ملاحظات-مهم-در-کاربرد-سازمانی-نرم‌افزار-فروش-و-پخش-مویرگی

توسعه توزیع با نرم افزار فروش و پخش مویرگی چگونه انجام می‌شود؟

تاریخ انتشار: 22 اسفند 1400 نویسنده: نگین مطلبی

توسعه نرم افزار فروش و پخش مویرگی در صنعت توزیع اهمیت زیادی دارد. زیرا طراحی و اجرای مدل‌های جدید توزیع کالا همواره سطح کمی و کیفی صنعت پخش و توزیع را دچار سرعت و تحول جدی کرده است. امروزه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ مهم‌ترین نقش را در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی سراسر بر عهده دارد. بهبود و توسعه این نرم افزار می‌تواند ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ارسال آن‌ها ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪه نهایی ایفا کند. بهبود فرآیند توزیع این مدل با تکنولوژی روز و استفاده از نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی سطح درآمد و نوآوری را در صنایع تولیدی ارتقا می‌دهد.

چگونگی ﻓﺮآﯾﻨﺪ فروش و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ

فرآیند فروش و ﭘﺨﺶ ﻣﻮیرﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﺪاوم به بازار و اطلاع از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ شکل می‌گیرد. شرکت توزیع با بازاریابی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف و مراکز فروش فروشگاهی، سوپرمارکتی و سایر خرده‌فروش‌ها فهرستی از مشتریان علاقه‌مند برای خرید این کالاها را جمع‌آوری می‌کند. هر چه تعداد مشتری بالاتر باشد سودآوری و فروش شرکت توزیع نیز به همان نسبت بیشتر می‌شود. این اصلی است که در شرکت‌های توزیع نباید فراموش شود.

مروری بر ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮکت‌های ﭘﺨﺶ و راهکارهای آن

مدل فروش و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان به دلیل عدم توجه کافی به ابزارهای فناورانه یکی از پرﻫﺰﯾﻨﻪ‌ترین روش‌های پخش است که بار زیادی را ﺑﺮ شرکت‌های ﭘﺨﺶ تحمیل می‌کند. مشکلات این بخش را به‌طور خلاصه می‌تواند از روش سرکشی و شناسایی مناطق فروش توسط بازاریاب‌ها تا تحویل حضوری فاکتورهای کاغذی فروش و آگاهی از وضعیت مشتریان و اطلاعات مسیرها و موجودی کالاها دانست.

به این‌ها می‌توان جابجایی هر باره حجم زیاد کاتالوگ‌ها و فاکتورها و صرف مدت‌زمان طولانی برای ثبت دفتری سفارش‌ها و به‌تبع آن طولانی شدن فرایند ترخیص کالا از انبارها و ارسال آن‌ها به‌سوی مشتری نهایی و عدم شناخت مناسب از وضعیت بازار و تحلیل نهایی آن را نیز اضافه کرد.

فرآیندهای حسابداری فاکتورها و ﻣﺤﺎﺳبه

فرآیندهای حسابداری فاکتورها و محاسبه ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ بازاریاب‌ها هم در چنین شرایطی دچار پیچیدگی‌هایی می‌شوند که فرایند توزیع را با اختلال و البته هزینه زیاد همراه می‌کند. با چنین مشکلاتی بدیهی است که دغدغه ذهنی مدیران در شرکت‌های توزیع و پخش، افزایش بهره‌وری، ایجاد ساختاری پویا و کارآمد همراه با کاهش هزینه‌ها و ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻔﺎرش دﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آن‌ها ﺑﺎﺷﺪ.

بالا بودن هزینه‌ها در سیستم توزیع

به نظر می‌رسد باوجود ملاحظات مختلفی از جمله بزرگی شهرها، تنوع محصولات و سلیقه مشتریان و همچنین ترافیک و گرانی سوخت، تکنولوژی و ابزارهایش مهم‌ترین راهکار برای غلبه بر مشکلات سیستم فروش و پخش مویرگی است. طراحی و تولید انواع نرم‌افزارها برای مکانیزاسیون هریک از فرایندهای موجود در فروش و پخش مویرگی از مرحله عمومیت گذر کرده است. هم‌اکنون مرحله سفارشی‌سازی و متناسب‌سازی آن‌ها با نیازهای هریک از شرکت‌های توزیع و پخش، اهمیت بیشتری یافته است.

توسعه‌های نرم‌افزارهای فروش و پخش مویرگی

ﺑﺎ توسعه‌های نرم‌افزارهای فروش و پخش مویرگی تغییرات و تحولات بی‌شماری در صنعت توزیع داخلی کشور رخ‌داده که اندکی بازار ایران را به کف استانداردهای جهانی نزدیک کرده است و تجربه‌ای متفاوت را در این صنعت رقم زده است.

این نرم‌افزارها با پوشش آنلاین و حتی آفلاین کلیه فرآیندهای فروش و پخش مویرگی از لحظه ثبت سفارش توسط مشتری تا تحویل کالا از انبار و ارسال به‌موقع آن به مشتری، حجم زیادی از فرآیندهای زائد و هزینه‌بر در این صنعت اعم از استفاده بی‌رویه کاغذ تا مراجعات حضوری و ضریب خطا و اشتباه در فرآیندها و …را حذف کرده است.

عدم نیاز به حضور فیزیکی و هرروزه بازاریاب‌ها، سرپرست‌های منطقه و سایر کارشناسان به محل شرکت، صرفه‌جویی قابل‌توجه در وﻗﺖ منابع انسانی ایجاد می‌کند. کاهش هزینه‌های مازاد، صرفه‌جویی در هزینه‌های ﮐﺎﻏﺬ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎی پرسنل در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، امکان اﻃﻼع لحظه‌ای و آنی از موجود کالاها، قیمت‌ها و عدم نیاز به حمل کاتالوگ‌ها و فاکتورهای کاغذی و همچنین امکان برنامه‌ریزی مدون برای سرکشی به مناطق مختلف فروش متناسب با نقشه مسیرها را می‌توان از مزیت‌های استفاده از نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی دانست.

مهم ترین و بارزترین مزیت‌ تجهیز نرم‌افزاری شرکت‌های توزیع مویرگی

بانک اطلاعات مشتریان در شبکه پخش

مهم‌ترین و بارزترین مزیت‌ تجهیز نرم‌افزاری شرکت‌های توزیع و پخش مویرگی را باید در امکان ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان و مراکز فروش دانست. این امکان کاهش زمان ثبت سفارش تا ارسال کالا به مشتری و درنهایت رضایتمندی و وفاداری‌اش را به همراه می‌آورد.

ﻣﺪﯾﺮان شرکت نیز می‌توانند در هرلحظه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ. آنها ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻻزم می توانند بهتر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در بازارهای مختلف تصمیم بگیرند. از آنجاکه اغلب اﯾﻦ نرم‌افزارها ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ مکان‌یابی ﻣﺠﻬﺰ هستند، اﻣﮑﺎن آگاهی لحظه‌ای از ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ بازاریاب‌ها و ماشین‌های حمل کالا و غیره فراهم می‌شود.

امکان مدیریت اطلاعات سازمان

مدیریت پایگاه داده یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی در اختیار مدیران پخش قرار می‌دهد. آن‌ها در انتخاب نرم‌افزار مناسب باید به یکپارچگی در پایگاه‌های داده و استفاده از یک پایگاه به‌جای چندین پایگاه دقت کنند. به این ترتیب می‌توانند از ذخیره داده‌ها و اطلاعات تکراری جلوگیری کنند.

شایع‌ترین-خطاها-در-استفاده-از-نرم‌-افزارهای-مویرگی

شایع‌ترین خطاها در استفاده از نرم‌افزارهای مویرگی

به‌طورکلی نرم‌افزارهای فروش و پخش مویرگی به دلیل طراحی همه‌جانبه کمتر دچار عیب و خطا هستند. این امر به‌خودی‌خود تقریباً مشکلی را برای ساختارهای سازمانی و شرکتی ایجاد نمی‌کنند.

عمده خطاها و معایب به توقعات شرکت بهره‌بردار از کارایی‌های این نرم‌افزار بدون ایجاد زمینه‌های کاربردی آن، بازمی‌گردد. همه شرکت‌های بهره‌بردار از نرم‌افزار پخش مویرگی باید برنامه‌ریزی ساختاری پخش را در زنجیره تامین به یاد داشته باشند. این نرم‌افزار بدون برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه‌های بهره‌برداری مانند هر ابزار دیگری در ادامه راه، ابتر و ناکارآمد خواهد شد.

درواقع مهم است که شرکت‌های توزیع، شناخت دقیقی از مشکلات و کمبودهای ساختاری خود داشته باشند. مدیران باید زمینه آشنایی و بهره‌مندی از مزیت‌های نرم‌افزار را برای کارکنان به‌خوبی تشریح کنند. اگر کارکنان نسبت به استفاده به‌روز از امکانات نرم‌افزار حساسیت داشته باشند، بهترین زمان برای استفاده از نرم‌افزار در ساختار سازمانی خود را به‌درستی تشخیص می‌دهند.

به این ترتیب شرکت‌های پخش می‌توانند از مزیت‌های نرم‌افزارها هم در شرایط عادی و هم در شرایط بحرانی بازار، برخوردار شوند.

نرم افزار توزیع مواد غذایی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

نرم افزار توزیع مواد غذایی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

تاریخ انتشار: 21 اسفند 1400 نویسنده: مدیریت سایت

نرم افزار توزیع مواد غذایی در حوزه پخش می‌تواند در حاشیه سود تولیدکنندگان تغییرات قابل توجه ایجاد کند. نرم افزار پخش مواد غذایی در زمینه توزیع محصولات تند مصرف، دسترسی به بازار و مشتری نهایی را بهبود می‌دهد.

در ادامه تحول دیجیتال همه بخش‌های صنایع تولیدی بر حداکثر خودکارسازی و استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری متکی شده‌اند. در تحلیل عملکرد مناسب نرم افزارهای پخش، باید خدمات و امکانات محصولات نرم افزاری را با چالش‌ها و فرصت‌های صنعت پخش در کنارهم بررسی کنیم.

تعاریف و چارچوب نرم افزار توزیع مویرگی

نرم‌افزار پخش مویرگی  که با نام مدیریت پخش هم نامیده می‌شود سیستمی است که فرآیندهای مختلف پس از تولید کالا تا رسیدن به دست مشتری نهایی را مدیریت می‌کند. این تعریف می‌تواند پاسخی مقدماتی به نرم افزار پخش مواد غذایی چیست؟  باشد.

مدیریت فرآیندهایی مانند خریدوفروش مواد اولیه،توزیع و پخش محصول نهایی، انبارداری، استعلام موجودی انبارها و کلیه امور لجستیکی در این نرم‌افزار دیده می‌شود. با بکارگیری نرم افزار پخش مواد غذایی، کنترل و پیگیری فعالیت‌های مختلفی مانند دریافت و ثبت سفارش‌ها، فروش و پخش مویرگی با سهولت انجام می‌شود. سیستم مدیریت پخش مویرگی به صنایع غذایی کمک می‌کند تا فرآیند پخش مویرگی را با بهترین کیفیت انجام دهند و سودآوری شرکت را بالا ببرند.

چالش‌های پخش صنایع غذایی در ایران

صنعت پخش مواد غذایی در ایران با چالش‌هایی مانند بالا بودن هزینه مبادله، سنتی بودن فرآیندهای اجرایی کسب و کار، تحریم و مشکلات در واردات افزودنی‌ها، بالا بودن هزینه‌های بازاریابی و توزیع، عدم شفافیت در اطلاعات فعالان بازار و جامعه مصرف کنندگان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل (به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی)، کارایی پایین شبکه پخش و انحصار در برخی محصولات است.

وقتی عملکرد شرکت‌های پخش با بهره وری و کارایی همراه نباشد، فعالیت واسطه‌ها افزایش می‌یابد. این به معنی افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش سود برای تولید کننده خواهد بود.

علیرغم حجم بالای فروش در صنعت پخش مواد غذایی، شرکت‌های فعال در این صنعت به ندرت استراتژی‌های توزیع تدوین می‌کنند. عدم توجه به اهمیت راهبردی تدوین استراتژی برای کانال‌های توزیع و شیوه‌های پخش مویرگی، عواقب زیان باری در این صنعت خواهد داشت.

نرم افزار پخش صنایع غذایی و فرصت افزایش بهره‌وری صنعت

عدم وجود بهره‌وری موجب زیان ده شدن شرکت‌های پخش می‌شود. برخی تحقیقات* نشان داده که سیستم توزیع کالا در ایران از لحاظ زیرساخت‌ها و عملکرد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.

سنتی بودن این صنعت باعث افزایش هزینه‌های توزیع به بالاتر از 50 درصد قیمت نهایی کالاها شده است. نرم افزار پخش مواد غذایی به شرکت‌ها کمک می‌کند، ساختار شبکه توزیع و ابعاد آن را به شکل بهینه‌تری طراحی کنند. این نوع برنامه‌ریزی به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود و در نهایت بهره‌وری صنعت را افزایش  می‌دهد.

منظور از ساختار شبکه توزیع لایه های توزیعی، انواع تجهیزات مورد نیاز در لایه‌های مختلف، تعداد و مکان آنهاست که طبیعتا افزایش اثربخشی فعالیت شرکت‌های فعال در صنعت را به دنبال دارد. نرم افزار پخش صنایع غذایی با توجه به اجرای طرح های دولتی مانند طرح تحول اقتصادی، طرح اصلاح نظام توزیع کالا و اجرای سیسستم ایران کد می‌تواند موجب استقرار شبکه جدید تهیه و توزیع کالا شود.

