اوراکل نرم افزار ابری حمل و نقل و مدیریت کسب و کار خود را بروز رسانی کرد.

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

اوراکل نرم افزار ابری حمل و نقل و مدیریت کسب و کار خود را  بروز رسانی کرد.

به گفته ی اوراکل هدف این بروز رسانی ها کمک کردن به شرکت هاست تا خود را با تغییرات مقررات تجارت جهانی ساده تر و روان تر وفق داده، و سرعت رسیدگی به نیازهای مشتریان را نیز افزایش دهند.

روز سه شنبه August 14, 2018 اوراکل یک سری بروز رسانی در نرم افزار مدیریت حمل و نقل و مدیریت کسب و کار خود را منتشر کرد. کلید دستیابی به ویژگی های جدید نرم افزار، تزریق داده به مسیرهای حمل و نقل و مدیریت خودکار رویدادها است. به عنوان مثال، اکنون عواملی مانند الگوهای ترافیکی ، محدودیت های حمل مواد خطرناک و عوارض نیز در هنگام برنامه ریزی حمل و نقل در نظر گرفته خواهند شد.

تغییرات در نرم افزار برنامه ریزی حمل و نقل طوری طراحی شده اند تا فرآیند تکمیل سفارش خارج از محدوده را بهبود بخشند. علاوه بر این، نرم افزار مانیتورینگ Oracle IoT در حال حاضر با ابرهای حمل و نقل و کسب و کار ادغام خواهد شد تا از طریق مدیریت خودکار رویدادها ،دید بهتری از موقعیت ارسال(حمل و نقل) ، ارائه دهد.

در همین حال، فرایند انطباق با مقررات جدید، از طریق محتویات مقرراتی گسترده تر، آسانتر خواهد شد که منجر به اعلان سریعتر تغییرات میشود. همچنین یک ابزار جدید عیب یابی گرافیکی آماده شده تا به کاربران در بررسی و حل مسائل برنامه ریزی حمل و نقل به سرعت کمک کند. به گفته ی اوراکل یک رابط کاربری قابل تنظیم جدید نیز برای هر دو پلتفرم ابری اضافه شده است.

تولید شده در واحد تولید محتوای مبنا

مترجم شاهین نوعی

منبع