مشارکت در توسعه نرم‌افزار شرکت مبنا

شرکت مبنا علاوه بر ارایه API ها که در جهت توسعه‌های جانبی به شرکت‌های مشتری کمک می‌کند نسبت به ارائه یک راه حل جدید با عنوان مشارکت در توسعه اقدام کرده است. در این راه حل تیم نرم‌افزاری شرکت مشتری می‌تواند پس از تعریف نیاز در تیم محصول و توسعه مبنا، نرم‌افزار خود را از طریق درگاه‌های امن توسعه دهد.

این خدمات نیازمندی مشتریان را به توسعه امکانات و فرآیندهای خاص منظوره پوشش می‌دهد و بستری فراهم می‌کند تا بدون مشکلات ناشی از نرم‌افزارهای جزیره‌ای، ابزارهای نرم‌افزاری مورد نظر خود را طراحی و پیاده‌سازی نماید.

مزایای مشارکت در توسعه نرم‌افزار شرکت مبنا

شرکت‌های تولیدی، خدماتی یا بازرگانی در صنایع مختلف، فرآیندهای عمومی مشخصی دارند که اغلب نرم‌افزارهای ERP با پیاده‌سازی آن فرآیندها، نیاز مشتریان را پوشش می‌دهند. ولی هر صنعت و هر کسب‌وکاری نیازهای خاص منظوره خود را دارد که در نرم‌افزار ERP پیش‌بینی نشده است. توسعه نرم‌افزاری در قالب خدمات مشارکت در توسعه، امکانی برای طراحی و توسعه نرم‌افزارهای جانبی یکپارچه برای مشتریان فراهم می‌کند.

چالش‌های شرکت‌ها برای توسعه نرم‌افزار

توسعه نرم‌افزار جداگانه در تیم‌های تخصصی شرکت‌ها مشکلات زیر را خواهد داشت:

  • غیریکپارچه بودن زیرسیستم تولید شده با نرم‌افزار ERP
  • عدم بروزرسانی و امکان از بین رفتن زیرسیستم با بروزرسانی ERP
  • کیفیت پایین کدها و عدم نظارت به دلیل عدم تخصص نیروی انسانی
  • وابستگی به نیروی انسانی داخلی

ارزش‌های مشارکت در توسعه نرم‌افزار

شرکت‌های تولیدی، خدماتی یا بازرگانی در صنایع مختلف، فرآیندهای عمومی مشخصی دارند که اغلب نرم‌افزارهای ERP با پیاده‌سازی آن فرآیندها، نیاز مشتریان را پوشش می‌دهند. ولی هر صنعت و هر کسب‌وکاری نیازهای خاص منظوره خود را دارد که در نرم‌افزار ERP پیش‌بینی نشده است. توسعه نرم‌افزاری در قالب خدمات مشارکت در توسعه، امکانی برای طراحی و توسعه نرم‌افزارهای جانبی یکپارچه برای مشتریان فراهم می‌کند.

توسعه محصول مراحل زیر را طی می‌نماید

تحلیل نیاز و عمومی‌سازی

طــــراحــی

طراحی رابط کاربری پیشنهادی

شرکت در جلسات Daily

توسعه محصول

شرکت در جلسات Planning

کنترل کد

تست

انتشار نسخه

کنترل کیفی