نرم افزار پخش مواد غذایی و فرصت افزایش بهره‌وری صنعت
نرم افزار پخش مواد غذایی و فرصت افزایش بهره‌وری صنعت

اصول طراحی شبکه توزیع با کمک نرم افزار پخش مویرگی

طراحی شبکه توزیع (Distribution Network Design) با هدف شکل‌دهی به ساختار شبکه توزیع انجام می‌شود. به بیان دیگر DNDتعیین کننده تعداد خط‌های توزیع، نوع، اندازه و موقعیت تجهیزاتی است که محصول به کمک آنها قبل از رسیدن به مشتریان ذخیره می‌شود. استفاده از نرم افزار پخش مواد غذایی به مدیران حوزه بازاریابی و فروش مویرگی کمک می‌کند هزینه‌های نگهداری کالا، حمل‌ونقل و هزینه‌ ناشی از افزایش سطح کیفیت خدمات شرکت پخش را کاهش دهند.

اطلاعات و داده‌های  نرم افزار فروش مویرگی، انتخاب تعداد، مکان و ظرفیت مطلوب کارخانه‌ها و انبارها برای ارائه محصولات به خرده فروشان با قیمت رقابتی را امکان پذیر می‌کند. ایجاد رضایت در زمینه کیفیت خدمات مورد انتظار خرده فروشان از طریق امکانات این نرم افزار فراهم می‌شود.

تحلیل صنعت پخش بر اساس عوامل رقابتی در بازار

تحلیل صنعت غالبا با بررسی عمومی نیروهای تاثیرگذار بر سازمان آغاز می‌شود. هدف نهایی چنین تحلیلی بررسی این مسئله است که چگونه شرکت پخش برای خلق فرصت‌ها در محیط و حفظ خود در مقابل چالش رقبا و سایر تهدیدها به تدوین استراتژی می‌پردازد.

داده‌ها و داشبوردهای اطلاعاتی نرم افزار پخش مواد غذایی در دو مرحله با انتخاب بهترین استراتژی توزیع به موفقیت شرکت‌ها در بازار رقابت کمک می‌کند. مرحله اول شامل توسعه چارچوب کلی تدوین استراتژی‌هایی است که شامل شناسایی و تعیین اهداف و سایر پارامترها موثر در تصمیم‌گیری است.

مرحله دوم امتیازدهی به انتخاب‌ها براساس اهداف و شاخص‌های مرتبط است. سنجش و رصد آنلاین عواملی مانند شدت تقاضا، شاخص‌های فروش به تفکیک مناطق و شهرها، پارامترهای عملکردی اجزای شبکه توزیع مویرگی و هزینه‌های حمل‌ونقل امکانات مهمی هستند که نرم افزار پخش مواد غذایی برای توسعه استراتژی این صنعت ارائه می‌کند.

نمونه‌هایی از پیشنهادهای عملی نرم افزار توزیع مواد غذایی

داده‌ها و نمودارهایی که در داشبوردهای نرم افزار پخش مویرگی ارائه می‌شود به اتخاد تصمیمات راهبردی کمک می‌کند. به عنوان مثال اگر تعداد محصولات موجود در سبد فروش زیاد باشد، با هدف افزایش تمرکز تیم فروش، تعداد خطوط فروش (به عنوان مثال تیم فروش لبنیات به صورت مستقل از تیم فروش محصولات سلولزی فعالیت می‌کند) باید افزایش یابد.

به این ترتیب تیم فروش با تمرکز بر فروش اقلام موجود در سبد فروش می‌تواند سهم بازار بیشتری را کسب کند. در این زمینه در صورت همگن بودن محصولات موجود در سبد توزیع، توزیع محصولات باید در یک خط توزیع انجام شود.

در صورت بالا بودن رقابت در حوزه فعالیت شرکت پخش، مسیربندی توزیع باید به گونه‌ای باشد که امکان رفع نیاز بازار و همچنین پر کردن خلاهای بازار در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم باشد.

منبع:

عوامل موثر بر تصمیمات ساختاری شبکه توزیع و سیاستگذاری مدیریت توزیع در صنعت پخش مواد غذایی. مجله مطالعات مدیریت صنعتی تابستان 1399 – شماره 57 علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC

مزایا-و-دستاوردهای-لجستیک-معکوس-در-توزیع-مویرگی.jpg

لجستیک معکوس و اثرات آن در توزیع مویرگی

تاریخ انتشار: 14 اسفند 1400 نویسنده: نگین مطلبی

لجستیک یا فرایند برنامه‌ریزی ثبت و تبادل اطلاعات، اجرا و نظارت توزیع محصول از مبدأ تا مقصد و رساندن آن مشتری نهایی یکی از مهم‌ترین اجزای زنجیره تأمین در توزیع مویرگی است.
این فرایند به‌تنهایی دارای پیچید‌گی‌ها و بخش‌بندی‌هایی اعم از ثبت اطلاعات محصولات و ورود و خروج آن‌ها، حمل‌ونقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالاها و بسته‌بندی و.. است. تسهیل این فرآیند به سرعت‌بخشی و کاهش هزینه‌های عملیات لجستیک کمک شایانی می‌کند.

برای بررسی مفاهیم مرتبط با لجستیک معکوس بهتر است ابتدا ببینیم زنجیره تأمین چیست؟ و با گرایش‌ها و رویکرد‌های متنوع آن آشنا شویم. زنجیره تامین به عنوان فرآیند تولید و فروش کالاهای تجاری، شامل همه مراحل از تامین مواد اولیه و ساخت کالا تا توزیع و فروش آنها تعریف می‌شود. امروزه مدیریت موفقیت آمیز زنجیره تامین یک ضرورت حیاتی برای شرکت‌هایی است که امیدوار به حضور در بازارهای رقابت هستند. 

یک زنجیره تامین کارآمد و بهینه برای انجام سفارشات مشتریان بسیار مهم است. زنجیره تامین اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند هزینه‌های شرکت‌ها را کاهش دهد و چرخه تولید را سریع‌تر کند. نرم افزار مدیریت زنجیره تامین با مکانیزه کردن عملیات توسعه محصول، منبع‌یابی، تولید، تدارکات، فروش و توزیع و موارد دیگر می‌تواند بهره‌وری و سودآوری را افزایش دهد.

در این مقاله از این مفهوم در توزیع مویرگی و شرکت‌های پخش مویرگی خواهیم گفت.

 تعریف لجستیک معکوس

«لجستیک معکوس» به فرآیند بازگشت محصول از سمت مشتری به مبدأ توزیع اطلاق می‌شود که مفهومی نو و چندوجهی در توزیع مویرگی است. متداول‌ترین تعریف «لجستیک معکوس» را می‌توان در بازگشت کالای مرجوعی مشتری به شرکت تولیدکننده یا توزیع‌کننده، دید.

ازآنجاکه در فرایند حمل‌ونقل و ارسال محصولات از انبار به سمت مرکز توزیع ممکن است کالا‌ها صدمه ببیند و با مشکل به دست مشتری برسند، امکانی از سوی شرکت توزیع مویرگی ایجاد می‌شود تا مصرف‌کننده بتوان آن کالا را مرجوع کند.

اما وجه دیگر لجستیک معکوس در رویکرد جدید کمپانی‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ برای دریافت کالاهای بازیافتی، نوسازی محصولات قدیمی و بازگشت کالاهایی که بیش‌ازحد نیاز در بازار، مشاهده می‌شود.

لجستیک و اثرات آن در بهبود جایگاه برند

در این رویکرد، ‌لجستیک معکوس به معنی انتقال دقیق، به‌موقع و درست مواد، اقلام و کالاهای قابل استفاده و غیرقابل استفاده از انتهایی‌ترین نقطه و آخرین مصرف‌کننده به شرکت تولید‌کننده است.

این وجه از لجستیک معکوس نیز به‌عنوان جزئی از زنجیره تأمین در جهت کسب رضایت مشتریان کار می‌کند. اما گاهی به دلیل هزینه‌های زیادی که به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تحمیل می‌کند، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدیهی است که وقتی شرکت توزیع‌کننده امکانی برای پس گرفتن جنس معیوب و بازیافت ضایعات کالاها فراهم کند، جایگاه برند خود را در راستای حفاظت از محیط زیست و دوستی با طبیعت ارتقا می‌دهد.

در این موارد شرکت‌ها و نمایندگان شرکت‌ها در شبکه توزیع، طبق برنامه‌های منظم به مراکز محلی فروش سر می‌زنند و کالاهای بازیافتی آن‌ها اعم از کارتن‌های کاغذی خالی یا مواد پلاستیکی و شیشه‌ای و.. را تحویل می‌گیرند. در نهایت اقدامات شرکت در راستای تعمیر، بازسازی و بهینه‌سازی کالاها و … به مصرف‌کننده، حس خوبی در همراهی با طبیعت القاء می‌کند.

تفاوت-لجستیک-سبز-و-لجستیک-معکوس

تفاوت لجستیک سبز و لجستیک معکوس

«لجستیک معکوس» در واقع بخشی از «لجستیک سبز» است. چون در هر دوی آن‌ها کاهش ضایعات و آسیب رساندن به محیط‌زیست مورد توجه است. این دو مفهوم در عمل باهم تفاوتی‌هایی دارند که تعاریف آن‌ها را از هم متمایز می‌کند. در«لجستیک سبز» همه فعالیت و فرآیندهای لجستیکی از ابتدا با ملاحظات زیست‌محیطی و توجه به توسعه پایدار تعریف و تقسیم‌بندی می‌شوند به‌ طوری‌ که در فرآیند اجرای لجستیک زنجیره تأمین تهدیدی علیه محیط‌زیست، رخ ندهد.

لجستیک معکوس و نرم افزار پخش مویرگی

با ترویج مفهوم لجستیک معکوس بسیاری از شرکت‌های فناوری در حوزه سیستم‌های پخش، اقدام به تطبیق امکانات نرم‌افزار فروش و توزیع مویرگی با فرآیندهای آن کرده‌اند.

امکان ثبت کالاهای مرجوعی در بهترین نرم افزار پخش مویرگی در بازار در نظر گرفته شده است. امکانات این نرم افزار به گونه‌ای است که در صورت برگشت خوردن یک کالا، کاربر مربوطه مشخصات کالا را در فهرست کالاهای مرجوعی ثبت می‌کند و نرم‌افزار پخش مویرگی با توجه به قیمت کالا به همان میزان از حساب مشتری، ویزیتور و سرپرستان فروش، کسر می‌کند و آن را به موجودی انبار اضافه می‌کند.

انجام مکانیزه عملیات لجستیک معکوس از طریق نرم‌افزارهای پخش مویرگی، اطلاعات کاملی از هزینه‌ها و شرایطی که باعث بازگشت کالا شده است به مدیران ارائه می‌کند. این اطلاعات که در قالب داشبوردهای مدیریتی در دسترس مدیران هستند، بهبود فرآیندهای تولید و توزیع و تلاش برای کاهش میزان بازگشت کالا را تسهیل می‌کنند.

فواید لجستیک معکوس در شرکت‌های پخش

بررسی‌ها بر روی ویژگی‌های شرکت‌های پخش مویرگی کارآمد نشان می‌دهد که این شرکت‌ها می‌توانند فرآیندهای لجستیک معکوس را به خوبی بپذیرند و اجرا کنند. مشخص است که پرداخت هزینه انتقال کالاهای مرجوعی، با توجه به هزینه بالای فرآیند توزیع محصولات برای مدیران شرکت‌های تولیدی خوشایند نیست. اما همراهی شرکت‌های پخش مویرگی در تطبیق فرآیندها از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری توزیع، باعث کاهش هزینه‌های بازگشت کالا در صنایع تولیدی می‌شود. این امر اجرای لجستیک معکوس را برای تولیدکنندگان به صرفه می‌کند.

به طور مثال ممکن است علت بازگشت کالا، به دلایلی مانند کاهش سفارش خرده‌فروشان، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، درصد ایجاد ضایعات در حین توزیع باشد. در همه این موارد گزارشات نرم افزار فروش و پخش مویرگی، براساس شاخص‌هایی مانند میزان سفارشات، شرایط پرداخت خرده فروشان و میزان ضایعات، اطلاعات دقیقی برای مدیران فراهم می‌کند.

تاخیر در ارسال کالاها، ناهماهنگی بین واحدهای ویزیتوری و توزیع کالاها، تنظیم سفارش‌های صوری به دلیل فشار سوپروایزرها یا حتی انصراف او از خرید و … از دیگر دلایلی هستند که افزایش کالاهای مرجوعی در شرکت‌های پخش و توزیع مویرگی را موجب می‌شوند.

به نظر می‌رسد بین تاریخ مصرف کالاها و مرجوعی آن‌ها ارتباط معکوسی وجود دارد. به‌این‌ترتیب که هرچقدر تاریخ مصرف کمتر باشد احتمال مرجوعی آن بیشتر است. مثلاً در لبنیات و کالاهای تند مصرف مشابه احتمال نفروختن کالا در موعد مقرر و در نتیجه مرجوعی آن بالا است. ازاین‌روست که تولیدکنندگان آن رسماً درصدی از فروش را به‌عنوان مرجوعی می‌پذیرند.

تغییر رویکردها زمینه‌ساز تغییرات در توزیع مویرگی

 فضای کسب‌وکارها متناسب با دغدغه‌های اجتماعی و محیط زیستی مصرف‌کنندگان در حال تغییر است. نزدیکی هرچه بیشتر فرآیندهای تولید و توزیع به نیازهای مشتری و دغدغه‌هایش مانند حفظ محیط‌زیست و … نگرش‌ها و رویکردهای جدیدی را به دنبال داشته است.

