اهمیت نرم افزار توزیع مویرگی در صنعت پخش مواد غذایی

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ نویسنده: احمد شرفی

تا به حال به این فکر کرده اید که دلیل فعالیت های روزانه شما چیست؟ آیا از سر عادت است یا از سر نیاز؟ قطعا دلیل آن نیاز بوده. در واقع رفع نیاز های ابتدایی انسان، مهم ترین دلیل تکاپوی اوست و سرآمد نیاز های انسان، تامین غذا بوده است . بدن انسان مواد غذایی و اکسیژن را بوسیله شبکه توزیع ( رگ ها ومویرگ ها) به جزء جزء بدن میرساند.برای توضیح بهتر درباره اهمیت نرم افزار توزیع مویرگی در صنعت پخش مواد غذایی اجازه بدهید کمی سراغ زمینه پیدایش این صنعت برویم.

پیدایش صنایع غذایی

رشد جمعیت و نیاز روز افزون جامعه به غذا باعث شد؛ که شرکت‌ها در صدد ذخیره و انباشت مواد غذایی رفته و درنتیجه با پیشرفت در این زمینه، موجب پیدایش علم صنایع غذایی شد. در همین راستا، استفاده بهینه از مواد غذایی ، بکارگیری روش های نگهداری از مواد غذایی و جلو‌گیری از ضایع شدن آنها باعث ایجاد شیوه‌های نوین نگهداری و بسته بندی مواد غذایی شد. همچنین با رشد بازار صنایع غذایی و در نتیجه ظهور برندهای جدید و پیدایش محصولات متنوع ، پخش محصولات نیز فزونی یافت.

این رقابت‌ها، خود باعث ظهور روش‌های نوین بازاریابی شد، که از معروفترین و جامع ترین آن میتوان از شبکه توزیع مویرگی نام برد. در این روش توزیع مواد غذایی همانند انتقال مواد غذایی و اکسیژن در بدن انسان است. همانظور که بدن انسان از شریان های حیاتی چون رگ و مویرگ تشکیل شده، شهرها هم از شریان هایی چون اتوبان‌ها، خیابان‌ها و کوچه‌های متعددی تشکیل شده اند.

شرکت های پخش محصولات غذایی با بخش بندی کردن نواحی شهر‌ها، سعی در توزیع هر چه بهتر این کالا‌ها در نقاط شهری داشته اند. برای درک بهتر از اهمیت نرم افزار توزیع مویرگی در صنعت پخش مواد غذایی بایستی به معرفی و توصیف برخی از اصطلاحات پرداخت.

توزیع مویرگی چیست و چه کاربردی در صنعت پخش مواد غذایی دارد؟

نبود شناخت کافی از وظایف صنعت پخش در خدمات‌رسانی به جامعه، چالشی بزرگی است که می‌تواند مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد. برخی هنوز ماهیت و  وظایف اصلی این صنعت را که نقش مهمی در بهبود بهره‌وری صنعت و کاهش قیمت نهایی محصول را دارد درک نکرده‌اند. حال آنکه صنعت پخش، اهرمی قدرتمند در تنظیم بازار کالاهای مختلف در سیستم اقتصادی است.

در واقع پخش مویرگی یک استراتژی فروش و پخش است که سبب توزیع دقیق و اصولی محصولات در یکایک مناطق شده و میزان توزیع کالا به ظرفیت تولید، سیاست‌های قیمت گذاری محصول و پتانسیل بازار آن بستگی دارد.

شرکت‌های پخش مواد غذایی، نمونه ای از یک سیستم توزیع است. در این سیستم توزیع، از همان سیستم پخش مویرگی استفاده می شود. در واقع این سیستم مواد غذایی را بدون واسطه به صورت مستقیم به دست مشتریان و مصرف کنندگان نهایی می رساند. سیستم هایی که در آن با استفاده از اتومبیل های باری که عموما دارای یخچال هستند، مواد غذایی در اختیار مشتریان یعنی فروشگاه ها و محل های توزیع قرار می گیرد و در اختیار مصرف کنندگان نهایی گذاشته می شود.

کارایی بخش مویرگی زمانیست که برای معرفی محصول بازاریابی اصولی و حرفه ای صورت گرفته و تقاضای محصول زیاد باشد.

در توزیع مویرگی، با شناسایی مکان های عرضه و درنظر‌گرفتن این اصل که – توزیع گسترده محصولات در کلیه مناطق، سبب افزایش خرید بدون برنامه ریزی شده – نیز درصد فروش را افزایش می دهد .در واقع توزیع مویرگی خود به عنوان یک تبلیغ به حساب می آید چرا که همه جا نام و نشان شرکت و محصولاتش دیده می‌شود.

نیازمندی‌های صنعت پخش مواد غذایی

هر صنعت و یا حرفه ای نیاز مندی های خاص خود را دارد. اما احتمالا در نگاه اول، مشکل صنعت پخش در لجستیک آن باشد و شاید نیروی کار حرفه ای و توانمند در توزیع و یا ویزیتور های قابل که توانایی معرفی محصول و درنتیجه افزایش فروش عنوان شود. اما به عقیده متخصصان و کارشناسان این حرفه مهم‌ترین نیاز یک سیستم توزیع مویرگی ، داشتن نرم‌افزار مدیریت صنعت پخش که توانمند و جامع بوده و بتواند کلیه نیازمندی‌های این بخش را مد نظر قرار دهد.

این نرم‌افزار برای ایجاد یکپارچگی در سازمان و واحد‌های درونی، بایستی قادر به اجرا بر روی بستر اینترنت و ویندوز بوده و با طراحی مناسب و طبقه‌بندی صحیح اطلاعات، سهولت کاربری در آن به ‌همراه آورد و مطابق نیاز روز قابل تطبیق و ارتقا باشد.

با چنین ابزاری میتوان

برنامه‌ریزی های سازمانی را دقیق تر کرد.

 محصولات را بر اساس معیارهای شرکت طبقه بندی کرد.

 مکان های پر سود و با بازدهی بالا را مشخص و براساس آن میزان پوشش‌دهی محصولات را تغییر داد.

محصولات با خروجی و بازدهی ضعیف را تفکیک کرد.

برنامه ریزی فروش و زمان بندی دقیق تری را اجرا نمود.

از موجودی انبار کاملا آگاه بوده و برای تامین کالا تصمیم های درست را گرفت.

شرکت مبنا با نیازسنجی بازار صنایع غذایی و درنظر گرفتن مشکلات توزیع و پخش این صنعت و همچنین با تحلیل های دقیق و موشکافانه از پتانسیل های موجود توانست راهکاری را ارئه دهد که به رشد شرکت ها کمک شایانی کند و از ریسک های احتمالی که سبب ضرر‌میشود جلوگیری کند.

این پلتفرم قابل اجرا بر بستر وب و ویندوز است؛ که دارای یک پایگاه داده مشترک بوده. به این معناست که کارکنان در دپارتمان های مختلف – برای مثال حسابداری و فروش – می توانند به اطلاعات یکسانی برای نیازهای خاص خود تکیه کنند.

این نر‌م افزار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪ بخش های ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺣﺪ، را دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﺎص و وﻳﮋه اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و گزارش گیری و اتوماسیون یکپارچه را فراهم می کند که در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎراﻳﻲ بیشتر ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی را به دنبال دارد. این نرم‌افزار برای شرکت‌هایی با مقیاس های مختلف قابل اجرا بوده و شرکت ها کمک می‌کند که در صورت گسترش فعالیت هایشان این پلتفرم را ارتقا دهند.