشتریان تقاضا دارند که منشأ هر حلقه در زنجیره تامین مدرن را ببینند.

زنجیره‌های تامین چند کانالی

انتظارات در مورد خرید چند کانالی به طور مداوم پیچیده‌تر می‌شود. فراتر از ارائه صرف فروشگاه آنلاین، کسب‌وکارها باید تجربه‌های خریدی را ارائه دهند که مطابق خواست مشتریان شخصی‌سازی شده باشند.

از نحوه پرداخت گرفته تا محلی که از آن سفارش ثبت می‌کنند و از نحوه دریافت کالاها تا چگونگی اطلاع‌رسانی در طول مسیر مشتریان می‌خواهند بتوانند ترکیبی از گزینه‌های دلخواه خود را در اختیار داشته باشند. بهترین سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین (SCM) خدمات مشتری و گزینه‌های خرید را در تمام نقاط تماس مشتری یکپارچه می‌کنند.

تغییرات تجاری و سیاسی

در چند سال گذشته شاهد تغییرات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری بوده‌ایم. شرکت‌هایی که زمانی تقریباً کاملاً به تأمین‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج از کشور متکی بودند، احساس آسیب‌پذیری می‌کنند و به دنبال گزینه‌های امن‌تر در نزدیکی خانه خود هستند.

این چالش‌ها راه‌حل‌های نرم‌افزاری مانند سیستم انبار مکانیزه (WMS) و فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، چاپ سه بعدی، موجودی‌های مجازی و راه‌حل‌های تولید داخلی را به گزینه‌ ضروری‌‌تری تبدیل می‌کنند.

نرم افزار ثبت سفارش ویزیتور در فروش و پخش مویرگی

نرم افزار ثبت سفارش ویزیتور در فروش و پخش مویرگی

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۹ نویسنده: احمد شرفی

روند ثبت سفارش توسط ویزیتور در شرکت های فروش و پخش مویرگی خاطرات زیبایی دارد. برای خواندن یکی از این خاطرات، با ما همراه شوید.
اگر شما جزء افرادی باشین که زمان توزیع و پخش شیر از شرکت‌های پخش مویرگی، صف های طولانی را به خاطرتون میاد، حتما فاکتورهای صورتی و سبز کم‌رنگی را که متصدی توزیع در دست داشت را دیده اید.
از طریق این فاکتورها،ویزیتورها می‌تونه سفارش و سهمیه روزانه فروشگاه را تحویل بده و سفارش‌های بعدی را ثبت بکنه. حتما دیدین که پس از تحویل سفارش اسکنا‌س‌های زیادی را شمارش و مبالغ دریافتی را در بین فاکتور مختص فرروشگاه می‌گذارد. همچنین متصدی فروشگاه و همکارانش در حال شمارش تعداد شیر و محصولات لبنی دیگر دیده‌اید.
وقتی که به گذشته نگاه می‌کنیم و فرآیندها و تکنولوژی‌های امروز را نگاه می‌کنیم، پی میبریم که فرایند‌های گذشته چقدر با مشقت و سختی انجام می‌شده‌و بواسطه توزیع یک محصول،به چه تعداد نیروی انسانی نیاز بوده است. هنوز شرکت‌های پخش بسیاری هستند که همچنان سفارشات خود را به صورت سنتی ثبت کرده و یا فرایندهای سازمانی خود را به شیوه گذشته انجام می‌دهند.

دیجیتالی شدن صنعت پخش غذایی

با نگاهی اجمالی به فرایندهای اجرایی درصنعت پخش غذایی در می‌یابیم که این صنعت با تمرکز زیاد بر روی هزینه و کیفیت‌ضمن اینکه تحت الزامات سخت افزاری بهداشتی و ایمنی هستند به تدریج باید روی مؤلفه‌های دیجیتال‌سازی نیز سرمایه گذاری کنند.
منظور از دیجیتالی شدن یعنی بهینه سازی فرآیند های جاری این صنعت از طریق پذیرش و استفاده از فناوری های جدید دیجیتال.در واقع یعنی امکان تغییر در هر فرآیند کسب و کار از طریق دیجیتال‌سازی.


از آنجا که هر بخش از زنجیره تامین مواد غذایی اکنون قادر به تولید داده‌هایی است که باید تجزیه و تحلیل شوند لذا با دیجیتالی سازی راه های جدیدی برای انجام تجزیه و تحلیل هوشمند در دسترس خواهد بود.
روند غذایی آینده‌ارائه مواد غذایی تازه در محل مشتری است‌که به عنوان نمونه‌ای عالی از فرآیند لجستیک مواد غذایی است‌که تنها استفاده از این ابزارهای پیشرفته دیجیتالی می‌تواند برای نظارت صحیح بر سطح موجودی‌ها و ماندگاری مفید باشد.

