گزارشی از جلسه آموزش تاریخ 27 تیر

تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ نویسنده: shahin

موضوعات مطرح شده در جلسه آموزشی 27 تیر

• نحوه تعريف كدينگ حسابها تا7 سطح
• نحوه تعريف كدينگ تا 50 رقم
• نحوه تعریف حسابهای تفصیلی بصورت شناور .
• نحوه تعریف ماهیت حسابها.
• نحوه ثبت اسناد بصورت قطعي و موقت .
• تكنيكهاي كارآمد جهت سهولت ورود سند.
• مقايسه حسابها در ادوار مختلف.
• نحوه ثبت و ردگيري اطلاعات مانند چك ,‌فيش , فاكتور تحت عنوان اقلام باز.
• نحوه حركت از تراز به دفتر و از دفتر به سند و برگشت مجدد به دفتر و تراز.
• نحوه ادغام اسناد حسابداری
• جستجوي درختي حسابها.
• نحوه صدور سند افتتاحیه و اختتامیه.
• نحوه ارسال گزارشات به …, HTML ,Word ,Excel
• نحوه ارسال و دریافت اسناد مابین دوره های مالی.
• پيش بيني نقدينگي بر اساس حسابها و اسناد دريافتني /پرداختني با امكان انتخاب بانكها و حسابهاي مختلفي كه در محاسبه نقش دارند .
• ابزار نگهداري اطلاعات تعدادي روي هر حساب مانند كالا , ارز و ……. .
• عدم نمایش برخی از اسناد در تراز و دفاتر.