رویکردهای جدید به موضوع لجستیک در زنجیره تأمین و دسته‌بندی آن‌ها به انواع مختلف از لجستیک سبز تا لجستیک معکوس و … هم به دنبال چنین نگرش‌هایی رخ داده‌اند.

فرآیند لجستیک و افزایش وفاداری مشتریان

فرآیند لجستیک، تأمین مواد اولیه و توزیع محصول را در زنجیره تأمین بر عهده دارد. این بخش با نگاه‌ها و رویکردهای جدیدی در مدیریت لجستیک، بازیافت چرخه استفاده مجدد از محصولات را ایجاد می‌کند. در این روش محصولاتی که به پایان عمر مفیدشان می‌رسند، مجدداً از مصرف‌کننده نهایی خریداری می‌شوند و پس از بازسازی مجدد دوباره در قالب محصولات جدید به چرخه حیات برمی‌گردند. طراحی و اجرای شبکه لجستیک معکوس برای محصولات برگشتی، نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش وفاداری مشتری نیز می‌شود.

بهترین نرم افزارپخش مویرگی برای شرکتهای پخش کوچک ومتوسط.

بهترین نرم افزار پخش مویرگی برای شرکت‌های پخش کوچک و متوسط

تاریخ انتشار: 05 اسفند 1400 نویسنده: مدیریت سایت

بهترین نرم افزار پخش مویرگی برای شرکت‌های پخش کوچک و متوسط باید ویژگی‌هایی داشته باشد که ضمن استفاده آسان، بودجه محدود این شرکت‌ها را هم پوشش بدهد.

پخش مویرگی چیست؟

توزیع و پخش مویرگی از کارآمدترین روش‌های فروش بوده که در میان محصولات متنوعی که وجود دارد، در دسترس بودن محصول ما در اکثر نقاط را فراهم می‌سازد. پخش مویرگی اگر به درستی انجام شود و مدیریت خوبی بر آن وجود داشته باشد می تواند روند پخش و سوددهی شرکت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

شرکت های پخش و توزیع مویرگی کدامند؟

در سال های اخیر نقش انواع شرکت‌های پخش در شبکه‌های کسب‌وکار بیشتر از قبل واضح و انکارنشدنی شده است. چرا که با حذف کردن واسطه‌ها باعث شده‌اند تا تولیدکننده و مصرف‌کننده رضایت بیشتری را کسب کنند.

از جمله مهمترین وظایف یک شبکه پخش مویرگی ،می توان این موارد را نام برد:

 • ثبت اطلاعات کالا و مسائل مربوط به حسابداری
 • دریافت و ثبت منظم سفارش از مشتریان
 • تحویل کالا متناسب با درخواست های ثبت شده
 • کنترل و دریافت اطلاعات بازار
 • فروش وصول مطالبات

ضرورت استفاده از نرم افزار پخش مویرگی چیست؟

به علت حجم بالای عملیات و تبادل کالا و وجه نقد در شرکت های پخش، استفاده از یک نرم افزار حسابداری دقیق و قابل اطمینان به منظور مدیریت حساب ها و گردش های مالی کاملا ضروری به نظر می‌رسد. نرم افزار فروش و پخش مویرگی می‌تواند با زیرسیستم‌های مالی خود نیاز شرکت‌های پخش را در حوزه مدیریت فرآیندهای مالی برآورده کند.

بهترین نرم افزار پخش مویرگی چیست؟

کارآمدی در مدیریت زنجیره تامین خصوصا بخش مربوط به صنعت پخش، لزوم انتخاب بهترین نرم افزار پخش مویرگی را مشخص می‌کند. صنعت پخش در بخشهای متنوعی مانند پخش مواد غذایی، پخش صنایع دارویی و پخش محصولات بهداشتی آرایشی نیازمندی‌های خاص منظوره‌ای دارد که در سیستم‌های نرم افزاری مرتبط باید مورد توجه قرار بگیرد.

واژه بهترین بار معنایی گسترده‌ای دارد. در پاسخ به سئوال بهترین نرم افزار پخش مویرگی چیست؟ باید جنبه‌های مختلف خدمات شرکت‌های نرم‌افزاری بررسی شود. شناسایی ابعاد متنوع کاربرد و اثربخشی یک محصول نرم افزاری در کسب و کارهای مرتبط در انتخاب بهینه و مناسب اهمیت زیادی دارد.  شرکت‌های زیادی در حوزه ارائه خدمات و محصولات نرم افزاری صنایع مختلف پخش فعالیت می‌کنند. هرچه تجربه و مهارت شرکت تولید کننده نرم افزار فروش و پخش مویرگی بالاتر باشد، تسلط بیشتری بر فرآیندها و الزامات حوزه پخش خواهد داشت.

در حال حاضر نرم افزارهای پخش مویرگی بسیاری در بازار وجود دارند که همگی پایه های یکسان ولی قابلیت های متفاوتی دارند. از آنجا که شرکت های پخش مویرگی متعددی نیز مشغول فعالیت هستند که برخی تک محصولی و برخی دیگر با برندهای مختلفی همکاری می کنند، نمی توان گفت کدام نرم افزار بهترین است. چرا که نمی توان برای همه شرکت های فعال در این زمینه نسخه واحدی پیچید و توصیه ای کرد.

برای نمونه در یک شرکت پخش با تعداد کالای محدود برای تهیه نرم افزار حسابداری، نیاز به صرف هزینه بالا نیست. مزایای نرم افزار جامع مالی اداری برای کسب‌وکارهای متوسط نشان می‌دهد، که با هزینه کم هم می‌توان سیستمی مناسب برای مدیریت فرآیندهای اداری تهیه کرد. در شرکت‌های کوچک و متوسط تعداد نواحی تحت پوشش و تعداد پرسنل ویزیتور محدود هستند. در نتیجه می‌توان از نرم‌افزارهای حسابداری پخش مخصوص شرکت های متوسط بهره برد.

چگونه می‌توان بهترین نرم افزار پخش مویرگی را انتخاب کرد؟

زمانی که صحبت از بهترین نرم افزار پخش مویرگی به میان می آید، توانمندی شرکت در پوشش جامع فرآیندهای صنعت پخش مهم می‌شود. شرکت مورد بحث باید در حوزه های نرم افزار پخش مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و پخش دارویی رزومه قابل قبولی داشته باشد.

فرآیند درخواست دمو نرم افزار پخش مویرگی و سرعت ارائه اطلاعات خواسته شده توسط مشتری یکی دیگر از موارد مهم در این زمینه به شمار می آید. از دیگر موارد مهمی که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد سهولت کاربری نرم افزار پخش و امکان استفاده از آن در پلتفرم ها و مرورگرهای مختلف است.

در یک کلام بهترین نرم‌افزار پخش مویرگی باید دارای این قابلیت باشد که بتواند تجربه خوبی برای همه ذینفعان سیستم مدیریت پخش مویرگی برجای بگذارد.

ویژگی های بهترین نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی چیست؟

نرم افزارهای پخش مویرگی معتبر، همگی با فرآیندهای تخصصی صنعت پخش آپدیت شده اند. تعدادی از مهمترین ابزارهایی که باید در بهترین نرم افزار پخش مویرگی وجود داشته باشد، از این قرار است:

 • داشبوردهای مدیریتی
 • طراحی و مدیریت مسیربندی
 • کنترل تخفیفات و جوایز دریافتی از تامین‌کنندگان
 • تراز موجودی برگه توزیع
 • کنترل مغایرت فاکتورهای خرید و رسیدهای انبار
 • کنترل سریال ساخت و تاریخ انقضا کالاها
 • مدیریت اعتبارات مشتریان
 • تعیین تیم پخش 
 • مدیریت مجوزهای خروج کالا از انبار
 • مدیریت تامین‌کنندگان و فرآیند قرارداد تامین‌کنندگان
 • گزارش های آنلاین تامین‌کننده
 • کنترل موجودی‌ها به تفکیک شعب و کنترل انتقال بین انبار شعب
 • کنترل ورودی و خروجی (رسید و حواله و مصرف، ضایعات، اشانتیون و برگشتی از شعب …)

برخی از گزارشات نرم افزار پخش مویرگی

یکی از مهم ترین اصولی که یک سامانه پخش مویرگی برای اینکه تبدیل به بهترین نرم افزار پخش مویرگی شود باید رعایت کند این است که گزارش هایی جامع و کامل ارائه کند. از جمله این گزارش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مشاهده گزارش های متنوع از سفارش ها
 • تهیه گزارش های مرتبط با فروش و پورسانت ویزیتورها
 • گزارش های متنوع فروش بصورت نموداری – تحلیلی
 • کنترل موجودی کالا توسط گزارشات موجودی و کاردکس کالا
 • ارائه گزارش های بررسی تغییرات بهای تمام شده کالا
 • ارائـه گـزارشات مانده تجمیعی مربـوط به فـاکتورهای مـعوق مشتریان
 • ارائه گزارش های مدیریت ویزیتور توسط سرپرست
 • امکان تهیه چندین نوع چاپ برای هر گزارش
 • تهیه و ارائه گزارش ها به صورت  Excel
 • مشاهده سود و زیان فروش بر اساس تاریخ، ویزیتور و نوع کالا و ….

در نرم افزار پخش مویرگی روند فرآیند توسعه به چه شکل انجام می‌شود؟

عمدتا شرکت هایی که در صنعت پخش فعالیت دارند برای پاسخ دادن به نیازهای مشتریان خود در زمینه فروش و پخش مویرگی، از نرم‌افزارهای ERP استفاده می کنند. و از آنجا که نیازهای خاص منظوره هر کسب و کاری در نرم افزار ERP پخش مویرگی تعریف نشده لذا بهترین نرم افزار پخش مویرگی، شرایطی را برای طراحی و توسعه نرم افزارهای جانبی مشتریان خود در نظر میگیرد.

برای توسعه های جانبی مشتریان، شرکت های معتبری که در زمینه خدمات نرم افزار پخش مویرگی فعالیت دارند به مشتریان خود API های مورد نیازشان را می دهند. این خدمات نیاز مشتریان را به توسعه امکانات و فرآیندهای خاص منظوره پاسخ می‌دهد. این راهکارها بستری فراهم می‌کنند تا بدون مشکلات ناشی از نرم‌افزارهای جزیره‌ای، ابزارهای نرم‌افزاری خود را توسعه دهند.

اینکه بدانیم چگونه یک سیستم ERP مناسب و کارآمد انتخاب کنیم؟ می‌تواند در انتخاب مجموعه‌ای که قابلیت توسعه سیستم‌ها را مطابق نیاز ما را داشته باشد کمک کند.

فناوری‌های جدید در نرم افزار فروش مویرگی چه جایگاهی دارد؟

به دلیل اینکه توسعه خدمات نرم افزاری حوزه توزیع و پخش در بستر وب و موبایل امروزه از روندهای رایج و متداول توسعه این فناوری است لذا بهترین نرم افزار پخش مویرگی به کاربران این اجازه را می‌دهد تا با آسودگی این نرم‌افزار را به وسیله ابزارهای موردنظر خود اجرا کنند.

در زمینه سیستم‌های مدیریت کسب و کار، فناوری‌های جدید با توسعه هوش مصنوعی،با سرعت هرچه بیشتر به سمت خودکار سازی پیش می‌روند. بهترین نرم افزار پخش مویرگی برای اینکه بتواند فرآیندهای پخش مویرگی را هرچه سریعتر و موثرتر مدیریت کند و با فناوری روز پیش رود ، می تواند از قابلیت توسعه سریع استفاده کند.

نقش نرم افزار پخش مواد غذایی در فروش مویرگی موفق

تاریخ انتشار: 03 اسفند 1400 نویسنده: مدیریت سایت

اهمیت و نقش نرم افزار پخش مواد غذایی در موفقیت فروش مویرگی چندان مبهم نیست. صنعت پخش موادغذایی برای موفقیت در عملیات فروش و پخش مویرگی، نیاز به بسترهای مکانیزه‌ای دارد تا بتواند سلامت محصولات را برای مصرف‌کنندگان و سودآوری را برای تولیدکنندگان تضمین کنند.

اهمیت نرم‌افزار ERP در صنعت پخش مواد غذایی از آن جهت است که توسعه این صنعت مانند بسیاری حوزه‌های تولید دیگر با توسعه فناوری گره خورده است. از سوی دیگر سیستم‌های مکانیزه‌ای که به افزایش سرعت و دقت در فرآیند فروش مویرگی در صنایع غذایی کمک می‌کنند، مرتبا در حال توسعه هستند. 

نخستین بستر ظهور سیستم توزیع و پخش مویرگی 

صنعت پخش و توزیع محصولات غذایی را شاید بتوان نخستین صنعتی دانست که بهره‌برداری از سیستم‌های مکانیزه و نرم افزار فروش و پخش مویرگی را آغاز کرد. این سیستم به سرعت و با حذف واسطه‌ها به موفقیت رسید و فاصله مشتری تا محصول نهایی را به حداقل کاهش داد.

در واقع سیستم‌های یکپارچه نرم‌افزاری که حول عملیات توزیع مویرگی شکل گرفتند، موفق شدند که رشد قابل توجهی در بهره‌وری و سودآوری پخش صنایع غذایی ایجاد کنند. گسترش بازار محصولات غذایی به‌کارگیری روش‌های نگهداری مدرن از مواد غذایی، شیوه‌های نوین بسته‌بندی، فعالیت برندهای جدید و پیدایش محصولات متنوع و سیستم گسترده پخش و توزیع را به دنبال داشت.