امکانات به وجود آمده بعد از فراگیری استفاده از تلفن های هوشمند و اینترنت

با فراگیر شدن استفاده از تلفن های هوشمند و اینترنت همراه و گسترش روشهای پرداخت الکترونیک نوین در کشور
هر روز شرکت‌های فعال در زمینه بانکداری و پرداخت‌محصولات جدیدی را بر بستر تلفن های همراه هوشمندبر اساس نیاز مشتریان به جامعه معرفی می‌کنند که بر پایه خلاقیت و نوآوری طراحی شده است.از اساسی‌ترین اقدامات این صنعت در خصوص فناوری ، می‌توان به دستگاه‌های پرتابل که نمایش سبد محصولات شرکت و صدور فاکتور آنی و همچنین تسهیل پرداخت فاکتور را هموار می‌سازد، نام برد .

این دستگاه امکان پرداخت را برای فروشگاه‌ها از طریق کارت‌های عضو شتاب به راحتی و از طریق دستگاه های تلفن همراه امکان پذیر می‌سازد.برخورداری از این ابزار، در بازاریابی و فروش محصولات به شرکت‌ها در فروش و پخش مویرگی کمک می‌کند.صاحبان مشاغل در صنعت پخش غذایی می توانند کارهای خود را سریع تر انجام دهند و و از این طریق فرآیندهای خود را ارتقا بخشند.

نرم افزار ثبت سفارش ویزیتور مبنا، راهکاری کاربردی در فروش و پخش مویرگی

شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار‌(مبنا) باتوجه به نیاز صنعت پخش کشوراقدام به تولید نرم افزار ثبت سفارش ویزیتور کرده است.
همچنین قابلیت استفاده بر روی تبلت و موبایل جهت سفارش‌گیری ویزیتور و هم امکان استفاده موزعین و متصدیان توزیع بر روی دستگاه پوز تبلت را می‌دهد.

برخی از ویژگی‌های نرم افزار ثبت سفارش مبنا

 • نمایش فهرست محصولات قابل ارائه توسط دفتر مرکزی
 • فرم ثبت سفارش کالا به همراه جزئیات شامل عنوان ، تعداد ، قیمت
 • دسترسی در هر زمان و مکان و توسط هر نوع دستگاه ، موبایل ، تبلت ، رایانه
 • امکان گزارش گیری از فاکتورهای ارسال شده
 • پنل مرتبط با انبار کالا و دسترسی به فاکتورهای ارسال شده
 • اطلاع رسانی از وضعیت سفارش ( ثبت – تایید)
 • امکان پرینت از فاکتور توسط دفتر مرکزی و نماینده
 • ذخیره‌سازی خودکار از فرآیند‌ها
 • استفاده از نسخه اندروید جهت استفاده در موبایل و تبلت را می‌دهد.

همچنین این نرم افزار بر روی محصول دیگر مبنا به نام پوز تبلت نیز قابل استفاده بوده که به موزعین و متصدیان توزیع کمک می‌کند که فرآیند توزیع به بهترین شکل ممکن انجام شود.

پوز تبلت مبنا

پوز تبلت مبنا، ابزاری کارآمد و مفید برای ارتباط مستقیم و بی واسطه میان تأمین کنندگان و فروشگاه‌ها است. در این بستر امکاناتی از قبیل: ثبت سفارش آنلاین، معرفی محصولات جدید، قابلیت دریافت گزارشات متنوع مالی و … پیاده سازی میشود.
تسهیل فرآیند سفارش گیری، دسترسی آسان و افزایش فروش چشمگیر از مزایای استفاده از تبلت‌پوز است.
‌تبلت پوز مبنا دارای آخرین تکنولوژی پایانه پرداخت است، که از آخرین گواهینامه امنیت PCI x.5 PTS و اندروید 1.7 بهره می برد. صفحه نمایش این کارتخوان 5.5 اینچ می باشد.
اسکن‌به کار رفته در این دستگاه بارکدهای یک و دو بعدی با دو دوربین وفلش LED هستند . این دستگاه دارای قابلیت wifi می باشد. این دستگاه امکان پرداخت با NFC و امضای الکترونیکی را پشتیبانی می کند. و به جز ارائه راهکار پرداخت در محل برای فروشگاه ها، رستوران ها، کافی شاپ ها و … ، بهترین انتخاب برای شرکت های توزیع است.

