ویزیت علمی چیست؟

تاریخ انتشار: 04 بهمن 1396 نویسنده: shahin

ویزیت علمی چیست؟

در سده گذشته اعصار مختلف فروش محصول را گذرانده ایم. از عصر تولید تا عصر فروش و امروز در عصر بازاریابی هستیم. در این عصر معرفی محصول و شناخت ویژگی ها و منافعی که می تواند برای مصرف کننده یا خریدار نهایی ایجاد نماید بسیار حیاتی است. در سال های اخیر در صنعت دارویی کشور جهت افزایش فروش روش های نوین بازاریابی دارویی شکل گرفته است. با توجه به محدودیت های موجود در صنعت دارو جهت تبلیغات عمومی محصولات اکثر شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارویی و مکمل به استفاده از نماینده علمی(فارما رپ و یا مدرپ) روی آورده اند. اگر در دهه هشتاد شمسی ویزیت علمی یک اتفاق فانتزی در صنعت دارو بود در دهه نود یک الزام تلقی می شود. مدرپ یا ویزیتور علمی و یا نماینده علمی معمولا از فارغ التحصیل های رشته های پزشکی / داروسازی و یا شیمی استخدام می شوند.
در بسیاری از شرکت ها نماینده های علمی عملیات فروش انجام نداده و صرفا به ویزیت پزشکان و داروخانه ها می پردازند. هر چند برخی از شرکت ها جهت کاهش هزینه های توزیع و پخش این عملیات را نیز به نمایندگان علمی تفویض می کنند. بدیهی است که این امر در بهره وری عملیات ویزیت علمی تاثیر منفی خواهد گذاشت. پیشنهاد نگارنده ارتباط مستقیم نماینده علمی با ویزیتور شرکت توزیع و پخش می باشد. علاوه بر شرکت های دارویی بسیاری از شرکت های آرایشی و بهداشتی هم از این روش جهت افزایش نفوذ محصول در بازار استفاده می نمایند. یکی از نگرانی های مدیران بازاریابی شرکت های دارویی جمع آوری اطلاعات پایه پزشکان می باشد. با توجه تعداد بالای پزشکان در حال کار دریافت اطلاعات زیر بسیار پیچیده می باشد :
• اطلاعات عمومی پزشک مانند کد نظام پزشکی / نام / تخصص
• اطلاعات اختصاصی پزشک مانند آدرس مطب و ساعات حضور
پس از جمع آوری این اطلاعات مسیر بندی و رتبه بندی پزشکان صورت می گیرد. در شرکت هایی که تعداد محصولات قابل بازاریابی زیاد است علاوه بر موارد ذکر شده کانال بندی نیز صورت می گیرد. به این معنی است که ممکن است یک پزشک در دو طیف محصول توسط دو مدرپ ویزیت گردد.
مسیر بندی به این معنی است که در یک روز کاری نماینده علمی باید چه پزشک ها و داروخانه هایی را ویزیت نماید. و رتبه بندی پزشکان بسته به تخصص و ویژگی های پزشک به ازای هر شرکت تولیدی وارداتی ممکن است متفاوت باشد.
در بسیاری از شرکت های تولیدی و وارداتی دارو عملیات روزانه ویزیت خوداظهاری شده و نماینده علمی برنامه روزانه کاری را مشخص می نماید و توسط سرپرست تایید می شود.
عملیات ویزیت علمی می تواند به یک گزارش کمی یا کیفی ختم گردد. گزارش های کمی بر اساس این است که اقدام ویزیت علمی در خصوص یک کالای خاص برای یک پزشک خاص انجام شده است یا خیر. و گزارش های کیفی بر اساس پرسشنامه ای است که به صورت کیفی پاسخ های پزشک را مشخص می نماید. جهت تدقیق اطلاعات جمع آوری شده از سطح بازار توسط نماینده علمی از نرم افزار های عملیاتی و اطلاعاتی در این خصوص استفاده می شود.