ویژگی‌های نرم‌افزارهای توزیع مویرگی در صنعت پخش مواد غذایی

یک نرم‌افزار پخش مویرگی در صنعت توزیع مواد غذایی باید به صورت یکپارچه، اطلاعات مالی، انبارداری، بازاریابی و فروش و توزیع یک شرکت پخش را تجمیع کرده و در نهایت بتواند پاسخگوی نیازهای بخش‌های مختلف سازمان باشد. 

وقتی ویژگی‌های شرکت‌های پخش مویرگی کارآمد را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که مدیران آنها با تکیه بر گزارشات مرتبط به فرآیندهای جاری تولید و توزیع مواد غذایی که از بهترین نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی دریافت می‌کنند، تصمیمات درست و دقیق اتخاذ می‌کنند.

امکانات سیستم ERP  و نقش نرم افزار پخش مواد غذایی

شرکت‌های پخش موادغذایی شاید بیش‌تر از هر بخش دیگری از صنعت پخش، نسبت به عوارض خطاهای کاربری و کندی سیستم‌های مدیریتی فرآیند توزیع آسیب‌پذیر هستند. بنابراین برای درک بهتر نقش نرم افزار پخش مواد غذایی در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی باید در نظر داشت که کمترین میزان دخالت کاربری در مراحل ثبت و انتقال داده درنظر گرفته شود.

به بیان دیگر سیستم‌ها باید با اتصال به یکدیگر و به صورت اتوماتیک بتوانند فرآیند انتقال اطلاعات را مدیریت کنند. سیستم‌های یکپارچه نرم‌افزاری و انجام اتوماتیک گام‌های فرایندی در چرخه توزیع می‌تواند خطای عملیات را کاهش دهد و دقت عمل فرایند را به حداکثر برساند. برخی سیستم‌هایی که از طریق عملکرد یکپارچه می‌تواند در بهبود عملکرد شرکت‌های پخش موثر باشند به شرح زیر هستند:

۱. سیستم فروش و پخش مویرگی:

نقش نرم افزار پخش مواد غذایی در تسهیل روال‌های فروش به نمایندگی‌ها و فروش از درب کارخانه آغاز می‌شود. این سیستم امکان مدیریت اتوماتیک عملکرد روزانه کارکنان در حوزه‌های مختلف ویزیت، توزیع تحویل و وصول را فراهم می‌کند. مدیریت موجودی انبار، موجودی قابل فروش و مدیریت فرآیند بارگیری و تحویل کالا هم در این نرم افزار قابل انجام است.

۲. سیستم خزانه‌داری (دریافت و پرداخت):

سیستم خزانه‌داری، اسناد حسابداری مربوط به عملیات دریافت و پرداخت را ثبت می‌کند و مدیریت فرآیندهای مالی فروش و پخش و تدارکات را سرعت می‌دهد. ثبت مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه، پشتیبانی از فرایندهای وصول اسناد دریافتی و حقوقی کردن اسناد غیرقابل وصول نیز از دیگر امکانات این سیستم است.

۳. سیستم انبار و حسابداری انبار:

ثبت سفارش (پیش‌فاکتور فروش) برای مشتری با کنترل‌های ویژه انبار در این سیستم انجام می‌شود. این سیستم صدور فاکتور و حواله انبار از روی برگه‌های ثبت سفارش براساس بازهای زمانی مختلف را هم مدیریت می‌کند. کنترل عملیات فروش و مدیریت کالا، مدیریت حساب مشتریان و مدیریت حالت‌های مختلف تخفیف و پورسانت در این سیستم قابل انجام است. 

۴. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM):

مدیریت سرنخ‌های تجاری و پیگیری فعالیت‌های مرتبط با آنها در این سیستم نرم‌افزاری انجام می‌شود. نقش نرم افزار پخش مواد غذایی در مدیریت شیوه‌های متنوع ارتباط با مشتری از جمله پیامک، ایمیل و فکس و مدیریت فرصت‌های فروش و صدور پیش فاکتور هم پر رنگ‌تر از گذشته شده است. این سیستم به پیش‌بینی فروش براساس فرصت‌های تجاری و قراردادهای فروش مشتری هم کمک می‌کند.

توسعه مدل‌های تجاری سنتی با فناوری های نوآورانه

فناوری‌های جدید نرم‌افزاری، پلتفرم‌های موبایل و نوآوری‌های صنایع رباتیک، صنایع تولیدی و خدماتی را متحول کرده است. صنعت پخش و زنجیره تامین حوزه مواد غذایی هم از این تغییرات مصون نیست و آینده صنعت پخش مویرگی و زنجیره تامین با فناوری‌های نوآورانه گره خورده است.
نرم‌افزارهای هوش تجاری و نرم‌افزار یکپارچه مالی تحت وب امکان مدیریت داده‌های حسابداری برای مدیران صنایع غذایی را فراهم می‌کند. این ابزار تجزیه و تحلیل فرآیندهای تولید و توزیع را به صورت پویا و موثر مدیریت می‌کند. در نهایت هزینه‌های سربار به شدت کاهش می‌یابد.

فناوری به شرکت‌های پخش مویرگی کمک می‌کند تا روال لجستیک را از طریق سیستم‌های ناوبری هوشمند خودکار کنند و با جایگزین کردن انبارداری سنتی با سیستم‌ های انبار مکانیزه (WMS) بهره‌وری را افزایش دهند. اتوماتیک کردن فرآیند انبارداری از تخلیه تا کنترل قیمت و گزارش لحظه‌ای موجودی اهمیت زیادی دارد. این تحولات فناوری کاهش هزینه‌های صنایع پخش و افزایش بهره‌وری در صنایع تولیدی مواد غذایی را موجب می‌شود.

نرم افزار پخش و بهینه‌سازی مدیریت توزیع

نقش نرم افزار پخش موادغذایی در بهینه سازی مدیریت توزیع، با نگاهی به بازار تولید و مصرف حوزه تغذیه مشخص می‌شود. تقاضای زیاد و میلیاردها دلار درآمد هنگفت دو ویژگی مهم صنعت غذایی در جهان است. این ویژگی‌ها موجب شده تا ساختارها، ابزارها و منابع مالی و انسانی فراوانی برای بهره‌برداری از این ظرفیت بزرگ پول‌ساز در سراسر جهان شکل بگیرند. از طرف دیگر این صنعت به‌صورت یک زنجیره به‌هم‌پیوسته با حوزه توزیع فعالیت می‌کند.

در کنار نرم‌افزارهای انبارداری، فروش و ثبت سفارش سیستم‌های مالی و حسابداری، نرم‌افزار مدیریت پخش مواد غذایی یا همان سیستم پخش و فروش مویرگی نیز به افزایش بهره‌وری همراه با کاهش هزینه و سرعت در تحویل کالاها و محصولات غذایی منجر شده است.

۷ نکته مهم و اساسی در توسعه صنعت پخش مواد غذایی

۷ نکته مهم در صنعت پخش و توزیع مواد غذایی

تاریخ انتشار: 23 بهمن 1400 نویسنده: نگین مطلبی

صنعت خوراکی و حوزه پخش و توزیع مواد غذایی هر روز با تغییر و تحولی بزرگ روبروست. این تحول در همه ابعاد از مواد اولیه، چگونگی تولید و طرز تهیه، بسته‌بندی و دیده می‌شود. تبلیغات و بازاریابی‌های اینترنتی و آنلاین برای پخش و توزیع صنعت مواد غذایی دستاوردهای زیادی به همراه داشته‌اند. بازاریابی نوین مدل‌های جدیدی از فعالیت اقتصادی را در بطن و حاشیه این صنعت به وجود آورده‌اند.اما همچنان بهترین و دل‌چسب‌ترین روش تهیه برای مشتری، خرید از سوپرمارکت‌ها و مراکز فروش نزدیک است.

به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت پخش و توزیع مواد غذایی به روش‌های فیزیکی و از طریق عمده‌فروش‌ها و یا خرده‌فروش‌ها همچنان در صدر توجه مردم قرار دارند. این تولیدکنندگان هستند که با انتخاب بهترین روش توزیع می‌توانند در بازار رقابتی مواد غذایی، نقش اصلی را ایفا کنند.

بازار مواد غذایی و فعالیت شرکت‌های پخش و توزیع

جریان بازار مواد غذایی و فعالیت شرکت‌های پخش و توزیع نشان می‌دهد که روش «توزیع و پخش مویرگی» همچنان بیشترین استقبال را دارد. در این شرایط نقش اصلی در بازاریابی و فروش محصولات غذایی و بهداشتی را فروش مویرگی ایفا می‌کند.

این روش تمایل مردم برای خرید مواد غذایی موردنیازشان از نزدیک‌ترین سوپرمارکت محله را عملی می‌کند. توزیع مویرگی بهترین فرصت بازاریابی و شناسایی سلیقه مشتریان را نیز در اختیار تولیدکنندگان محصولات غذایی می‌گذارد.

معمولاً میزان توزیع و پخش مواد غذایی برای تولیدکننده‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. این عوامل ازجمله ظرفیت و میزان تولید، وسعت و گستردگی بازار، مبنای نرخ و قیمت‌‌گذاری کالاها، بازاریابی و تبلیغات و … هستند. در این بازار اما یک اصل مهم و اساسی وجود دارد. بر اساس این اصل «هر فروشگاهی که محل خرید مشتریان باشد، مکان مناسبی برای توزیع محصول هم هست».

در بازار بزرگ و متنوع محصولات غذایی که در دسته «کالاهای تند مصرف» یعنی کالاهایی با تاریخ انقضای کوتاه مدت قرار دارد، تولیدکنندگان مسئولیت و البته حیطه کاری بیشتری را در اختیار دارند.

اغلب این تولیدکنندگان از شبکه پخش مویرگی برای رساندن محصول تولیدی خود به تعداد زیادی از سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروش‌های سطح شهرها استفاده می‌کنند. از این روش تولید‌کنندگان محصولشان در همه‌جا برای خریدار مهیا و آماده می‌کنند. کاربرد شبکه فروش و پخش مویرگی برای همه تولیدکنندگان دستاوردهای مشابهی دارد. از آن جمله می‌توان به کاهش ریسک مالی، حضور در بازار رقابتی محصولات و اطلاع از وضعیت بازار و پوشش بیشتر مشتریان و.. اشاره کرد.

۷ نکته مهم و اساسی برای کسب‌وکار پخش و توزیع مواد غذایی

7-نکته-مهم-و-اساسی-در-توسعه-صنعت-پخش-مواد-غذایی.
7 نکته مهم و اساسی در توسعه صنعت پخش مواد غذایی

۱-اهمیت انتخاب درست کانال‌های توزیع

توسعه و تنوع پشتیبانی‌های لجستیکی از تولید محصولات تا انبارداری آن‌ها موجب شده تا بسیاری از تولیدکننده‌ها محصولاتشان را یا به‌طور مستقیم و یا با انتخاب‌ کانال‌های توزیع به کاربران نهایی برسانند.
اهمیت انتخاب کانال‌های توزیع به‌قدری است که یک تولیدکننده می‌تواند با گزینش بهترین روش به بیشترین سود و بهره‌وری دست پیدا کند. تصميم‌گيری درباره روش انتقال كالاها به مراکز خريد در دسترس مشتری، ازجمله تصميمات مهم یک تولیدکننده است چرا که پس از انتخاب باید برای مدتی طولانی به اين تصمیم خود پايبند و متعهد بماند تا سيستم توزيع بتواند به‌صورت مطلوب و کارآمد در آن، جا بیفتد و کار کند.

۲- توجه به نقش توزیع‌کننده‌ها

در نبود واسطه‌های توزیع محصولات اعم از خرده‌فروش‌ها یا عمده‌فروش‌ها، تولیدکنندگان باید محصولات تولیدی را خودشان به فروشگاه‌ها برسانند که صدالبته با گسترش کسب‌وکارهای مختلف در صنعت مواد غذایی، امکان برون‌سپاری توزیع کالاها توسط عمده‌فروش‌ها و یا خرده‌فروش‌ها فراهم‌شده است. به‌این‌ترتیب تولیدکننده دخالتی در توزیع و رساندن کالاها به مراکز فروش در بازار ندارد.

۳- قیمت سوخت و ثبت سفارش آنلاین

نقش وسایل نقلیه و قیمت سوخت در توزیع و پخش محصولات مواد غذایی بسیار تعیین‌کننده است. با توجه به اینکه در پخش مویرگی هزینه سوخت ماشین‌های تحویل تأثیر زیادی در هزینه کلی زنجیره تأمین دارد بسیاری از شرکت‌ها به گزینه امکان ثبت سفارش آنلاین محصولات می‌اندیشند. هرچند این امکان درباره مواد غذایی به‌سختی ممکن است اما به‌هرحال راهکاری در دسترس برای کاش هزینه‌های ناشی از قیمت سوخت و استهلاک ماشین‌های باری است.

۴- حفظ همکاري تولیدکننده و توزيع‌کننده

تصميم درباره کانال توزيع و فروش کالا ازجمله مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که فراروی مديران یک واحد تولیدی قرار دارد. تصميم درباره توزيع کالا بر ساير تصمیم‌های بازاريابي تأثیر مستقيم می‌گذارد. نبض شرکت در دست شبکه توزيع و فروش آن است، اما اغلب شرکت‌ها به کانال‌های توزيع کالاهای خود توجه کافی ندارند و اين امر گاه عواقب زيان باری برای آنان به دنبال دارد.

عواملی نظير تعهد، ارتباطات، عملکرد، رضايت و اعتماد ازجمله عوامل مؤثر در حفظ و تداوم همکاری توليدکننده و توزیع‌کننده است و تأثیر مثبتی بر حفظ همکاری در شبکه توزيع دارد.

