مزیت-استفاده-از-نرم-افزار-فروش-و-پخش-مویرگی

ملاحظات مهم در کاربرد سازمانی نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی

تاریخ انتشار: ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ نویسنده: نگین مطلبی

طراحی و اجرای مدل‌های جدید توزیع کالا همواره سطح کمی و کیفی صنعت پخش و توزیع را دچار سرعت و تحول جدی کرده است به‌ طوری‌که امروزه«ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ» مهم‌ترین نقش را در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی سراسر بر عهده دارد و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ درﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ارسال آن‌ها ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪه نهایی ایفا می‌کند. ترکیب این مدل با تکنولوژي روز‌و استفاده از نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی سطح درآمد و نوآوری در صنعت توزیع را ارتقای چشمگیری داده است.

چگونگی ﻓﺮآﯾﻨﺪ فروش و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ‌

فرآیند فروش و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﺪاوم به بازار و اطلاع از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ شکل می‌گیرد به‌طوری‌که شرکت توزیع با بازاریابی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف و مراکز فروش فروشگاهی، سوپرمارکتی و سایرخرده‌فروش‌ها فهرستی از مشتریان علاقه‌مند برای خرید این کالاها را جمع‌آوری می‌کند.هر چه تعداد مشتری بالاتر باشد سودآوری و فروش شرکت توزیع نیز به همان نسبت بیشتر می‌شود این اصلی است که درشرکت‌های توزیع نباید فراموش شود.

مروری بر ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮکت‌هاي ﭘﺨﺶ و راهکارهای آن

مدل فروش و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان به دلیل عدم توجه کافی به ابزارهای فناورانه یکی از پرﻫﺰﯾﻨﻪ‌ترین روش‌های‌ پخش
است.این امر بار زﯾﺎدی را ﺑﺮای شرکت‌های ﭘﺨﺶ تحمیل می‌کند.مشکلات این بخش را به‌طور خلاصه می‌توان از:

 • روش سرکشی و شناسایی مناطق فروش توسط بازاریاب‌ها
 • تحویل حضوری فاکتورهای کاغذی فروش
 • آگاهی از وضعیت مشتریان
 • اطلاعات مسیرها
 • و موجودی کالاها و…دانست.

جابجایی هر باره حجم زیاد کاتالوگ‌ها و فاکتورها و صرف مدت‌زمان طولانی برای ثبت دفتری سفارش‌ها و به‌تبع آن طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا از انبارها و ارسال آن‌ها به‌سوی مشتری نهایی و عدم شناخت مناسب از وضعیت بازار و تحلیل نهایی آن را نیز اضافه کرد.فرآیندهای حسابداری فاکتورها و ﻣﺤﺎﺳبه ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ بازاریاب‌ها هم در چنین شرایطی دچار پیچیدگی‌هایی می‌شوند که‌فرآیندتوزیع را با اختلال و البته هزینه زیاد همراه می‌کند.

دغدغه ذهنی مدیران در شرکت‌های توزیع و پخش

 • افزایش بهره‌وری
 • ایجاد ساختاری پویا و کارآمد همراه با کاهش هزینه‌ها
 • ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻔﺎرش دﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آن‌ها

به نظر می‌رسد باوجود ملاحظات مختلفی از جمله بزرگی شهرها تنوع محصولات و سلیقه مشتریان و همچنین ترافیک و گرانی سوخت، تکنولوژی و ابزارهایش مهم‌ترین راهکار برای غلبه بر مشکلات سیستم فروش و پخش مویرگی است.
به همین دلیل است که طراحی و تولید انواع نرم‌افزارها برای مکانیزاسیون هریک ازفرآیندهای موجود در فروش و پخش مویرگی حتی ازمرحله عمومیت گذر کرده‌و به مرحله سفارشی‌سازی ومتناسب‌سازی آن‌ها با نیازهای هریک ازشرکت‌های توزیع و پخش رسیده است.

