آموزش فروش،توزیع،تحصیلداری

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

تعاریف اطلاعات پایه فروش:

1- تعریف نوع برگه های فروش
2- تعاریف اطلاعات پایه مشتری مانند نوع مشتری ، فعالیت مشتری،رتبه بندی مشتری ، کدینگ مشتری
3- ساخت گزارش وزارت و بهداشت
4- تعریف بخشنامه سهمیه بندی شعب ، مشتریان و ویزیتور
5- تعریف شرایط بخشنامه تخفیفات
6- تعریف مسیرهای فروش ، توزیع ، وصول و ویزیت علمی