جلسه آموزش رایگان/بازاریابی و فروش

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

موضوعات مطرح شده در جلسه آموزشی 20 تیر

1-تعریف مشتری
2- ردیابی ویزیتور در نقشه
3- نحوه ثبت سفارش ، فاکتور فروش، برگشت از فروش و ویزیت علمی
4- تعریف بخشنامه های تخفیفات
5- تعریف بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده
6- تعریف بخشنامه فرجه گذاری
7- تعریف بخشنامه اعتبارات مشتری و ویزیتور
8- تعریف بخشنامه بلوکه و ازادسازی کالا و مشتریان
9- تعریف کانال بندی فروش، ویزیتور،مشتری و کالا
10- برنامه ریزی فروش ، توزیع، وصول و ویزیت علمی