۵- جلب اعتماد عموی و اعتبار حرفه‌ای

از روش‌هایی که یک شرکت تولیدی می‌تواند به‌واسطه آن، اعتبار و احترام کسب کند اعلام آماری از تعداد مشتریان و ارائه اطلاعات شفاف درباره سطح رضایتمندی آن‌هاست. حضور مؤثر و مستمر در انجام فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از آن‌ها نیز به افزایش اعتبار حرفه‌ای شرکت‌ها و میان استقبال عمومی از آن‌ها منجر می‌شود.

۶- کمپین‌های تبلیغاتی و هدفمند

نکته مهم در تبلیغات مواد غذایی، تعیین اعتبار و میزان اطمینان از کالاهای تبلیغ‌شده است. زیرا محصولات مواد غذایی در کنار محصولات آرایشی و بهداشت و دارو از دسته کالاهایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با سلامتی افراد دارد.

تبلیغات در صنایع غذایی علاوه بر اطلاع‌رسانی محصولات تولیدی و تنوع آن‌ها باید بر محور «مسئولیت اجتماعی» برندهای مواد غذایی متمرکز باشد. تدارک چنین کمپین‌هایی در جهت افزایش اعتبار و اعتماد عمومی به برندهای مواد غذایی بسیار مؤثر است.

۷- توسعه محصول جدید

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های مهم موفقیت برای شرکت‌های تولیدی در صنعت مواد غذایی، توسعه محصول جدید است. عواملی مانند ایجاد رابطی بین واحد تولیدی و مشتری برای شنیدن درخواست و نیاز جدید او، مشارکت بهینه و کارآمد تأمین‌کنندگان کاهش زمان ارسال محصولات به بازار، کنترل و رصد وضعیت بازار، استفاده بهینه از فناوری و ابزارهای فنی و نرم‌افزارهای عمومی و تخصصی حوزه و … در توسعه محصول جدید نقش مؤثری دارند.

اصول آموزشی ایجاد شبکه فروش و پخش مویرگی

ضرورت‌ آموزش فروش و پخش مویرگی

تاریخ انتشار: 13 بهمن 1400 نویسنده: نگار مطلبی

آموزش فروش و پخش مویرگی در شبکه توزیع و زنجیره تامین اهمیت زیادی دارد. صنایع تولیدی خصوصا شرکت‌های تولیدکننده مواد تندمصرف (FMCG) برای موفقیت در چرخه توزیع نیاز به روزآمدکردن فرآیندهای فروش خود دارند. شرکت‌ها‌ و صنایع تولیدی باید با بهره‌گیری از روش‌های فرآیندمحور و ابزارهای نرم‌افزاری مدل‌های بهینه‌ای برای تولید و توزیع ترسیم کنند. ابزارهای مبتنی بر فناوری روز و آموزش نیروی انسانی می‌تواند بهترین مسیر را برای دسترسی یک شرکت تولیدی به مصرف‌کننده نهایی ایجاد کند.

اهمیت کارکرد شرکت‌های پخش مویرگی

کارکرد شرکت‌های پخش مویرگی تا حدی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان این عامل به تنهایی می‌تواند موفقیت یا شکست زنجیره تامین را رقم بزند. آن‌ها تأکید می‌کنند که فروش و پخش مویرگی به‌عنوان یک شیوه موثر درباره بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی تندمصرف کاربرد دارد. کالاهایی اعم از مواد غذایی تا محصولات آرایشی و بهداشتی و داروها و … که به‌طور پیوسته و مستمر مورد تقاضای مصرف‌کننده‌ها هستند.

فروش و پخش مویرگی شبکه‌ای از عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان فیزیکی و آنلاین است. این سیستم فروش از کانال‌های مستقیم خرید محصول از واحد تولیدی و یا کانال فروش غیرمستقیم بهره می‌گیرد. این شیوه با حضور یک عنصر واسطه عمده‌فروش یا خرده‌فروش ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را شکل می‌دهد.


وظایف اصلی پرداختن به چگونگی ایجاد یک ساختار فروش و پخش مویرگی

عمده‌ترین وظیفه یک ساختار فروش و پخش مویرگی را می‌توان انبار کردن محصولات قابل‌توزیع دانست. یک شرکت پخش، بدون انبارداری و ذخیره‌سازی محصولاتی که مورد تقاضای مشتریان هستند، هیچ‌گاه شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل است که شرکت‌های فروش و پخش مویرگی دارای انبارهایی پویا و منسجم هستند.

علاوه بر انبارداری، شرکت‌های فروش‌و توزیع مویرگی باید بتوانند با انتخاب یکی از روش‌های رایج فروش پخش سرد یا پخش گرم، با خرده‌‌فروش‌ها در مناطق مختلف وارد معامله شوند و از آن‌ها سفارش بگیرند. انتقال کالا و تحویل آن به مشتری نیز از دیگر وظایف یک ساختار فروش و‌ پخش مویرگی است که در آن ارسال ایمن و با سرعت کالا برای توزیع موردنظر است. از دیگر وظایف شرکت فروش و پخش مویرگی همچنین می‌توان به وصول مطالبات، کنترل و دریافت اطلاعات از بازار اشاره کرد.


آموزش فروش و پخش مویرگی به صورت گام‌به‌گام

پخش مویرگی به‌طورکلی از چندین مرحله تشکیل می‌شود. در نخستین گام آن باید به انجام مطالعات مقدماتی و تعیین اهداف شرکت توزیع اشاره کرد. در این مرحله به یک برنامه فروش مویرگی نیاز دارید تا بتوانید فرآیند فروش مویرگی را به بهترین شکل انجام دهید.

آموزش فروش و پخش مویرگی
آموزش فروش و پخش مویرگی چیست ؟

در این مرحله به شناسایی نیازهای بازار و تولیدکننده‌ها، تعریف فرآیند، انتخاب نرم‌افزار پخش مویرگی و انتخاب روش توزیع (گرم و سرد)، میزان تهیه کالاها و چگونگی انبار کردن آن‌ها، شناخت دقیق از سایر رقبا و نقاط ضعف و قوت شرکت و درنهایت تحلیل بازار و پیش‌بینی فروش در آینده و …پرداخته می‌شود.

فازهای اجرایی فروش و توزیع مویرگی

بعد از گذر از این مرحله مقدماتی، ایجاد شرکت فروش و توزیع مویرگی وارد فازهای اجرایی می‌شود.

فاز اول

در این مرحله نخستین اقدامات را باید محاسبه دقیق حجم و جزئیات کار و تعیین هزینه‌های مورد نیاز آن و همچنین تأمین حداقل منابع مالی برای آغازکردن آن دانست. بدیهی است که قبل از شروع کار باید منابع مالی موردنیاز به‌طور دقیق محاسبه شود تا از ورشکستگی در میانه راه و عدم موفقیت شرکت جلوگیری شود.

پس از تأمین مالی به تعیین ساختار شرکت فروش و پخش مویرگی می‌رسیم. در این مرحله به ساختاری نیاز داریم که بخش‌های مدیریت تولید و بخش فروش محصول همراه با اجزای مختلفی مانند بازاریاب تلفنی، مأمور پخش یا رانندگان کامیون و یا وانت و ویزیتور باشد. در کنار این دو بخش راه‌اندازی واحد حسابداری برای انجام امور مالی و واحد روابط عمومی برای پوشش رسانه‌ای فعالیت‌ها و ارائه راهکارهای خلاقانه برای جذب بیشتر مشتریان نیز ضروری است.


فاز دوم تعیین ساختار صف و ستاد

فاز دوم ایجاد شرکت فروش و پخش مویرگی تعیین واحدهای صف و ستادی در سازمان است. واحدهایی که مأموریت آن‌ها به‌طور مستقیم باعث تحقق اهداف سازمان می‌شود مانند واحد فروش و زیرمجموعه‌های آن را واحدهای صف می‌‌نامند. واحدهایی هستند که عملکرد آن‌ها مستقیماً با اهداف سازمان ارتباطی ندارد بلکه کار ویژه و اصلی آن‌ها حمایت از واحدهای صف و توانمندسازی آن‌هاست مانند بخش حسابداری را نیز واحدهای ستادی می‌گویند.

در هریک از این واحدهای صف و ستادی انبوهی از محورهای کاری و اجرایی وجود دارند که انجام درست و دقیق هریک از آن‌ها اعم از تهیه کاتالوگ شرکت و تهیه فهرست قیمت تا استخدام و آموزش نیروی انسانی و.. به موفقیت سازمان منجر می‌شوند.


فرآیند فروش آماده

تمام مسیرهای طی شده قبلی شما را برای رسیدن به مدل بهینه فرآیند فروش مجهز ساخته و حالا شما آماده انجام فرآیند فروش هستید. در این فاز ویزیتورها سفارش‌های دریافتی را ضبط و ثبت و به واحد انبار اطلاع می‌دهند. پس‌ از آن کالای مناسب بسته‌بندی و از طریق وسیله نقلیه انتخابی اعم از کامیون یا وانت و یا موتور به فروشنده‌ها منتقل و تحویل داده می‌شود.

در این مرحله معمولاً ویزیتورها همراه راننده نزد مشتری می‌روند و محاسبات مالی و حسابداری را متناسب با آن انجام می‌دهند. پس از انجام فرآیند فروش لازم است تا نسبت به کارهای انجام‌شده ارزیابی و تحلیلی داشته باشید و نسبت به نقاط ضعف و قوت خود، آگاهی پیدا کنید.

این ارزیابی عملکرد به شما این امکان را می‌دهد تا روزبه‌روز عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارید.به یاد داشته باشید که در فرآیند توزیع مویرگی هم مانند هر کار دیگری باید از قوانین و مقررات مشخص و مدونی بهره ببرید تا کارها را به بهترین شکل انجام شوند. مثلاً برای گرفتن کالا از تولیدکننده قوانین تعیین کنید.

با فروشگاه‌ها قرارداد امضاء کنید تا بتوانید مطالبات خود را وصول کنید. مسائلی مانند فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، توان خرید و … را در پخش مویرگی خود در نظر بگیرید. هزینه‌های پخش مویرگی را به‌درستی برآورد کنید تا با مشکلات حسابرسی و مالی روبه‌رو نشوید.

پخش-مویرگی-در-صنایع-بهداشتی-و-آرایشی-چه-ویژگی_هایی-دارد؟

پخش و فروش مویرگی در صنایع بهداشتی و آرایشی

تاریخ انتشار: 06 بهمن 1400 نویسنده: نگار مطلبی

صنعت محصولات آرایشی و بهداشتی با تنوع و تعدد محصولات و بازیگران بسیار زیاد در بخش‌های تولید، پخش و فروش مویرگی یکی از پردرآمدترین صنایع در جهان است. مهمترین اصل در این صنعت را کیفیت تولید و پس از آن کیفیت و سرعت توزیع و فروش مویرگی محصولات در بر می‌گیرد.

محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از مواد شیمیایی، مواد معدنی و برخی مواد طبیعی تولید می شوند. پیشرفت تکنولوژی در تولید این محصولات یکی از عوامل محرک بازار محصولات آرایشی است. توسعه اقتصادی در کشورهای نوظهور استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی را افزایش داده است. مصرف کنندگان در حال افزایش درآمد و بهبود شاخص‌های مصرف هستند.

این صنایع معمولا فرآیندهای پیچیده‌ای را برای تولید بسته‌بندی و نگهداری محصولات خود طی می‌کنند و نیازمند این هستند تا با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها و ابزارهای مکانیزه مانند نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی محصولات خود را به سرعت به مشتری نهایی برسانند.

توزیع محصولات بهداشتی و زنجیره تأمین کالاهای تند مصرف (FMCG)

توزیع مواد و محصولات آرایشی و بهداشتی نیز مانند مواد غذایی در زنجیره تأمین کالاهای تند مصرف(FMCG) یا همان فروش مستقیم قرار می‌گیرد. این خصوصیت نقش خرده فروش‌ها در مناطق مختلف شهرها و استانها را افزایش می‌دهد. به این معنی که تولید‌کننده‌ها با عبور از بخش‌بندی بازار و نادیده گفتن آن محصولات خود را در همه‌ بازارهای موجود توزیع می‌کنند. تلاش تولیدکننده در پخش مویرگی این است که محصول تولیدی خود را در همه جا در دسترس مشتری قرار دهد و خریداران بیشتری را جذب کند.

زنجیره توزیع و پخش مویرگی در زمانی که مشتریان گزینه‌های انتخابی زیادی از برندهای متنوع را پیش ‌رو دارند کارکرد زیادی دارد. علاوه بر کاهش ریسک مالی کنترل و مدیریت بازار محصولات آرایشی و بهداشتی و گزارشی کامل از بازخورد بازار را به راحتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد.

با استراتژی فروش و پخش مویرگی مشتریان نیز منافع بی‌شماری دارند. خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی نیازهایشان را به راحتی و در مناطق پیرامونی خود مرتفع و به این ترتیب در زمان خود صرفه‌جویی می‌کنند. از سوی دیگر خرده‌فروشی‌ها با مقایسه قیمتها از کاتالوگ‌های محصولات و بررسی خدمات شرکت‌های تولیدی می‌توانند سفارش خود را از توزیع‌کننده دلخواه‌شان ثبت و دریافت کنند.

مزایای بکارگیری پخش مویرگی محصولات آرایشی و بهداشتی

بسیاری از پخش‌کنندگان، سرمایه‌گذاری زیادی را برای بالا بردن یا اضافه کردن توانایی‌های مدیریت زنجیره توزیع انجام می‌دهند. به کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری فروش و پخش مویرگی، سرعت عرضه کالاها و محصولات را بیشتر می‌کند. پس می‌توان نتیجه گرفت بهترین محصول برای ‌پخش مویرگی کالاهایی هستند که استفاده‌ مداوم و هر روزه داشته باشند.