ویژگی های دستگاه پوز تبلت مبنا

 • تبلت با صفحه نمایش 5.5 اینچی کیفیت HD
 • سیستم عامل اندروید نسخه 1.7
 • قابلیت پشتیبانی از 2 سیم کارت
  قابلیت پشتیبانی از Micro SD و عدم نیاز به چاپگر و کاغذ (ارسال رسید پیگیری از طریق پیامک به شماره موبایل خریدار)
 • کوچک و سبک (11 در 6 سانت / 140 گرم)
 • دارا بودن پرینتر حرارتی سریع (80 میلیمتر در ثانیه، عرض رول کاغذ 2 اینچ)
 • پشتیبانی از مکانیابی GPS
 • دارای 2 دوربین در جلو و پشت دستگاه
 • امکان استفاده از دوربین پشتی به عنوان بارکدخوان یک بعدی و دو بعدی
 • قابلیتهای ارتباطی Bluetooth و NFC و Wi-Fi و اینترنت G4 و Hotspot
 • داشتن اسپیکر و میکروفن
 • باتری لیتیوم یون 2600 میلی آمپری سایز: ۱۹۰ در ۸۴/۴ در ۶۵/۸ میلی آمپری وزن: 470 گرم (با باتری)
 • برای آشنایی بیشتر با این محصول اینجا را کلیلک کنید.
انواع شرکت های پخش

انواع شرکت های پخش – بخش دوم

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

انواع شرکت های پخش (بخش دوم)

هنگامی که یک شرکت دارای محصولاتی در سطح انبوه در اختیار دارد، از توزیع یا پخش مویرگی استفاده می کند. پخش مویرگی در تلاش است که تا حد امکان بازار را پوشش دهد. محصولات FMCG و محصولات دارای تاریخ انتضا، بهترین مثال برای استراتژی پخش مویرگی هستند.
توزیع و پخش مویرگی عمدتا به معنای توزیع در یک مقیاس بزرگ است، و نمایش محصول به روشها و مکانهایی مختلف؛ که ممکن است محصول به علت مقیاس بزرگ تر توزیع ، در حجم زیاد فروخته شود. سطح توزیع انتخاب شده به طور کلی به عوامل مختلفی نظیر ظرفیت تولید، اندازه بازار هدف، سیاست های قیمت گذاری و پروموشن و همچنین نیاز فصلی محصول توسط کاربر نهایی بستگی دارد. برای مطالعه بیشتر در خصوص پخش مویرگی اینجا کلیک کنید.
پخش سرد:
در این نوع، ابتدا نماینده فروش، از طریق یک نرم افزار(نرم افزار سفارش گیری ویزیتور)، مشتری بالقوه را ویزیت کرده، سفارش دریافت می کند، سپس جنس سفارش داده شده توسط شرکت برای خرده فروش یا عمده فروش(مشتری) ارسال خواهد شد.
پخش گرم:
دراین نوع، نماینده فروش شرکت، محصول را در ماشین حمل خود انبار کرده و بر اساس منطقه ای که برای او مشخص شده(توسط تبلت و نرم افزار پخش مویرگی)، اقدام به ویزیت خرده فروش و یا عمده فروش کرده و در صورت نیاز، محصول را به صورت آنی در اختیارشان می گذارد. در صورت استفاده از نرم افزار مناسب، اطلاعات و آمار فروش می تواند به صورت آنی در اختیار مرکز قرار گیرد.
برای مطالعه ویژگی های نرم افزار پخش مویرگی مبنا اینجا کلیک کنید.
پخش پیش ویزیت(pre-sale):
فرآیند پیش ویزیت مجموعه خاصی از فعالیتهایی است که منجر به کسب یک قرارداد جدید یا جذب یک مشتری جدید می شود.در واقع، فرایند پیش ویزیت(پیش فروش)، مجموعه ای فعالیت هایی است که قبل از جذب یک مشتری انجام می شود. فرآیند پیش ویزیت معمولا می تواند به دو دسته مختلف فعالیت تقسیم شود: برنامه ریزی و آماده سازی. این فعالیت ها شامل توسعه روش ها یا استراتژی هایی می شود که ممکن است شامل موارد زیر شود:

 • پیش بینی
 • تحقیق در مورد محصول
 • تحقیق در مورد صنعت یا رقابت
 • ارزیابی محصولات یا خدمات خودتان در مقایسه با رقبا
 • اتخاذ استراتژی مناسب

سپس روند آماده سازی شروع می شود که تماس اولیه با مشتری بالقوه برقرار می شود. در یک گردش جریانات فروش، مراحل که می تواند انجام گیرد عبارتند از:

 • پیدا کردن و شروع ارتباط با مشتری
 • شناسایی نیازهای مشتری
 • پیشنهاد دادن
 • مدیریت عدم نیازها
 • بستن قرارداد فروش
 • درخواست برای مراجعه

