آدرس شعبه زاگرس:

ملایر، سامن ، خیابان امام خمینی، روبروی مخابرات

شماره تماس:                                                                 آدرس ایمیل:

۳۵۴۵ ۴۲ ۰۸۱-۳۲                                                     info@mabna.net

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، یوسف آباد، کوچه دهم (غربی)، بین خیابان بیستون و خیابان چهلستون، پلاک ۴۳

شماره تماس:                                                                 آدرس ایمیل:

۳۰۲ ۰۲۱-۴۳                                                              info@mabna.net

۰۲۱-۹۱۰۷۰۹۷۹   پشتیبانی مبنا

روزهای کاری:

شنبه تا چهارشنبه          ۸ تا ۱۸

پنج شنبه                       ۸ تا ۱۳

فرم تماس با شرکت