صنعت آرایشی و بهداشتی در زمینه توزیع کالا در اغلب موارد با پخش مویرگی همراه است و خودبخود زمان مناسبی را برای بازاریابی و معرفی شرکت تولیدکننده به بازار و مشتریان فراهم می‌کند. شرکتی که برای توزیع و فروش محصولات خود از روش پخش مویرگی استفاده می‌کند درواقع برند خود را به راحتی به مشتریانش معرفی می‌کند.

این شیوه برای بسیاری از شرکت هایی که نوپا هستند و به تازگی به کسب و کار مشغول شده‌اند سریع‌تر از هر روش دیگر بازاریابی و تبلیغات جوابگو خواهد بود.

رونق فروش آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی

فروش آنلاین محصولات آرایشی و بهداشتی یکی از روش‌های مناسب و رایج و پرطرفدار در پخش این حوزه است. یعنی توزیع محصول آرایشی و بهداشتی مستقیم از انبار شرکت‌ها در قالب یک وب‌سایت یا پلتفرم اینترنتی در معرض انتخاب مشتریان قرار می‌گیرد و در اغلب موارد از سوی مشتری با آگاهی و شناخت قبلی به فروش می‌رود. بهترین نرم افزار پخش مویرگی در صنایع آرایشی و بهداشتی قابلیت پوشش دهی به فرآیندهای فروش آنلاین و همچنین فروش مویرگی را هم‌زمان فراهم می‌کند.

رونق فروش انلاین محصولات آرایشی و بهداشتی
رونق فروش انلاین محصولات آرایشی و بهداشتی

مزیت عمده این روش توزیع این است که فروشنده می‌تواند از انواع راهکارها مانند تخفیف‌های جزئی و کلی کمپین‌های فروش‌های فوق‌العاده تعیین انواع جایزه‌ها و قرعه‌کشی‌های مناسبتی و … مشتری آنلاین را جذب و حتی وفادار به برند خود سازد.

نکته منفی درباره روش فروش و توزیع آنلاین را شاید بتوان تنگ بودن عرصه رقابت با فروشگاه‌های فیزیکی دانست. خریدار آنلاین معمولاً برند موردنظر خود را از قبل انتخاب و با آگاهی و شناخت محصول او را برگزیده است. این در حالی است که فروشگاه فیزیکی فرصت در دسترس‌تری برای مشتریانی که هنوز برند خود را انتخاب نکرده‌اند، فراهم می‌کند.

اینجاست که فروشنده آنلاین باید خود را به انواع مهارت‌ها و توانمندی‌های خلاقانه فروش مجهز کند تا بتواند ضمن اقناع مشتری او را به خرید آنلاین ترغیب کند. اگر فروشنده آنلاین در تبلیغات خلاق نباشد نمی‌تواند بر سایر رقبایش پیروز شود و ناگزیر به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تری برای تبلیغات و بازاریابی خواهد بود.


تسهیل فرآیند توزیع در پخش مواد آرایشی و بهداشتی

امروزه با استفاده از نرم‌افزارهای گوناگون و روش‌های نوینی که فناوری در اختیار مردم قرار داده کارها با سهولت و سادگی بیشتری انجام می‌شوند. کسب وکارهای تولیدی می‌توانند با انتخاب یک سیستم توزیع مویرگی ‌مطمئن و خوش‌نام با کاهش هزینه‌ها و افزایش توزیع کالاها، مشتریان بیشتری را پوشش دهند.

کانال‌های توزیع در صنایع آرایشی و بهداشتی

بازار محصولات آرایشی بر اساس انواع، کانال های توزیع و جغرافیا از نظر ارزش (میلیارد دلار) تقسیم بندی می‌شود. بخش‌های بازار، بر حسب نوع، شامل مراقبت از پوست، مراقبت از مو، لوازم آرایشی رنگی، عطر و دئودورانت، بهداشت شخصی، بهداشت دهان، صابون، حمام و دوش، مراقبت از آفتاب و غیره است.

کانال‌های توزیع محصولات آرایشی و بهداشتی شامل سوپرمارکت‌ها، داروخانه ها و داروخانه ها، فروشگاه‌های بزرگ، فروش مستقیم، فروشگاه‌های تخصصی، خرده فروشی اینترنتی، سالن های زیبایی و غیره است. تقسیم بندی جغرافیایی شامل ارزش و حجم بازار برای کشورهای کلیدی در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا-اقیانوسیه و بقیه جهان است.

تحلیلی بازار جهانی صنایع آرایشی و بهداشتی

بازار محصولات آرایشی و بهداشتی در چند سال اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است. این بازار توسط توسعه اقتصادی در بازارهای نوظهور مانند چین، برزیل و سایرین هدایت می‌شود. محصولات آرایشی در زندگی روزمره ضروری شده اند. این محصولات با در نظر گرفتن مقررات مشخص شده توسط نهادهای دولتی برای تضمین ایمنی محصول، برچسب‌گذاری و تولید می‌شوند.

بازیگران پیشرو بازار برندهایی از جمله Avon Products, Inc (ایالات متحده)، The Estée Lauder Companies, Inc (ایالات متحده)، L’Oreal Group (فرانسه) هستند. این شرکت‌ها در میان دیگر بازیگران صنعت، استراتژی‌های توسعه مانند عرضه محصولات جدید و ادغام را برای توسعه بازار ترجیح می‌دهند.

حضور جهانی آنها و افزایش سبد محصولاتشان به صورت مداوم در حال تغییر است. بازیکنان پیشرو محصولات آرایشی بر اساس تغییر روند مد، ارتقاء نوآوری‌ها و ترجیحات مشتری فرآیندهای خود را بهبود می‌دهند. این تولید کنندگان بر پیشرفت، کارکردهای چندگانه محصولات، ایمنی و سایر خواص مطلوب محصولات تاکید دارند.

تاثیر-نرم-افزارهای-پخش-مویرگی-بر-زنجیره-تأمین

مدیریت سبز و نرم افزار فروش و پخش مویرگی

تاریخ انتشار: 27 دی 1400 نویسنده: نگار مطلبی

امروزه مفهوم مدیریت سبز در حوزه محیط زیست با دستاوردهایی مانند صرفه‌جویی در منابع انرژی و کاهش آلاینده‌ها گره خوره است. حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و ارتقای بهره‌وری نیز از نتایجی هستند که ابزار فناورانه‌ای مانند نرم‌افزار پخش مویرگی در مدیریت سبز می‌تواند ایفا کند.

اصطلاح زنجیره تامین سبز (GSCM) به ادغام فرآیندهای زیست ‌محیطی پایدار در زنجیره تامین سنتی اشاره دارد. فرایندهایی مانند انتخاب و خرید مواد اولیه، تهیه محصول، طراحی محصول، تولید و مونتاژ محصول، توزیع و مدیریت پایان عمر محصول در این ترکیب، جای می‌گیرند که هدف نهایی آن کاهش آلودگی هوا، آب و مدیریت پسماند است.

شرکت‌هایی که مدیریت با رویکرد سبز را بکار می‌گیرند که تهیه مواد اولیه، تولید و مونتاژ و ارسال و تحویل آن به مشتری را با رعایت اصول محیط زیستی و با کمترین آلودگی و پسماند انجام می‌دهند.

نرم-افزارهای-موثر-فروش-و-پخش-مویرگی-در-زنجیره-تأمین-سبز
نرم-افزارهای-موثر-فروش-و-پخش-مویرگی-در-زنجیره-تأمین-سبز

مزیت های زنجیره تامین سبز

ایجاد این زنجیره علاوه بر کاهش آلودگی محیط زیست، هزینه‌های تولید را کم می‌کند. از سوی دیگر موجب رشد اقتصادی و مزیت رقابتی و جلب رضایت بیشتر مشتری می‌شود.

مزیت‌های زنجیره تامین سبز را می‌توان در ۳ منظر مالی، غیرمالی و انجام مسئولیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان تقسیم‌بندی کرد. از منظر مالی، كاهش خسارت‌های وارده به محيط زيست در کنار کاهش هزينه‌های تأمین‌كنندگان، توليدكنندگان، مشتريان، مصرف انرژی و منابع قابل توجه است.

از جمله مزایای غیرمالی مدیریت زنجیره تأمین سبز هم می‌توان به سهولت دستیابی برای تولیدكنندگان و رضایت مشتریان اشاره کرد. ارائه تصویر بهتر از تأمین‌كنندگان و تولیدكنندگان، ایجاد حس خوشایند، ارتقای كیفیت زندگی مشتریان و قانع کردن صاحبان صنایع مختلف برای پذیرش مسئولیت در برابر شهروندان بخش دیگری از مزایای این رویکرد هستند. از منظر انجام مسئولیت‌های اجتماعی و رضایتمندی مردم در مدیریت زنجیره تأمین سبز، نیز این شیوه مدیریت قابل توجه و تامل هستند.

توجه داشته باشید که زنجیره تأمین سبز تنها متوجه تولیدکنندگان صنایع نیست؛ بلکه می‌تواند یک فرهنگ جدید برای تمامی افراد جامعه اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد.

مؤلفه‌های مدیریت سبز

 • مواد سبز: استفاده از مواد اولیه باکیفیت و غیرسمی و منابع انرژی تجدیدپذیر
 • تولید سبز: ایجاد کمترین آلودگی در فرآیند تولید
 • مصرف سبز: انتخاب محصولات و خدماتی که با سازگاری کامل با محیط‌زیست تولید شده‌اند.

تاثیر نرم‌افزارهای پخش مویرگی بر زنجیره تأمین

نرم‌افزارهای فروش و پخش مویرگی را می‌توان یکی از ابزارهای کارآمد در تحقق مدیریت سبز دانست. این نرم‌افزار با پوشش فرآیندهای تخصصی صنعت فروش و توزیع کالا اعم از انبارداری، دریافت و ثبت سفارش‌ها و مدیریت فرآیند توزیع کالاها و نظارت بر آن‌ها در شرکت‌های پخش، زنجیره تأمین را راهبری می‌کنند.

قابلیت‌های متعدد نرم‌افزار پخش مویرگی علاوه بر حذف کاغذ در ساختار شرکت‌ها و سازمان‌ها مکانیزه کردن سایر فرایندها و نظارت بر آن‌ها را شامل می‌شود. مزیت‌های نرم‌افزار پخش مویرگی در نگاه نخست تغییر فرآیندهای سنتی و دستی با فرآیندهای نرم‌افزاری و مکانیزه است. اما مکانیزه شدن فرآیندها و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای ثبت و گزارش‌گیری با بهره‌گیری از این نرم‌افزار کارکردهای بیشتری یافته است.

مزایای فروش و پخش مویرگی در مدیریت سبز

• جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر از بازار

• بیشتر شدن پوشش بازار

• ارتباطات گسترده‌تر با مشتریان

• کاهش ریسک از دست‌ ‌دادن مشتری‌

• سوختی پول کاهش می‌یابد

• بالا رفتن قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها

• احتمال شکل‌گیری رقبای جدیدکاهش می‌یابد

• امکان زیر فروشی کاهش پیدا می‌کند

• جریان دائم نقدینگی

• تفویض اختیار بیشتر به شعبه‌ها

• نظارت بر اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در شبکه تأمین

• کنترل و مدیریت فرآیند لجستیک

• مدیریت روابط داخلی شرکت‌ها و گردش پویای اطلاعات

رشد روزافزون شركت‌های پخش و افزایش رقابت، هزینه‌های سربار توزیع و مشكلات سیستمی باعث شده تا شركت‌های توزیع و پخش مویرگی به دنبال اصلاح فرآیندهای داخلی باشند. با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت توزیع فیزیکی کالاها می‌توان گفت یک شبکه توزیع مویرگی در صورتی کامل خواهد شد که در کنار یک سیستم CRM پویا شکل‌گرفته و حیات یابد.

بکارگیری CRM یا نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری، فرآیند پاسخ‌گویی به نیاز‌ها و درخواست‌های مشتریان و روابط با خریداران، تأمین‌کنندگان و همکاران سازمانی را به بهترین شکل مدیریت می‌کند.

تأمین‌کنندگان نقش موثری در تأمین نیاز مشتری و بهبود کیفیت محصولات دارند چراکه مواد اولیه توسط توزیع‌کنندگان تأمین می‌شوند و آنها هستند که کیفیت کالاها را تضمین می‌کنند. بنابراین تولیدکنندگان برای برقراری ارتباطی موثر و مستحکم با تأمین‌کننده، به ابزارهایی مانند CRM نیاز دارند. 

علاوه بر CRM به‌کارگیری ERP نیز در ساختار شرکت‌ها زمینه‌ساز تحقق زنجیره تامین سبز است. ERP از سه حرف ابتدایی کلمات Enterprise – سازمان، Resource – منابع و Planning – برنامه‌ریزی تشکیل‌شده و به معنای برنامه‌ریزی منابع سازمانی است. هدف این برنامه جمع‌آوری تمامی داده‌ها و فرایندهای سازمان در یک سیستم جهت بهبود عملکرد سازمان است. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت ERP سامانه‌ای یکپارچه با اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معین است.

