با کوک لوک چهار چشم دارید

کوک لوک

نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیریتی

درخواست مشاوره

شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار(مبنا) در راستای اهداف سازمانی خود، برای اثر بخشی هر چه بهتر در صنایع و مدیریت کسب و کار‌ها، با تکیه بر دانش ایجاد شده در بیش از دو دهه فعالیت حرفه‌ای خود، اقدام به تولید محصول نرم افزاری هوش تجاری با نام کوک لوک نموده است؛ که برپایه جمع آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات آن کار می‌کند و داشبورد مدیریتی با شاخص های کلیدی عملکردی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

هوش تجاری مجموعه ای از توانایی‌ها تکنولوژی‌ها، ابزارها و راهکار‌هایی است، که به درک بهتر مدیران ازشرایط کسب و کار کمک می‌کند. در واقع، هوش تجاری فرایندی است که داده‌ها را به اطلاعات تبدیل میکند و در نهایت اطلاعات را به آگاهی و تحلیل مبدل می‌سازد. با داشتن آگاهی از اطلاعات پردارش شده، می‌توان تشخیص داد که چرخه کار در مجموعه مدیریتی چگونه است و چه تدابیری را برای بهبود یا ارتقا فعالیت‌ها باید در نظر گرفت.

برخی از ویژگی‌های این نرم‌افزار به شرح ذیل می‌باشد:

طبقه بندی و یکپارچه سازی اطلاعات پراکنده درون سازمان

سهولت دسترسی درهر مکان و زمان

کمک به تصمیم گیری‌های درست مدیریتی

نرم افزار هوش تجاری و داشبورد مدیریتی

شاخص مدیریت فروش

شاخص مدیریت کالا

شاخص مدیریت انبار

شاخص مدیریت مشتری

شاخص مدیریت تامین

شاخص مدیریت ویزیتور

شاخص مدیریت کانال

شاخص مدیریت کالای تاریخ نزدیک

شاخص مدیریت مالی