اینفوگرافیک ترندهای فناوری جدید در صنعت فروش و پخش مویرگی

اینفوگرافیک ترند فناوری جدید در صنعت پخش و فروش مویرگی

تاریخ انتشار: 16 مرداد 1400 نویسنده: مدیریت سایت

توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرآیندهای لجستیک و زنجیره تامین را تغییر داده است. بیش از 91 درصد از کارخانجات تولیدی و 90 درصد از شرکت های پخش از سیستم ها و نرم افزارهای ERP استفاده می کنند. بیشتر این شرکت های پخش مویرگی در عملیات اجرایی خود منافع سیستم هایی مانند نرم افزار ERP، نرم افزار هوش تجاری، سیستم مدیریت فرآیند، سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و انواع نرم افزار پخش و فروش مویرگی را تجربه کرده اند و فعالانه به دنبال توسعه فناوری هایی هستند که عملیات توزیع و فرآیندهای زنجیره تامین را تسهیل و بهینه کند.

آمار زیر براساس گزارش سال 2017 شرکت Macola درباره روند فناوری های حوزه پخش تهیه شده است.