گزارش و گزارش ساز در نرم افزار

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

چند نکته پیرامون گزارش و گزارش ساز در نرم افزار

 
امروزه یکی از دغدغه های بزرگ و چالش بر انگیزی که باعث ایجاد نیاز برای خرید نرم افزار در واحد های صنفی مختلف می شود نبود گزارشات مدیریتی مناسب برای افراد وسمت های مختلف در چارت سازمانی این واحد ها می باشد. یک گزارش ساده اما موثر می تواند نقاط ضعف و قوت سازمان را برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمایان سازد. و نبود یک سیستم گزارش دهی مناسب نه تنها سدی برای رشد سازمان خواهد بود بلکه آسیب های جبران نا پذیری می تواند بر جای بگذارد که این آسیب ها می توانند تا مرز بی اعتمادی بین نیروی انسانی فعال در سازمان پیش برود. این امر بدیهی است که مستندات آماری دقیق بسیار موثر تر از تخمین های ذهنی و شفاهی حاصل از حدس گمان می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]یکی از دغدغه های مهم در زمینه گزارش گیری برای نهاد ها و سازمان های کوچک و بزرگ مختلف در حوزه خرید نرم افزار، سیستم گزارش ساز پویا می باشد. این روز ها پارامتر های منحصر به فردی در سازمان ها موجودند که وجه تمایزشان با دیگر شرکت ها نیز محسوب می شود. این پارامتر که از تفاوت ها در کالاها یا خدمات ارائه شده و یا فرهنگ سازمانی نشات می گیرند باعث ایجاد نیاز در گزارشات منحصر به فردی شده است که منطبق بر پارامتر های هر سازمان بنا می شوند. با توجه به این چالش نیاز به یک سیستم نرم افزاری که مجهز به گزارش ساز پویا باشد بیشتر از هر زمانی در مجموعه های کوچک و بزرگ دیده می شود .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”8354″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_target=”_blank” box_shadow=”none” max_width=”100%” img_link=”http://mabna.net/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]امروز نرم افزار جامع یک پارچه MabnaERP با توجه به نیازهای بومی و غیر بومی  بیش از چند هزار مجموعه کوچک و بزرگ فعال در صنعت، بخش بزرگی از نیاز ها پیرامون گزارش و گزارش گیری را پوشش داده است. که حاصل آن ایجاد چند صد گزارش آماده در بخش های حسابداری انبار فروش خزانه داری تولید، توزیع، پخش مویرگی، تعمیر و نگهداری، خرید، اتوماسیون، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و… می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]سیستم گزارش گیری مبنا با قبلیت دریل اند دران (drill and drone) این امکان را به شما می دهد که از یک گزارش به گزارشی دیگر و یا به بخش دیگری از زیر سیستم های موجود در نرم افزار برای رویت مستندات موجود با جزئیات بیشتر حرکت کنیم.[/vc_column_text][divider line_type=”No Line”][image_with_animation image_url=”8365″ alignment=”” animation=”Fade In” box_shadow=”none” max_width=”100%”][divider line_type=”No Line”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]همچنین سیستم گزارش گیری نرم افزار جامع یک پارچه MabnaERP مجهز به یک سیستم گزارش ساز پویا می باشد. گزارش سازی پویا یا همان داینامیک (Dynamic) ابزاریست که این امکان را به شما می دهد تا در هر لحظه و هر جا بتوانید گزارشات مورد نیاز خود را تولید کرده و از آن استفاده کنید و در صورت نیاز آن را ذخیره کرده تا در صورت نیاز برای گرفتن گزارشات بیشتر از آن در بازه های زمانی مختلف و در سطوح مختلف دوباره به آن دسترسی داشته باشید.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”8363″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”8361″ alignment=”” animation=”Fade In” img_link_large=”yes” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]همچنین در سیستم گزارش گیری MabnaERP قابلیت دسترسی و ارائه گزارشات نموداری (نمودار های دایره ای استوانه ای و…) وجود دارد. و زیر سیستم جداگانه ای از سیستم گزارش گیری به عنوان داشبورد مدیریتی با هدف رصد مجموعه در یک نگاه برای بخش های مختلف شرکت ها طراحی و پیداه سازی شده است و این داشبورد با توجه به نیاز سازمان های مختلف همواره در حال توسعه و متناسب سازی (Customization) می باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][divider line_type=”No Line”][vc_custom_heading text=”پیشنهاد ما به شما راهکار کسب و کارهای بزرگ MabnaERP است. برای مشاهده صفحه مربوطه اینجا کلیک کنید.” font_container=”tag:h4|text_align:right|color:%23398cf9″ use_theme_fonts=”yes” css_animation=”fadeInRight” link=”url:http%3A%2F%2Fmabna.net%2F%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%2F|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

تولید شده در واحد تولید محتوای مبنا

مولف: سید محمد حسینی پویا

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]مقالات مرتبط
بهترین روش پیاده سازی یک سیستم ERP
نرم افزار ERP چیست؟[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چه راه حلی برای

پخش محصولات خود دارید؟


نرم افزار پخش مویرگــی و فـــروش مبنـا راهکاری برای فروش بیشتر صنعت پخش

درخواست دمو