کارکردهای سیستم‌های ERP

از کارکردهای سیستم‌های ERP در زنجیره تامین سبز می‌توان به ثبت سفارش‌ها و پردازش آن‌ها، کنترل انبار موجودی کالا، اندازه‌گیری عملکرد، نظارت بر حمل‌ونقل، پرداخت‌ها و ذخیره‌سازی محصولات اشاره کرد. معماری و ساختار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان به‌گونه‌ای است که یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سطح سازمان را فراهم کرده و جریان روان اطلاعات بین بخش‌های مختلف سازمان را ایجاد می‌کند.

رقابتی شدن محیط کسب‌وکار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون‌سازمانی و بین سازمانی در محیط زنجیره تامین و تحول گسترده در حوزه فناوری سیستم‌های اطلاعاتی عوامل اصلی شکل‌گیری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان هستند.

بدیهی است که امروزه طراحی زنجیره تامین سبز به یک شایستگی محوری تبدیل شده است. سیستمها و نرم‌افزارهای مختلف فروش، پخش مویرگی و برنامه‌ریزی منابع سازمانی و …جزء جدایی‌ناپذیر از مدیریت زنجیره تامین (SCM) هستند. به همین دلیل است که مدیران سازمان‌ها باید درباره چگونگی بکارگیری منابع و سرمایه‌گذاری‌های خود در ایجاد زنجیره تامین سبز تصمیم بگیرند.

برنامه ریزی فروش مویرگی چگونه انجام می‌شود؟

برنامه ریزی فروش مویرگی چگونه انجام می‌شود؟

تاریخ انتشار: 12 دی 1400 نویسنده: نگار مطلبی

مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی فروش مویرگی می‌تواند برای سازمان‌ها و شرکت‌های پخش مزیت رقابتی ایجاد کند. فهم اهمیت و قدرت کارکرد این دو عنصر، تصمیم‌گیری‌های کارآمد و درست در تمامی سطوح سازمان برای رسیدن به اهداف غایی سازمان‌ها را ضروری و قابل انجام می‌کند.

به همین دلیل سازمان‌های اقتصادی بزرگ و هوشمند با استفاده از برنامه‌‌ریزی‌های کلان و بهره‌مندی از ابزارهای به‌روز تکنولوژی محور تلاش می‌کنند تا به کارکرد خاص و استراتژیک این حوزه‌ها دست پیدا کنند.

استراتژی فروش و توزیع و مدیریت پخش مویرگی محصولات بنا بر تعاریف عام، الگویی برای تصمیم‌گیری و اجرا در سازمان‌ها هستند. مدیران پخش که منابع مختلفی از جمله بودجه، نیروی انسانی و.. را به خدمت می‌گیرند تا به اهداف غایی سازمان دست یابند. در این مقاله از ضرورت برنامه ریزی فروش و پخش مویرگی با محور بازار کالاهای پرمصرف و دارای تاریخ انقضای سریع (کالاهای تند مصرف) خواهیم گفت. این حوزه جذابیت بی‌نظیری برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دارد و رقابت شدیدی بر آن حاکم است.

گام‌به‌گام با برنامه ریزی فروش و پخش مویرگی

پیش از همه لازم است بدانیم مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در حوزه فروش، تعیین اهداف و مدل‌های فروش است. انتخاب کانال‌های فروش، طراحی سیستم‌های نظارت، کنترل و جبران خدمات فروش بخش دوم مدیریت پخش مویرگی است. تدوین برنامه مدیریت فروش شامل ایجاد ساختار و سازمان‌دهی نیروی فروش، تعیین اهداف و سهمیه‌های فروش و… می‌شود.

تعیین اهداف در برنامه ریزی فروش

فراموش نکنید بعد از تدوین استراتژی فروش و تعیین اهداف و ساختار به یک برنامه مدون با محور تحلیل داده‌های فروش نیازمندید. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات در برنامه ریزی فروش، امری ضروری و حیاتی برای همه سازمان‌هاست تا بتوانند ظرفیت فروش خود را به بالاترین سطح برسانند. برآورد دقیق نیازهای مشتری و پاسخگویی به آنها، در نتیجه این تحلیل دیتا حاصل می‌شود. موئلفه‌ای که با ایجاد سرعت و کیفیت ارائه خدمات، موقعیت برتر را در بازار رقابتی برای شرکت‌ها فراهم می‌کند.

تحلیل داده‌های سازمان فروش مویرگی

با استفاده از تحلیل داده‌ها و اطلاعات سازمان‌ فروش، می‌توان به دیدگاهی ارزشمند درباره وضعیت فروش، هزینه‌ها و نقاط ضروری و حیاتی برای بهبود و ارتقاء دست پیدا کرد. بنا بر همین داد‌ه‌ها و نتایج آن‌هاست که مدیران می‌فهمند در کجا و با چه محصولی فروشی بهتر و بیشتر تا حتی کمتر داشته‌اند. این نتایج کمک می‌‌کنند تا مدیران فروش درباره بخش‌ها و مناطق فروش برخی از محصولات تجدیدنظر کنند. گاهی هم اطلاعات کمک می‌کند با حذف برخی از آن‌ها به کاهش هزینه‌های سازمانی کمک کنند.

تغییر مداوم و بروزرسانی برنامه‌ریزی فروش

در یک بازار رقابتی و سرزنده، رقبای شما هم احتمالاً به ابزارهای و نرم‌افزارهای آنالیز داده مجهز هستند. پس بهتر است هر لحظه برای تغییر شرایط در همه سطوح بازاریابی، ثبت سفارش و… آماده ‌باشید. در چنین بازار پویایی، برنامه ریزی مدون می‌تواند تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و اطلاعات را به مزیت رقابتی شما تبدیل کند. نرم افزار پخش مویرگی ضمن فراهم کردن اطلاعات لازم، امکان پیش‌بینی بازار و رسیدگی فوری به تقاضا‌های جدید را برایتان فراهم می‌کند.

بررسی و تحلیل روش‌های برنامه‌ریزی‌های مدون در مورد فروش موفق و کارآمد، بسیار اهمیت دارد. بنابراین فراموش نکنید یک برنامه ریزی فروش و پخش مویرگی با جزییات همه‌جانبه، در شما اعتمادبه‌نفس، تمرکز و تلاش بیشتر را برای دستیابی به اهدافتان ایجاد می‌کند.

نکاتی درباره برنامه‌ریزی پخش و توزیع مویرگی

برای برنامه‌ریزی پخش و توزیع مویرگی در گام اول باید بدانید کدام‌یک از روش‌های توزیع محصولات به‌طور مؤثر و بهینه برای مشتریان در جریان است. این روش‌های توزیع در دسته‌بندی کلان به چندین روش متنوع توزیع، تقسیم می‌شوند.

توزیع مستقیم

 همان‌طور که از نام توزیع مستقیم برمی‌آید در این روش، تولیدکننده کالا، محصول تولیدی خود را مستقیماً به دست کاربران نهایی می‌رساند. این استراتژی از طریق طراحی سایت و فروش آنلاین و عرضه محصولات در فروشگاه‌های اختصاصی شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی و ارسال مرسوله از طریق شرکت پست ممکن است. اینکه نرم‌افزار پخش مویرگی چیست و چه اهمیتی دارد؟ در مدیریت مکانیزه پخش در پلتفرم‌های آنلاین و لزوم مدیریت منابع خود را بیشتر از همیشه نشان می‌دهد.

توزیع غیرمستقیم

 در توزیع غیرمستقیم همیشه پای «واسطه‌ها» در میان است. در این روش توزیع واسطه‌های مختلفی با فرآیندهای متعددی کمک می‌کنند تا تولیدکنندگان محصولات خود را به مشتری برسانند.

حلقه‌های زنجیره تأمین در برنامه ریزی فروش مویرگی و مدیریت پخش مویرگی
حلقه‌های زنجیره تأمین در برنامه ریزی فروش مویرگی و مدیریت پخش مویرگی

توزیع فشرده

 در روش توزیع فشرده، کالاها و محصولات به تعداد زیاد و در مکان‌های متعددی ازجمله مکان‌های خرده‌فروشی از پمپ‌بنزین‌ها تا فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها و دکه‌ها در دسترس مشتریان قرار می‌گیرند.

توزیع انحصاری

 این روش توزیع معمولاً در برخی از کارخانه‌های بزرگ تولیدی رونق دارد به‌طوری‌که با یک شرکت خرده‌فروش معامله می‌کنند تا محصولات و کالاهای آن‌ها را فقط از طریق ویترینی خاص و یا فروشگاه‌هایی مشخص بفروشند.

توزیع انتخابی

توزیع انتخابی روشی مابین توزیع فشرده و انحصاری است. با استفاده از این استراتژی، محصولات در بیش از یک مکان توزیع می‌شوند. حال که با روش‌های توزیع آشنا شدید بهتر است کانال‌های توزیع سازمان خودتان را شناسایی کنید. کانال‌های توزیع شامل فرآیندی است که به معامله بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده منجر می‌شود. در این فرآیند، توزیع‌کننده‌ها شرکت‌هایی هستند که محصولات تولیدی را به مراکز فروش و مشتری‌ها می‌رسانند.

حلقه‌های زنجیره تأمین در برنامه ریزی فروش مویرگی

در پایان به یاد داشته باشید که امروزه در رقابت‌های جهانی، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتری تولید و فراهم کرد. تقاضاهای متنوع برای کیفیت بیشتر و سرعت تحویل، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشتند. در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به تنهایی همه کارها را انجام دهند.

در بازار رقابتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی ضمن توجه به سازمان و منابع داخلی، بهره‌گیری از توانمندی‌های خارج از سازمان خود (شرکت‌های پیمانکاری توزیه و پخش) را نیز ضروری می‌دانند. چراکه این امر موجب دستیابی به مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می‌شود.

یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین در فروش مویرگی، بخش تدارکات و انبارداری است. بهره‌گیری از استراتژی‌های توزیع غیرمستقیم استفاده به این بستگی دارد که در سایر حوزه‌ها مانند انبارداری و نگهداری کالا، تدارکات، حمل‌و‌نقل، نیروی انسانی و سیستم‌ مدیریت انبار و.. سرمایه‌گذاری کنید. این موضوع به‌قدری حیاتی است که تولید‌کننده باید پیش از تعیین بازار هدف و مراکز فروش ابتدا به انتخاب شیوه توزیع فکر کند.


انتخاب نرم افزار پخش مویرگی چگونه است

انتخاب نرم‌افزار پخش مویرگی مناسب چگونه است؟

تاریخ انتشار: 07 دی 1400 نویسنده: نگار مطلبی

انتخاب نرم‌افزار پخش مویرگی از موضوعات مهم در صنایعی است که با حوزه پخش و مسایل چرخه توزیع کار می‌کنند. با بهره‌بردن از ابزارها و نرم‌افزارهای مبتنی بر فناوری موفقیت در حوزه پخش و ایجاد بازارهای هدف تضمین خواهد شد.

استفاده از نرم افزار فروش و پخش مویرگی مبتنی بر نرم‌افزارهای کاربردی دارای مزیتی برتر در صنعت پخش است. این سیستم شرکت‌های بهره‌بردار را در موقعیتی ممتاز نسبت به رقبا قرار می‌دهد.

کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد راهکار موثر فروش و پخش مویرگی را یک مزیت برتر می‌دانند. زیرا این سیستم اگر بتواند از بهترین نرم‌افزارها و ابزارهای فناورانه استفاده کند، قادر است پیشی گرفتن از رقبا در حوزه سرعت توزیع و پخش کالاو دقت انجام کارها را میسر کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی

بخش مهمی از موفقیت نرم افزار فروش پخش مویرگی به کیفیت توزیع و تحویل کالاها بازاریابی و فروش و شناسایی بـازار و معرفی محصول و رساندن آن‌ها به دست مشتری مرتبط است. به همین دلیل شما به‌عنوان شرکتی که در آستانه انتخاب یک نرم‌افزار مویرگی هستید باید نسبت به جزییات این نکات آگاهی کافی داشته باشید.

فروش و پخش مویرگی چیست؟

فروش و پخش مویرگی روشی از بازاریابی و فروش اطلاق می‌شود که از طریق یک شبکه گسترده و پیوسته که دارای ساختاری کلی و یکدست‌است روی می‌دهد. این نوع از فروش کالاها هم از طریق دفتر مرکزی و یا نمایندگی‌های فروش انجام می‌شود.

در این مدل هـم در شعب مستقل و یــا غیرمستقل به‌صورت هم‌زمـان و در راستـای استراتژی‌های دفتـر مرکـزی عملیات فروش پیگیری می‌شود. این عملیات بـه‌صورت گسترده و هم‌زمـان در سطح شهرها، استان‌ها و یا مناطق سرتاسری در کشور دنبال می‌شود.

در سیستم فروش و پخش مویرگی چه می‌گذرد؟

با کاربری سیستم فروش و پخش مویرگی، دفتر مرکزی با دریافت گزارش‌های آنلاین و آفلاین بر میزان و کیفیت فروش شعب و نمایندگی‌های خود نظارت می‌کند. در روش فروش و پخش مویرگی با شبکه گسترده‌ای از کانال‌های توزیع مواجهیم که کالاهای فروخته‌شده را در یک ساختار منظم و شبکه‌ای به دست مشتری می‌رسانند.

تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات با طراحی این شبکه پخش و تحویل محصولات خود را به فعالان و کانال‌ها مختلف توزیع واگذار می‌کنند. به همین دلیل است که در زمان انتخاب کانال‌های توزیع مویرگی بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری‌شده در بخش فروش و آگاهی از وضعیت بازار ضروری است.

https://mabna.net/نرمافزار-پخش-مواد-غذایی-چیست/

در انتخاب نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی به چه نکاتی توجه کنیم؟

کاربری آسان با بیشترین کارکرد

فراموش نکنید اولین گام برای انتخاب نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی، دقت و حساسیت نسبت به محیط کاربری ساده‌ و راحت آن در کنار بیشترین قابلیت‌ها و امکانات است. به‌طوری‌که هر کاربری با هر درجه از اطلاعات و دانش فنی و نرم‌افزاری بتواند به‌سادگی از بیشترین امکانات نرم‌افزاری برای انجام وظایفش استفاده کند.

