گزارش جلسه آموزش تاریخ ۷ شهریور

[vc_row type=”full_width_content” full_screen_row_position=”middle” equal_height=”yes” content_placement=”middle” bg_color=”#ffffff” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”padding-10-percent” column_padding_position=”all” background_color=”#f4f4f4″ background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_row_inner column_margin=”default” text_align=”left”][vc_column_inner enable_animation=”true” animation=”fade-in-from-bottom” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ width=”1/1″ column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_custom_heading text=”#چهارشنبه_با_مبنا” font_container=”tag:h5|text_align:left|color:%23bfbfbf” use_theme_fonts=”yes” css=”.vc_custom_1531223631263{margin-bottom: 10px !important;}”][vc_custom_heading text=”مبحث آموزش:انبار و فروش” font_container=”tag:p|text_align:left|color:rgba(10%2C10%2C10%2C0.6)” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ background_image=”9646″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”9543″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_target=”_blank” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”http://mabna.net/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-mabnaerp/”][divider line_type=”No Line”][vc_column_text]MabnaERP ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.[/vc_column_text][divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”3″ divider_color=”extra-color-gradient-1″ animate=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار(مبنا) به صورت هفتگی و رایگان اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نموده تا بستر مناسبی برای تعامل با مشتریان خود فراهم سازد.
در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ ، نحوه ی استفاده از قابلیت های نرم افزار تحت وب MabnaERP در مبحث انبار و فروش، به مخاطبان آموزش داده شد.
در ابتدای جلسه موضوعاتی نظیر “تعريف شناسنامه كالا براي هر يك از كالاها ” ، “تعريف انبارهاي مختلف ” ، “تعريف مراكز  توليد  و ثبت عمليات گردش كالا ” و “كنترل موجودي هر كالا ” برای حضار تشریح شد.
در ادامه “نحوه استفاده از انواع روشهاي قيمت گذاري ” ، “ثبت تاريخچه قيمت فروش ” ، “تعيين ضايعات بر اساس فرمولاسيون توليد ” و “نحوه ثبت رسيد و حواله و برگشت آن” تدریس و به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.
سایر موارد تشریح شده در بخش اول جلسه آموزش انبار و فروش به ترتیب در ذیل آورده شده است:

 • انجام عمليات انبار گرداني و انتقال مانده كالا به دوره بعد
 • تنظيم موجودي انبار با برگه هاي اضافات ، كسري
 • تعريف كاربران با سطوح اختيارات مختلف
 • گزارشات متنوع و كاربردي
 • امكان  تعريف گزارشات جديد توسط كاربر
 • ارتباط و يكپارچگي با ساير سيستم هاي مالي از جمله  فروش , مالي , اموال ,توزيع

[/vc_column_text][image_with_animation image_url=”10001″ alignment=”center” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]پس از پایان بخش اول آموزش و استراحتی کوتاه، در بخش دوم جلسه آموزش انبار و فروش به موارد زیر اشاره شد:

 • امكان تعريف اطلاعات ويزيتور  از جمله منطقه , مسير و مشتري
 • امكان تعريف مشخصات مشتري وگروههاي مشتريان و تعيين سقف اعتبار براي هر مشتري
 • امكان تعريف شركت هاي طرف قرارداد
 • امكان تعريف انواع مختلف تخفيف (ريالي – درصدي ) براي كالا يا مشتري يا سفارش
 • امكان ثبت سفارش (پيش فاكتور فروش ) براي مشتري با كنترل هاي ويژه انبار و تعيين تخفيف ريالي يا درصدي روي سفارش
 • صدور فاكتور و حواله ي انبار از روي برگه هاي ثبت سفارش بر اساس بازه ي زماني يا برگه سفارش خاص
 • ارتباط با سيستمهاي انبار ,مالي ,بدهكاران و بستانكاران ..
 • امكان تعريف اهداف فروش در سطوح مركز، نمايندگي ، ويزيتور
 • كنترل عمليات فروش از طريق مديريت از جمله بلوكه كردن كالا و مشتري, جايزه كالا , فرجه و پورسانت ويزيتور

[/vc_column_text][divider line_type=”Full Width Line” line_thickness=”3″ divider_color=”extra-color-gradient-1″ animate=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”9543″ alignment=”center” animation=”Fade In” img_link_target=”_blank” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”http://mabna.net/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%88%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-mabnaerp/”][divider line_type=”No Line”][vc_column_text]در زیر سایر ویژگی های ماژول انبار و فروش MabnaERP آورده شده است:
گزارشات  كاربردي به شرح ذيل :

 • فروش وموجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز
 • در صد فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز
 • ليست اقلام متراكم در انبار مراكز
 • فروش و موجودي تعدادي به تفكيك كالا و مراكز ( تعداد در كارتن و وزن )
 • ليست كالاي فاقد فروش
 • ليست موجودي متراكم با امكان تعداد روزهاي متغير
 • فروش و موجودي به تفكيك كالا و شركتها ي تامين كننده
 • فروش و موجودي به ريز كالاها
 • ليست فروش و موجودي به تفكيك كالاهاي اماني شركتها ي تامين كننده
 • خلاصه فروش و موجودي به تفكيك مناطق برحسب پرفروش ترين منطقه
 • آمار مقايسه اي خريد از شركتها ي تامين كننده
 • آمار توليد يا فروش و موجودي كالاها نسبت به هدف توليد
 • آمار توليد يا فروش و موجودي كالاها نسبت به ميزان تحويل
 • آمار توليد يا فروش و موجودي كالاها همراه با موجودي ريالي و تعدادي
 • مشخصات كالاها ( تعداد خريد ، مقدار فرجه ، تعداد جايزه ، پورسانت ، قيمت فروش ….) از گروه تا گروه
 • آمار تحليلي فروش از كل محصولات مراكز
 • آمار تحليلي فروش از كل محصولات مراكز برحسب بالاترين درصد فروش به هدف
 • فروش ريالي محصولات مراكز به تفكيك ماه
 • ليست اضافات ، كسري و ضايعات كالاهاي شركتها
 • ليست ضايعات كالاهاي شركتها
 • ميزان و مبلغ پورسانت پرداختي
 • تعداد و تاريخ تحويل خريد مشتريان به تفكيك كالا
 • ليست اهداف شركتها و وارده آنها در ماه برحسب قيمت فروش
 • شناسنامه محصولات
 • آمار تعداد فروش و موجودي كالا برحسب روز فروش در هر ماه
 • گردش كالا برحسب تسهيلات
 • آمار تعداد فروش و مرجوعي
 • ليست ميانگين فرجه ها
 • ميزان افزايش يا كاهش قيمت محصولات

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”10000″ alignment=”center” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column][/vc_row]

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه راه حلی برای

پخش محصولات خود دارید؟


نرم افزار پخش مویرگــی و فـــروش مبنـا راهکاری برای فروش بیشتر صنعت پخش

درخواست دمو