#چهارشنبه_با_مبنا

مبحث آموزش:انبار و فروش

نرم افزار فروش و پخش مویرگی

MabnaERP ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ وﻇﺎﻳﻒ و بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

شرکت مشاوران برگزیده نرم افزار(مبنا) به صورت هفتگی و رایگان اقدام به برگزاری جلسات آموزشی نموده تا بستر مناسبی برای تعامل با مشتریان خود فراهم سازد.

در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷ ، نحوه ی استفاده از قابلیت های نرم افزار تحت وب MabnaERP در مبحث انبار و فروش، به مخاطبان آموزش داده شد.

در ابتدای جلسه موضوعاتی نظیر “تعریف شناسنامه کالا برای هر یک از کالاها ” ، “تعریف انبارهای مختلف ” ، “تعریف مراکز  تولید  و ثبت عملیات گردش کالا ” و “کنترل موجودی هر کالا ” برای حضار تشریح شد.

در ادامه “نحوه استفاده از انواع روشهای قیمت گذاری ” ، “ثبت تاریخچه قیمت فروش ” ، “تعیین ضایعات بر اساس فرمولاسیون تولید ” و “نحوه ثبت رسید و حواله و برگشت آن” تدریس و به سوالات مخاطبان پاسخ داده شد.

سایر موارد تشریح شده در بخش اول جلسه آموزش انبار و فروش به ترتیب در ذیل آورده شده است:

 • انجام عملیات انبار گردانی و انتقال مانده کالا به دوره بعد
 • تنظیم موجودی انبار با برگه های اضافات ، کسری
 • تعریف کاربران با سطوح اختیارات مختلف
 • گزارشات متنوع و کاربردی
 • امکان  تعریف گزارشات جدید توسط کاربر
 • ارتباط و یکپارچگی با سایر سیستم های مالی از جمله  فروش , مالی , اموال ,توزیع

پس از پایان بخش اول آموزش و استراحتی کوتاه، در بخش دوم جلسه آموزش انبار و فروش به موارد زیر اشاره شد:

 • امکان تعریف اطلاعات ویزیتور  از جمله منطقه , مسیر و مشتری
 • امکان تعریف مشخصات مشتری وگروههای مشتریان و تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری
 • امکان تعریف شرکت های طرف قرارداد
 • امکان تعریف انواع مختلف تخفیف (ریالی – درصدی ) برای کالا یا مشتری یا سفارش
 • امکان ثبت سفارش (پیش فاکتور فروش ) برای مشتری با کنترل های ویژه انبار و تعیین تخفیف ریالی یا درصدی روی سفارش
 • صدور فاکتور و حواله ی انبار از روی برگه های ثبت سفارش بر اساس بازه ی زمانی یا برگه سفارش خاص
 • ارتباط با سیستمهای انبار ,مالی ,بدهکاران و بستانکاران ..
 • امکان تعریف اهداف فروش در سطوح مرکز، نمایندگی ، ویزیتور
 • کنترل عملیات فروش از طریق مدیریت از جمله بلوکه کردن کالا و مشتری, جایزه کالا , فرجه و پورسانت ویزیتور
نرم افزار فروش و پخش مویرگی

در زیر سایر ویژگی های ماژول انبار و فروش MabnaERP آورده شده است:

گزارشات  کاربردی به شرح ذیل :

 • فروش وموجودی تعدادی به تفکیک کالا و مراکز
 • در صد فروش و موجودی تعدادی به تفکیک کالا و مراکز
 • لیست اقلام متراکم در انبار مراکز
 • فروش و موجودی تعدادی به تفکیک کالا و مراکز ( تعداد در کارتن و وزن )
 • لیست کالای فاقد فروش
 • لیست موجودی متراکم با امکان تعداد روزهای متغیر
 • فروش و موجودی به تفکیک کالا و شرکتها ی تامین کننده
 • فروش و موجودی به ریز کالاها
 • لیست فروش و موجودی به تفکیک کالاهای امانی شرکتها ی تامین کننده
 • خلاصه فروش و موجودی به تفکیک مناطق برحسب پرفروش ترین منطقه
 • آمار مقایسه ای خرید از شرکتها ی تامین کننده
 • آمار تولید یا فروش و موجودی کالاها نسبت به هدف تولید
 • آمار تولید یا فروش و موجودی کالاها نسبت به میزان تحویل
 • آمار تولید یا فروش و موجودی کالاها همراه با موجودی ریالی و تعدادی
 • مشخصات کالاها ( تعداد خرید ، مقدار فرجه ، تعداد جایزه ، پورسانت ، قیمت فروش ….) از گروه تا گروه
 • آمار تحلیلی فروش از کل محصولات مراکز
 • آمار تحلیلی فروش از کل محصولات مراکز برحسب بالاترین درصد فروش به هدف
 • فروش ریالی محصولات مراکز به تفکیک ماه
 • لیست اضافات ، کسری و ضایعات کالاهای شرکتها
 • لیست ضایعات کالاهای شرکتها
 • میزان و مبلغ پورسانت پرداختی
 • تعداد و تاریخ تحویل خرید مشتریان به تفکیک کالا
 • لیست اهداف شرکتها و وارده آنها در ماه برحسب قیمت فروش
 • شناسنامه محصولات
 • آمار تعداد فروش و موجودی کالا برحسب روز فروش در هر ماه
 • گردش کالا برحسب تسهیلات
 • آمار تعداد فروش و مرجوعی
 • لیست میانگین فرجه ها
 • میزان افزایش یا کاهش قیمت محصولات
شاهین نوعی

نویسنده شاهین نوعی

شاهین نوعی

پست های ارسالی توسط شاهین نوعی

نظر بدهید

چهار × یک =

02143302