خدمات استقرار در شرکت مبنا

تغییر در زیرساخت‌‌های نرم‌افزاری، چالش‌های زیادی در سطح سازمان یا شرکت به دنبال دارد. بسته به ضریب نفوذ نرم‌افزار در میان کارکنان و مشتریان، مجموعه‌ای که یک سیستم نرم‌افزاری جدید را پیاده‌سازی می‌کند با مشکلات گسترده‌ای جهت ترویج فرهنگ استفاده از آن مواجه می‌شود. برنامه‌ریزی دقیق و حضور مستمر کارشناسان مبنا در فرآیند استقرار نرم‌افزارهای مبنا، تلاشی است برای مدیریت تغییر به نحوی که حداکثر رضایت‌مندی در سازمان‌ها و شرکت‌های مشتری حاصل شود.

مبنا توجه ویژه‌ای به نحوه راه‌اندازی از نظر زمان‌بندی پروژه، کیفیت عملکرد تیم استقرار و پیاده‌سازی، آموزش کاربران، تبدیل اطلاعات پایه از نرم‌افزار قبلی و بهره‌برداری آسان و بهینه از نرم‌افزار دارد. از سوی دیگر تمرکز و توجه کافی توسط مشتری و همراهی کارشناسان شرکت کارفرما از مهمترین نیازهای ما در جهت پیشبرد یک استقرار موفق است. با انجام موفق فرآیند استقرار، کارایی و اثربخشی یک نرم‌افزار محقق خواهد شد.

مراحل استقرار نرم‌افزارهای مبنا

فاز اول استقرار

 • نصب

  آماده‌سازی سرور و مقدمات انجام کار در این مرحله صورت می‌گیرد. تعیین و کنترل حداقل‌های سخت‌افزاری مورد نیاز و سایر الزامات توسط شرکت مبنت انجام شده و صورت جلسه نصب به تایید طرفین می‌رسد. کنترل فایل‌های پشتیبان پس از نصب به عهده مشتری بوده و باید در محل امن نگهداری شود.

 • تعیین تیم پروژه

  معرفی تیم پروژه توسط مدیر واحد استقرار در این مرحله صورت می‌گیرد. تیم پروژه به صورت مکتوب به نماینده مشتری معرفی می‌شود.

 • شناخت

  آشنایی با روال‌ها، الزامات، گلوگاه‌ها، تعیین نقاط ریسک و آماده‌سازی سازمان مشتری در فرایند شناخت انجام می‌شود. این فرایند بسته به نوع صنعت ممکن است از یک جلسه تا چند جلسه نیازمند زمان باشد. یکی از اقدامات بسیار مهم جلسات شناخت تصویب کدینگ مالی است که معمولا توسط مدیر مالی مشتری و نماینده شرکت حامی صورت می‌گیرد.

 • ارایه زمانبندی (گانت چارت)

  براساس جلسه شناخت، کارشناس پروژه نسبت به ارایه یک جدول زمانبندی شده اقدام می‌نماید.

 • آموزش

  برگزاری جلسات منظم بصورت حضوری یا از راه دور در این مرحله صورت می‌گیرد. کلیه جلسات براساس زمانبندی ارایه شده انجام می‌شود.

 • پیاده سازی

  همزمان ‌با آموزش عملیات پیاده‌سازی نرم‌افزار صورت می‌گیرد. بدیهی است مواردی که در جلسه آموزشی به مشتری انتقال داده شده است در این جلسات اجرا و عملیاتی می‌شود.

 • انتقال داده

  اطلاعات قبلی مشتری در قالب فایل‌های با فرمت مشخص به کارشناس پروژه تحویل می‌شود. مشتری باید داده‌ها را بررسی نموده و اطلاعات خراب، تکراری و غیرقابل استفاده را در فایل اصلاح نماید.

فاز دوم استقرار

فاز سوم استقرار

 • موازی کاری

  بسته ‌به ‌شرایط پروژه و تصمیمی که در جلسه شناخت گرفته می‌شود، ممکن است این مرحله انجام شود. کلیه کاربران مشتری، بخشی از داده‌های واقعی خود را در نرم‌افزار ثبت نموده و کنترل می‌کنند.

 • Go Live

  نرم‌افزار در این مرحله راه اندازی می‌شود. بدیهی است در شروع راه‌اندازی نرم‌افزار کنترل‌های بیشتری توسط واحدهای کنترلی سازمان مشتری باید صورت گیرد.

 • مراقبت از مشتری

  پس از مرحله Go Live، تیم پروژه به مدت چند روز تا چند ماه باید نسبت به مراقبت از نرم‌افزار و کاربران استفاده کننده و تعیین نیازهای پوشش داده نشده اقدام نمایند.

 • بازرسی

  در پایان پروژه واحد مراقبت از مشتری مبنا جهت بازرسی به صورت حضوری یا از راه دور اقدام نموده و نسبت به ارایه گزارش به مدیرعامل اقدام می‌کند. در تمام مراحل اجرای استقرار، تیم مراقبت از مشتری مبنا به عنوان ناظر در کنار مشتری قرار دارد و مشتری می‌تواند درخواست‌های خود را به این واحد اعلام نماید.

در پایان همراهی مشترک تیم فناوری اطلاعات مشتری و همکاران واحد استقرار تضمین‌کننده موفقیت فرآیند استقرار است.