مزیت کار با یک نرم‌افزار بومی‌سازی شده پخش مویرگی

 بی‌شک نرم‌افزارهای بومی‌سازی شده به دلیل توجه به شرایط و اقتضائات کسب‌وکارهای داخلی و محصولات و کالاهای ایرانی و تناسب آن با سلیقه مشتری‌ها بهترین گزینه برای کسب‌وکارهای ایرانی هستند. همچنین درنظرگرفتن همه جزییات از جمله پراکندگی مناطق جغرافیایی و طراحی و تولید نرم‌افزار مطابق فرآیندهای بومی مزیت دیگر این سیستم‌ها است.

انتخاب نرم‌افزار پخش مویرگی همراستا با اهداف زنجیره تأمین

نرم‌افزارهای فروش پخش مویرگی باید در خدمت زنجیره تأمین باشند. آنها باید بتوانند تمامی فرآیندهای مربوط به زنجیزه تامین را مدیریت کند. این زنجیره تمامی فعالیت‌های داخلی و بیرونی یک ساختار برای سازمان‌دهی و مدیریت‌ فرآیندهای پس از تولید یک کالا از زمان انبار کردن آن تا رساندنش به دست مشتری را شامل می‌شود. هدف از طراحی زنجیره تأمین همواره کاهش هزینه‌‌ها و افزایش سرعت کار‌هاست. بنابراین نرم‌افزاری که بتواند این فرآیندها را بهینه و پویا کند گزینه خوبی برای بهره‌برداری است.

ساماندهی امور مالی و مدیریت حوزه حسابداری

سیستم‌های فروش و پخش مویرگی علاوه بر پوشش زنجیره تأمین باید فرآیندهای مالی و حسابداری این زنجیره را از زمان صدور پیش‌فاکتور تا دریافت رسید نهایی و صدور و ثبت‌ اسناد آن‌ها را نیز به‌طور کامل، مدیریت و اجرا کند.

امکان یکپارچگی داده‌ها و اتصال به سایر نرم‌افزارها

در انتخاب نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی دقت کنید که قابلیت اتصال به سایر نرم‌افزارها در طراحی نرم‌افزار وجود داشته باشد. چراکه عملکرد جزیره‌ای و انفرادی این نرم‌افزار بدون بهره‌گیری از داده‌ها و اطلاعات سایر بخش‌ها فقط صرف هزینه گزافی را به دنبال دارد که بی‌نتیجه است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بهترین نرم‌افزار پخش مویرگی و توزیع کالا، یکپارچگی و ارتباط آن با سایر بخش‌های سازمان و نرم‌افزارهای آن‌ها ازجمله بخش‌های حسابداری انبار و پشتیبانی خریدوفروش و بازاریابی است.

قابلیت استفاده از نرم‌افزار به دو صورت آنلاین و آفلاین

افزایش کاربران

بسیاری از سازمان‌ها همواره برای افزایش نیروی انسانی خود و توسعه کسب‌وکارشان برنامه دارند. افزایش تعداد کاربران و ایجاد تغییرات در دسترسی آن‌ها از دیگر نکاتی است که در انتخاب بهترین نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی باید به آن توجه کنید.

معمولاً برای دسترسی به این امکان اغلب ارائه‌دهندگان نرم‌افزار در ازای تعریف هر تعداد کاربر مبلغی را به قرارداد اضافه می‌کنند. اگر شرکت شما در حال گسترش است و احتمال می‌دهید باید بر تعداد کارکنان خود بیفزایید پس به این نکته توجه کنید.

پشتیبانی شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار

 نقطه قوت و مزیت رقابتی بازیگران حوزه تولید و طراحی نر‌م‌افزار را علاوه بر کارایی محصول باید در بخش پشتیبانی آن‌ها جستجو کرد. برخی از شرکت‌هادر حوزه ارائه خدمات پشتیبانی چندان خوش‌نام نیستند.

ممکن است در هرزمانی برای دریافت خدمات پشتیبانی به شرکت پیمانکار خود نیاز پیدا کنید تا در رفع نواقص و اختلالات نرم‌افزاری همراهتان باشد. پس نرم‌افزاری را انتخاب کنید که بهترین خدمات پشتیبانی را در اختیارتان قرار می‌دهد.

اصطلاحات فروش و پخش مویرگی را بهتر بشناسید

تاریخ انتشار: 03 دی 1400 نویسنده: نگار مطلبی

فرآیند فروش و پخش مویرگی مجموعه‌ای از فرآیندهای به‌هم‌پیوسته است که در آن تولیدکننده‌ها، محصول نهایی خود را با حذف واسطه‌ها به دست متقاضیان و مشتریان می‌رسانند.در این فرایند به‌ظاهر ساده افراد مختلفی با مجموعه‌ای از وظایف و عملکردها حضور دارند که همگی در کنار هم ساختار یک شرکت فروش و پخش مویرگی را تشکیل می‌دهند. در این مقاله مهم‌ترین بخش‌های یک شرکت فروش و پخش مویرگی را معرفی و با وظایف هریک از آن‌ها آشنا می‌شویم.

شرکت‌های پخش مویرگی در تقسیم‌بندی ساختاری

شرکت پخش مستقل:

یک شرکت فروش و پخش مویرگی مستقل، هم‌زمان با چندین برند کار می‌کند و فعالیت اصلی آن‌ توزیع کالاهای چندین شرکت فعال است.

شرکت فروش پخش مویرگی غیرمستقل:

شرکت‌های پخش مویرگی غیرمستقل، به‌طور اختصاصی و در زیرمجموعه یک هلدینگ یا شرکت‌ بزرگ تولیدی، فعالند. این شرکت‌ها صرفاً توزیع محصولات تولیدی شرکت مادر را بر عهده دارند. شرکت‌های فروش و پخش مویرگی همچنین از نظر اندازه نیز به شرکت‌های کوچک محلی، متوسط و پخش سراسری تقسیم می‌شوند.

سمت‌های سازمانی در شرکت‌های پخش مویرگی

ویزیتور و بازاریاب

ویزیتور زیر نظر واحد فروش و بازاریاب زیر نظر واحد بازاریابی شرکت کار می‌کنند. این دو در عملکرد کاملاً باهم متفاوت‌اند. فردی که ویزیتور را دارد، سفارش‌ها را دریافت می‌کند و در امر بازاریابی و انجام برنامه‌ها و استراتژی‌های فروش ایفای نقش نمی‌کند. عمده توان و تلاش او صرف ارتقای عدد فروش شرکت می‌شود. در مقابل او بازاریاب قرار دارد که زیر نظر واحد بازاریابی و دقیقاً در جهت انجام طرح‌های تبلیغاتی بررسی وضعیت بازار و ارائه تحلیل دقیق از آن و همچنین ارزیابی وضعیت سایر رقبا در بازار گام برمی‌دارد.

سوپروایزر

ویزیتوری که ارائه آموزش اولیه تعدادی از ویزیتورهای جدید شرکت را بر عهده دارد سوپروایزر می‌نامند. او آماده‌سازی نیروهای تازه‌نفس شرکت و ارتباط بین آن‌ها و سرپرست فروش را مدیریت و کنترل می‌کند. او موظف به آموزش برخی از سرفصل‌های فروش اعم از چگونگی ارتباط‌گیری با مشتری و استفاده از زبان گفتاری درست و رعایت اصول اولیه ارتباط عمومی به ویزیتورهای جدید است. معمولاً سوپروایزر مبلغی بابت حق مسئولیت یا پورسانتی از فروش نیروهای تحت نظرش را از شرکت دریافت می‌کند.

 سرپرست فروش

سرپرست فروش، صرفاً وظیفه سرپرستی تیم‌های کاری تحت نظر خودش را به عهده دارد و به مناطق عملیاتی فروش مستقیماً سرویس نمی‌دهد. منطقه‌بندی و مسیر بندی مشتریان، تقسیم مناسب آن‌ها بین ویزیتورها، بودجه‌بندی برای هر منطقه و ارزیابی روزانه نیروها و مقایسه عملکرد آن‌ها با بودجه تخصیص‌ یافته از وظایف سرپرست فروش است. او موظف به کنترل عملکرد نیروهای زیرمجموعه خودش و جلوگیری از انحراف در روند کاری و فرآیندهای فروش و پخش است.

سرپرست منطقه

در شرکت‌های بزرگ پخش و توزیع «سرپرست منطقه» مسئولیت کنترل و مدیریت چندین منطقه جغرافیایی را بر عهده دارد. او اختیار عمل بیشتری نسبت به رده‌های پایینی شرکت دارد و در صورت صلاحدید، امکان تغییر سرپرست‌های فروش را داراست. سرپرست منطقه به دلیل گستردگی حوزه فعالیتش در چند منطقه جغرافیایی می‌تواند بهترین تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها را از وضعیت بازار به مدیران بالادست خود و واحدهای فروش و بازاریابی ارائه کند.

راننده (توزیع‌کننده)

وظیفه دریافت بار از انبار و تحویل به مشتری و تسویه بار دریافتی با واحد حسابداری را بر عهده دارد. کار راننده، به‌هیچ‌وجه رانندگی و پیدا کردن بهترین مسیر رسیدن به مقصد نیست چراکه او در قبال سایر مسئولیت‌های توزیع و پخش مثل جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، تصادف، خرابی خودرو و نظافت و چیدمان مناسب کالا و.. پاسخ‌گوست.

 سرپرست توزیع

سرپرست توزیع نیز وظیفه سرپرستی و هدایت تیم‌های توزیع را بر عهده دارد. ارتباط هماهنگ با واحد فروش و انبار با هدف تنظیم بهترین مسیرها برای تحویل ایمن سفارش‌ها، اعلام کسری کالاها و چگونگی زمان‌بندی عملیات توزیع و ایجاد تعادل در مناطق توزیع و همچنین کنترل اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و ارائه گزارش‌های موردنیاز مدیران از مهم‌ترین وظایف یک سرپرست توزیع است.

تحصیل‌دار

با حجیم شدن میزان مطالبات شرکت‌ها استخدام تحصیل‌داری که زیر نظر واحد حسابداری فعالیت کند، ضروری است. او برگه‌های مطالبات را جمع‌آوری می‌کند آن‌ها را همراه با وجوه نقد و چک‌های دریافتی به حسابداری تحویل می‌دهد.

انواع روش‌های پخش مویرگی

فروش گرم

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در صنعت پخش به نحوه ویزیت و ارسال کالا به خریدار بر می‌گردد. درصورتی‌که هم‌زمان با ویزیت خرده‌فروش، کالا به او تحویل داده شود، شیوه «فروش گرم» رخ‌داده است.

فروش سرد

درصورتی‌که بعد از فرایند ویزیت و دریافت سفارش حداقل بعد از گذشت یک روز، کالا تحویل داده شود عملیات فروش به شیوه «فروش سرد» انجام‌ شده است. برای کالاهای تند مصرفی که تاریخ انقضای کوتاه و یا حجم کمی دارند مثل لبنیات، آب‌معدنی، دوغ و.. فروش گرم استفاده می‌شود.

انواع عملیات در فرآیند فروش و پخش مویرگی

منطقه بندی

در منطقه‌بندی، مشتری‌ها را بر اساس ویژگی‌های مشترکی به‌ویژه مناطق جغرافیایی دسته‌بندی می‌کنند. مهم‌ترین مزیت منطقه‌بندی را می‌توان ایجاد نظم در فرایند ویزیت و توزیع کالا به چندین مشتری در یک منطقه دانست. در این فرایند، مشتریان بر اساس شهر و سپس در مناطق مختلف که عموماً برگرفته از مناطق شهرداری هستند در مسیرهای مختلف دسته‌بندی می‌شوند.

 رصد لیست تسویه

در لیست تسویه، جزئیات عملیات توزیع به‌طور منظم در ستون‌های مشخصی تحت عنوان مبلغ سفارش، نقد دریافتی، مبلغ چک، شماره و تاریخ چک، مبلغ تخفیف، مبلغ مرجوعی و شماره قبض مرجوعی و توضیحات ثبت می‌شوند.

این لیست به‌عنوان سند تسویه بار تحویلی به هر راننده (توزیع‌کننده) است و باید در واحد خزانه‌داری شرکت پخش دقیقاً کنترل شود تا در صورت تساوی جمع ستون مبلغ سفارش با بقیه ستون‌ها، مجوز صدور حواله بعدی برای توزیع‌کننده، صادر شود.

وصول مطالبات (معوقه)

در زمانی که کالا تحویل مشتری می‌شود و مشتری پرداخت وجه آن را به تعویق می‌اندازد با مطالبات و یا معوقات مواجهیم. داشتن فهرستی از مشتریان بدهکار به تفکیک و پیگیری مرتب آن به بهبود چرخه عملیات فروش و توزیع کمک می‌کند.

 سنجش کارایی

شاخص «کارایی» از تقسیم عملکرد واقعی بر برنامه از پیش تعیین‌شده (بودجه عملیاتی) به دست می‌آید که یکی از شاخص‌های ارزیابی کارکنان فروش است. این ارزیابی در سطوح مختلفی از قبیل ریال، مقدار، وزن و .. به دست می‌آید. این شاخص در محاسبه و اختصاص پاداش به کارکنان نیز لحاظ می‌شود.

مطالب مرتبط