مراکز داده ها در حال انقراض هستند؛ اما چه جایگزینی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

مراکز داده های سازمانی در هفت سال آینده ناپدید خواهند شد. پس این همه داده کجا خواهند رفت؟

مراکز داده های سازمانی سنتی در حال انتقال و ورود به کتاب های تاریخی هستند چراکه دیگر توسط رایانش ابری، اینترنتی شدن چیزها و الزامات جدید برای نزدیک تر کردن اپلیکیشن ها به مشتریان، کنار زده شده اند.

در یک مقاله تحت نام”مرکز داده مرده است” توسط دیو کاپاپچوسیو از Gartner Research، می گوید که 80 درصد از شرکت ها تا سال 2025 ، مراکز داده های سنتی خود را تعطیل خواهند کرد.
وی به گفته ی شرکت analyst اشاره کرد که: حضور خدمات ابری، IoT و سایر نوآوری ها نشان دهنده این امر است که مراکز داده سنتی مستقر در محل، مزایا و کارایی محدودی در آینده خواهند داشت.

در ادامه بیان کرد: “نقش مراکز داده سنتی تنها به حضور در یک منطقه تاریخی، نزول پیدا خواهد کرد(به تاریخ خواهد پیوست)،  که با این شرح یاد خواهند شد : خدماتی بسیار خاص که قابلیت پشتیبانی در جایی دیگر را نداشت و یا تنها از سیستم هایی در محل که از نظر اقتصادی کارآمد تر بودند،پشتیبانی میکرد.

می گوید که رایانش وظایف بر اساس نیاز کسب و کار، نه مکان فیزیکی، تعیین خواهد شد و شرکت ها به ایجاد مجموعه ای از شرکای خدماتی برای کمک به ایجاد زیرساخت های انعطاف پذیر تر نیاز خواهند داشت. علاوه بر این، به گفته ی شرکت analyst ، مدیریت ساختار دیجیتال، ابزارهایی را برای شرکتها فراهم می کند تا هر گونه دارایی یا فرآیندی را نظارت و مدیریت کنند.
اما این تغییر مستلزم آموزش مجدد کارکنان نیز می باشد -با تمرکز بر قابلیت انعطاف پذیری و چابکی.

طبق گفته Gartner، بسیاری از سازمان ها درگیر موضوع اتخاذ رایانش ابری ، و همچنین پروژه های IoT، و تمرکز بیشتر بر تجربه مشتری هستند.

این تمرکز، بسیاری از سازمان ها را مجبور به بازنگری برنامه های خاص بر مبنای زمان تاخیر شبکه، خوشه های جمعیتی مشتری و محدودیت های جغرافیایی می کند،”
گارتنر در پیش بینی تغییرات بزرگ در استفاده از مراکز داده ، تنها نبوده است. در اوایل سال جاری، سیسکو (Cisco) اظهار داشت که ترافیک مراکز داده ابری تا سال 2021 ، 95 درصد از کل ترافیک مراکز داده را شامل خواهد شد. در مقایسه با سال 2016 ، که این آمار 88 درصد بوده است.

تولید شده در واحد تولید محتوای مبنا

مترجم شاهین نوعی

منبع zdnet