یک نماینده فروش، مسئول ایجاد شبکه و برقراری تماس با مشتریان، ایجاد جلسات و ارسال پیشنهادات است. و مهمتر از همه، یک نماینده فروش، مسئول بستن قرارداد فروش است. نمایندگان معمولاً دارای سهمیه شخصی هستند که باید با آن هماهنگ باشند.
فروش از داخل(inside sale) و فروش از خارج(outside sale):
فروش از داخل یک نوع فروش از راه دور است که با عباراتی نظیر فروش مجازی، فروش از راه دور یا “فروش در ابر” نیز شناخته می شود. درحالی که فروش سنتی به صورت رو در رو(face-to-face) انجام می شود. فروش از داخل به روشی اشاره می کند که فروشندگان به صورت روزانه به دفتر گزارش می دهند و سرنخ های فروش خود را از طریق تلفن، دمو های مجازی اینترنتی یا غیره، انجام می دهند. در طرف مقابل، فروش از خارج، شامل ملاقات های فیزیکی می شود که برای جلسات شخصی با مشتریان و خدمات دیگری توسط حضور فیزیکی نماینده فروش شکل می گیرد.
توزیع گزینشی(Selective):
هر شرکتی که دارای یک نام تجاری است، می تواند توزیع انتخابی را اتخاذ کند. البته این شرکت ها استراتژی شان هدف گیری بخشی(segment) از بازار است. به عنوان مثال – قسمتی از یک شهر.
توزیع گزینشی به روشی اشاره دارد که تولید کننده از تعداد محدودی از کانال در یک منطقه جغرافیایی مشخص برای فروش محصولات استفاده می کند. مزیت این روش این است که تولید کننده می تواند مناسب ترین یا بهترین کانال را انتخاب کند و تمرکز (مثلا آموزش) را روی آن کانال قرار دهد. توزیع گزینشی زمانی بهترین عملکرد را دارد که مصرف کنندگان زمان زیادی برای خرید داشته باشند – به عبارت دیگر – آنها ترجیح می دهند برند یا قیمت خاصی را انتخاب کنند و برای آن جستجو می کنند.
علاوه بر این این نوع از پخش، شرکت را قادر می سازد که رابطه خوبی با اعضای کانال(موزعین) برقرار کند. توزیع گزینشی می تواند به تولید کننده کمک کند تا پوشش بازار بهینه و کنترل بیشتری را به دست آورد، اما با هزینه کمتر از توزیع و پخش مویرگی.
توزیع انحصاری:
توزیع انحصاری یک شکل تشدید شده ی توزیع گزینشی است که در آن فقط یک عمده فروش، خرده فروش یا توزیع کننده در یک منطقه خاص جغرافیایی استفاده می شود.
هنگامی که شرکت، برند خود را از طریق یک یا دو کانال عمده در بازار توزیع می کند، گفته می شود که این شرکت از یک استراتژی توزیع انحصاری استفاده می کند. این نوع توزیع معمولاً برای محصولات و برندهایی کاربرد دارد که به دنبال پرستیژ برند خود هستند. به نظر شما لامبورگینی چند بخش از بازار را هدف گیری کرده است؟ این یک مثال برای توزیع انحصاری است. در برخی موارد ممکن است یک توزیع کننده برای یک کشور منصوب شود. در این صورت هیچ شرکت دیگری بجز آن توزیع کننده، در آن منطقه فعالیت نخواهد کرد.
به طور کلی، استراتژی های توزیع به میزان زیادی به محصولات مختلفی که یک شرکت در اختیار دارد، بستگی دارد. یک شرکت ممکن است خط تولید و نوع محصولات مختلفی داشته باشد، که هر کدام نیازمند یک استراتژی توزیع مختص خود است. برخی از محصولات که پریمیوم(premium) هستند، ممکن است نیاز به توزیع گزینشی داشته باشند، در حالی که سایر محصولاتی که انبوه هستند، به توزیع(پخش) مویرگی نیاز داشته باشند.

تولید شده در واحد تولید محتوای مبنا(تولیدکننده نرم افزار تخصصی فروش و پخش مویرگی)
مترجم شاهین نوعی
منابع
marketing91
repsly
tallyfy
yourarticlelibrary
مقالات مرتبط
توزیع(پخش) و کانال توزیع
هفت زیرسیستم مورد انتظار از یک نرم افزار توزیع و پخش مویرگی
نرم افزار پخش مویرگی و امکانات آن
سیستم پخش هیبریدی چیست؟
فناوری چگونه صنعت پخش را متحول کرده است؟

مطالب مرتبط