توسعه‌ نرم‌افزارهای فروش وپخش مویرگی چه تغییراتی را درصنعت توزیع به وجود آورده است ؟

ﺑﺎ توسعه‌های‌نرم‌افزارهای فروش و پخش مویرگی تغییرات و تحولات بی‌شماری در صنعت توزیع داخلی کشور‌رخ‌داده که اندکی بازار ایران را به کف استانداردهای جهانی نزدیک کرده است و تجربه‌ای متفاوت را دراین صنعت رقم زده‌است.
این نرم‌افزارها با پوشش آنلاین و حتی آفلاین کلیه فرآیندهای فروش و پخش مویرگی از لحظه ثبت سفارش توسط مشتری تا تحویل کالا از انبار و ارسال به‌موقع آن به مشتری، حجم زیادی ازفرآیندهای زائد و هزینه‌بر در این صنعت اعم از استفاده بی‌رویه کاغذ تا مراجعات حضوری و ضریب خطا و اشتباه در فرآیندها و ..را حذف کرده است.

مزیت های استفاده از نرم افزار فروش و پخش مویرگی

 • عدم نیاز به حضور فیزیکی و هر روزه بازاریاب‌ها سرپرست‌های منطقه و سایر کارشناسان به محل شرکت
 • صرفه‌جویی قابل‌توجه در وﻗﺖ و هزینه‌های مازاد
 • صرفه‌جویی در هزینه‌های ﮐﺎﻏﺬ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 • امکان اﻃﻼع لحظه‌ای و آنی از موجودی کالاها و قیمت‌ها و عدم نیاز به حمل کاتالوگ‌ها و فاکتورهای کاغذی
 • امکان برنامه‌ریزی مدون برای سرکشی به مناطق مختلف فروش متناسب با نقشه مسیرها

مزیت‌ تجهیز نرم‌افزاری شرکت‌های توزیع مویرگی

بارزترین مزیت‌ تجهیز نرم‌افزاری شرکت‌های توزیع مویرگی را باید در امکان ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان و مراکز فروش و کاهش زمان ثبت سفارش تا ارسال کالا به مشتری دانست که درنهایت رضایتمندی و وفاداری‌اش را به‌همراه می‌آورد.
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ نیز می‌توانند در هرلحظه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ وﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در بازارهای مختلف تصمیم بگیرند.ازآنجاکه اغلب اﯾﻦ نرم‌افزارها ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ مکان‌یابی ﻣﺠﻬﺰ هستنداﻣﮑﺎن آگاهی لحظه‌ای از ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ بازاریاب‌ها و ماشین‌های حمل کالا و.. فراهم می‌شود

ملاحظات-مهم-در-کاربرد-سازمانی-نرم_افزار-فروش-و-پخش-مویرگی
ملاحظات-مهم-در-کاربرد-سازمانی-نرم_افزار-فروش-و-پخش-مویرگی

ویژگی‌ که نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی در اختیار مدیران قرار می دهد

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی در اختیارمدیران سازمان‌های بهره‌بردار قرار می‌دهد امکان‌ مدیریت اطلاعات سازمان‌ در یک پایگاه داده است.بایددر انتخاب نرم افزار مناسب به یکپارچگی در پایگاه‌های داده واستفاده از یک به جای چندین پایگاه دقت شود تا از ذخیره داده و اطلاعات تکراری جلوگیری شود

شایع‌ترین خطاها در استفاده از نرم‌افزارهای مویرگی

به‌طورکلی نرم‌افزارهای فروش و پخش مویرگی به دلیل طراحی همه‌جانبه کمتر دچار عیب و خطا هستند . به‌خودی‌خود تقریباً مشکلی را برای ساختارهای سازمانی و شرکتی ایجاد نمی‌کنند. عمده خطاها و معایب به توقعات شرکت بهره‌بردار از کارایی‌های این نرم‌افزار بدون ایجاد زمینه‌های کاربردی آن‌بازمی‌گردد.
همه شرکت‌های بهره‌بردار از نرم‌افزار فروش و پخش مویرگی باید به یاد داشته باشند که این نرم‌افزار بدون برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه‌های بهره‌برداری مانند هر ابزار دیگری در ادامه راه‌ ابتر و ناکارآمد خواهد شد.
درواقع مهم است که بهره‌برداران این نرم‌افزارها شناخت دقیقی ازمشکلات و کمبودهای ساختاری خود داشته باشند‌ و زمینه آشنایی وبهره‌ مندی از مزیت‌های آن را برای کارکنان‌به‌ خوبی تشریح کرده باشندنسبت به استفاده به‌روز از امکانات نرم‌افزار حساسیت داشته باشندبهترین زمان برای استفاده از نرم‌افزار در ساختار سازمانی خود را به‌درستی تشخیص دهند تا ازمزیت‌های نرم‌افزارهادر شرایط مناسب‌و نه‌در بحران و ریسک‌برخوردار شوند.